Home » Archives by category » Sport (Page 2)

ခ်င္းဘံုဘာသာစကားကိစၥ လႊတ္ေတာ္၌ ေဆြးေႏြးမည္မဟုတ္ပဲ အဆိုအျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ထား

ခ်င္းဘံုဘာသာစကားကိစၥ လႊတ္ေတာ္၌ ေဆြးေႏြးမည္မဟုတ္ပဲ အဆိုအျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ထား

ခ်င္းဘံုဘာသာစကားအေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္၌ ေဆြးေႏြးလွ်င္ အေျဖထြက္ႏုိင္မည္ မဟုတ္သည့္ အတြက္ မေဆြးေႏြးေသးပဲ မွတ္တမ္းအျဖစ္သာ ထားရွိေၾကာင္း ခ်င္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ပူးဇိုဘြဲက ေျပာသည္။ ခ်င္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ဦးဇိုဘြဲက “အဆိုေတာ့ရွိတယ္။ ဒါေပမယ့္မွတ္တမ္းအေနနဲ႕ပဲထားတယ္။ ေဆြးေႏြးဖို႕မဟုတ္ဘူး။ ေဆြးေႏြးရင္လည္း အေျဖထြက္ဖုိ႕ခက္မယ္။ အဲဒါထက္စာရင္ ေဒသဘာသာစကားသင္တဲ့ ဆရာ/မေတြကို ပိုခန္႕ထားႏုိင္ရင္ ပိုအဆင္ေျပမယ္လုိ႕ထင္တယ္။ ၿမိဳ႕နယ္တုိင္းမွာ ကိုယ့္စာေပကို အေျခခံနဲ႕သင္ၿပီး အျခားၿမိဳ႕နယ္က ဘာသာစကားႏွစ္ခုေလာက္ကိုလည္း ထပ္သင္တာမ်ိဳးပိုေကာင္းမယ္လုိ႕စဥ္းစားတယ္။ ၿမိဳ႕နယ္တုိင္းမွာ ေဒသဘာသာစကားသင္ေပးမယ့္ ဆရာ/မေတြကိုလည္း လံုေလာက္ေအာင္မခန္႕ႏုိင္ေသးေတာ့ ဒီႏွစ္အတြင္းေတာ့အဆင္ေျပမွာမဟုတ္ဘူး။ ေနာက္ႏွစ္မွစဖုိ႕စဥ္းစားထားတယ္” ဟုေျပာသည္။ ခ်င္းလူမ်ိဳးမ်ားအေနျဖင့္ ဘံုဘာသာစကားမရွိေသးျခင္းေၾကာင့္ ဘံုဘာသာစကားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးရန္ တြန္းဇံၿမိဳ႕နယ္မွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ခ်င္းျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္တြင္ အဆိုတင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ခ်င္းလူမ်ိဳးအၾကားတြင္ ဘံုဘာသာစကားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားစြာရွိေနၿပီး…

ဟားခါးၿမိဳ႕၌ ခ်င္းျပည္နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ေရရွည္တည္တံ့ေရးဆုိင္ရာ ညီလာခံက်င္းပမည္

ဟားခါးၿမိဳ႕၌ ခ်င္းျပည္နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ေရရွည္တည္တံ့ေရးဆုိင္ရာ ညီလာခံက်င္းပမည္

ခ်င္းျပည္နယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈေရရွည္တည္တံ့ေရး ဆုိင္ရာညီလာခံတစ္ရပ္ကို ဟားခါးၿမိဳ႕၌ ဒီဇင္ဘာလ (၆) ရက္ေန႕ႏွင့္ (၇) ရက္ေန႕မ်ားတြင္ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္သည္။ ညီလာခံတြင္ လူမႈဘ၀ဖူလံုေရးကိစၥ၊ လူမႈေရးဆုိင္ရာ အကာအကြယ္ ေပးေရးကိစၥမ်ား၊ မီဒီယာနဲ႕ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းေရရွည္တည္တံ့ေရးကိစၥမ်ား၊ သဘာ၀ေဘးအႏၱရယ္ဆုိင္ရာ စီမံခန္႕ခြဲမႈ ကိစၥမ်ားအပါအ၀င္ ခ်င္းျပည္နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာ ေခါင္းစဥ္ (၆) ခုကိုေဆြးေႏြးသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ ညီလာခံဦးေဆာင္သူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးယာကုတ္ထန္က “ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္းနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး ေခါင္းစဥ္ႀကီးေတြကိုေဆြးေႏြးမွာျဖစ္တယ္။ အဲဒီေအာက္မွာ ေခါင္းစဥ္ငယ္ေလးေတြလည္းပါ၀င္မယ္။ အဲဒါေတြကို ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္၊ ျပည္နယ္အဆင့္ လုိက္ဦးစားေပးအေျခအေနေတြေရြးခ်ယ္မယ္။ အဲဒါၿပီးရင္ အစိုးရရဲ႕လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လာတဲ့အခ်ိန္မွာ အႀကံျပဳႏုိင္ဖုိ႕ျဖစ္တယ္။ ဒီညီလာခံကေန ခ်င္းျပည္နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာ ကြန္ယက္ တစ္ခုေပၚေပါက္လာဖုိ႕လည္း ရည္ရြယ္တယ္။ အဲဒီကြန္ယက္ကေန ႏုိင္ငံတကာအခ်ိတ္အဆက္ေတြ၊ အစိုးရကို ႏွိဳးေဆာ္တုိက္တြန္းမႈေတြလုပ္ဖုိ႕ အတြက္ အဓိကတာ၀န္ယူလာဖုိ႕အတြက္ျဖစ္တယ္”…

ေခတ္အဆက္ဆက္ ခ်င္းတုိင္းရင္းသားမ်ားအႏွိမ္ခံရမွာလား

ေခတ္အဆက္ဆက္ ခ်င္းတုိင္းရင္းသားမ်ားအႏွိမ္ခံရမွာလား

ေရးသားသူ – Salai Hung Tun Gei ခ်င္းလူမ်ိဳးမ်ားအားေစာ္ကားခဲ့သည္ဟုဆိုကာ ကေလးတကၠသိုလ္ ျမန္မာစာဌာနလက္ေထာက္ကထိက ေဒၚသန္းသန္းေမာ္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဗန္းေမာ္တကၠသိုလ္သို႕ေျပာင္းေရႊ႕သည္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေျပာဆိုသံ အမ်ိဳးမ်ိဳးထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။ ေဒၚသန္းသန္းေမာ္မွ အတန္းခ်ိန္၌ ခ်င္းလူမ်ိဳးမ်ားအား “ခ်စ္စုတ္၊ ခ်င္းပုတ္၊ အေခ်ာင္ကိုပဲလိုခ်င္တဲ့ခ်င္းေတြ” စသည္ျဖင့္ေစာ္ကားခဲ့သည့္အတြက္ ခစယ(ကေလး) မွ ျပည္ေထာင္စု ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနထံ ထိေရာက္စြာအေရးယူေပးရန္ တုိက္ရုိက္တုိင္တန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနထံ တုိက္ရုိက္လိပ္မူၿပီး တုိင္စာေပးပို႕ခဲ့သည့္ ခ်င္းစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီ(ကေလး) အေနျဖင့္ တုိင္စာ၏ အက်ိဳးဆက္ျဖစ္သည္ဟု ယူဆသကဲ့သို႕ တကၠသိုလ္မွ ဆရာအခ်ိဳ႕မွလည္း ယခုအခ်ိန္မွာ အေျပာင္းအလဲ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားစြာရွိသည့္အနက္ ေျပာင္းေရႊ႕မိန္႕ အလိုလိုက်ၿပီး ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းလည္း ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ေျပာဆိုၾကသည္။  အကယ္၍ အထက္မွ ထိထိေရာက္…

Hakha View Point ၌ ရန္ျဖစ္ခဲ့သူမ်ားအနက္ (၆) ဦးဖမ္းစီးရမိၿပီျဖစ္

Hakha View Point ၌ ရန္ျဖစ္ခဲ့သူမ်ားအနက္ (၆) ဦးဖမ္းစီးရမိၿပီျဖစ္

ဟားခါးၿမိဳ႕ေတာ္ရွဳခင္းသာ ( Hakha View Point) ၌ အစုလုိက္ရန္ျဖစ္ခဲ့သည့္ လူငယ္မ်ားကို တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ ဖမ္းစီးခဲ့ရာ ယေန႕အထိ (၆) ဦးဖမ္းစီးရမိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ခ်င္းျပည္နယ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ညႊန္ၾကား ေရးမႈး ကေျပာသည္။ အဆိုပါရွဳခင္းသာမွာ ဟားခါးၿမိဳ႕သို႕လာေရာက္လည္ပတ္သည့္ ဧည့္သည္မ်ား၊ ခရီးသြားမ်ား၊ ေဒသခံမ်ား သြားေရာက္အပန္းေျဖၿပီး ဟားခါးၿမိဳ႕၏ ရွဳခင္းအလွကိုၾကည့္ရွဳႏုိင္ရန္ရည္ရြယ္လ်က္ စည္ပင္သာယာေရး၏ ရန္ပံုေငြျဖင့္မြမ္းမံတည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၂၆.၁၁.၁၇ ရက္ေန႕၊ တနဂၤေႏြညေနပုိင္းက လူငယ္မ်ား၀ိုင္းဖြဲ႕ရန္ျဖစ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ခ်င္းျပည္နယ္စည္ပင္သာယာေရးညႊန္ၾကားေရးမႈး ဦးထလာဟရဲက “ အဲဒီမွာရန္ျဖစ္တဲ့သူေတြထဲက ေနတာ၀န္ရွိသူေတြက (၆) ေယာက္ဖမ္းမိထားၿပီ။ ေနာက္ထပ္လည္း စံုစမ္းေနတယ္။ စုစုေပါင္း (၁၅) ေယာက္ေလာက္ရွိတယ္။ သူတို႕ေတြကို ဥပေဒအရ ထိထိေရာက္ေရာက္ကို အေရးယူသြားမွာျဖစ္တယ္” ဟုေျပာသည္။ လူငယ္အစုလုိက္ျဖင့္ လူႏွစ္ဦးအား…

ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ျမန္မာတပ္မေတာ္တြင္ဘာသာေရးခြဲျခားဖိႏွိပ္မူမ႐ွိေၾကာင္းဗုိလ္ခ်ဳပ္မူးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္မွပုပ္ရဟန္းမင္းႏွင့္ေတြ႔ဆုံစဥ္ေျပာၾကား

ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ျမန္မာတပ္မေတာ္တြင္ဘာသာေရးခြဲျခားဖိႏွိပ္မူမ႐ွိေၾကာင္းဗုိလ္ခ်ဳပ္မူးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္မွပုပ္ရဟန္းမင္းႏွင့္ေတြ႔ဆုံစဥ္ေျပာၾကား

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔တရား၀င္ ခ်စ္ၾကည္ေရး ခရီးေရာက္ရွိေနသည့္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္အား ယမန္ေန့ညေနပုိင္းတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ သိမ္ျဖဴလမ္းရွိ စိန္႔ေမရီဘုရားေက်ာင္းတြင္ သြားေရာက္ ေတြ႕ဆုံႏႈတ္ဆက္စဥ္ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အဆုိပါေတြ႕ဆုံရာတြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္အတူ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး(ၾကည္း)မွ တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ား တက္ေရာက္ၾကၿပီး ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးႏွင့္ အတူျမန္မာႏုိင္ငံကက္သလစ္အသင္းေတာ္၏ ရန္ကုန္ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး ကာဒီနယ္ခ်ာလ္းစ္ဘုိတုိ႔ တက္ေရာက္ၾကသည္။ ထုိသုိ႔ေတြ႕ဆုံစဥ္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ယခုကဲ့သုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ လာေရာက္ျခင္းအတြက္ ႀကိဳဆုိပါေၾကာင္း၊ ဘာသာတရားအားလုံးသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း၊ ညီၫြတ္ျခင္း၊ တရားမွ်တျခင္းဆုိသည့္ ေလာကပါလတရားကုိ လုိလားၾကေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ဘာသာေရးအရခြဲျခားဖိႏိွပ္ဆက္ဆံမႈမ်ားလုံး၀မရွိဘဲ လြတ္လပ္စြာကုိးကြယ္ ခြင့္ေပးထားပါေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔တပ္မေတာ္ထဲတြင္လည္းအလားတူ ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္သည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိထိမ္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ေနၿပီး မိမိတုိ႔တပ္မေတာ္သားတုိင္း ၏ဆႏၵမွာတုိင္းျပည္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးပင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း တုိင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္းခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ား မရွိေၾကာင္းေျပာၾကားသည္။ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ကျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ေရာက္ရွိစဥ္ ျပည္သူလူထုက…

“ကိုယ့္ဘာသာစကားကို သီခ်င္းနဲ႕ျမွင့္တင္ရင္ ပိုထိေရာက္မယ္လုိ႕ယူဆတယ္”

“ကိုယ့္ဘာသာစကားကို သီခ်င္းနဲ႕ျမွင့္တင္ရင္ ပိုထိေရာက္မယ္လုိ႕ယူဆတယ္”

ခ်ိဳးအဆိုရွင္ ဆလုိင္းကီးရွိန္းအင္တာဗ်ဴး ေမး။ ။ အစ္ကို႕နာမည္နဲ႕ အခုမၾကာခင္ထြက္မယ့္ အေခြနာမည္ကိုေျပာေပးပါ။ ေျဖ။ ။ ကၽြန္ေတာ္နာမည္က ဆလုိင္းကီးရွိန္းျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ထုတ္မယ့္အေခြနာမည္ကေတာ့ Mivan van a Aံံံံt လုိ႕နာမည္ရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕အားလံုးကအတူတူပါပဲဆိုတဲ့စည္းလံုးျခင္းကို ဆိုလိုတာျဖစ္ပါတယ္။ ေမး။ ။ အဲဒီအေခြမွာ ပါ၀င္သီဆုိသူေတြက ပါ၀င္သီဆိုေပးၿပီးေတာ့ ဘယ္ဘာသာစကားနဲ႕ထုတ္တာလဲ။ ေျဖ။ ။ ကၽြန္ေတာ့္တူမေလး လိန္းဟုန္းလုိင္န႕ဲ အြမ္ထုံေအြတုိ႕က ပါ၀င္သီဆုိေပးတယ္။ ကၽြန္ေတာ္န႕ဲဆုိ ၃ ေယာက္ပါ။ ခ်ိဳးဘာသာစကားနဲ႕ထုတ္ေ၀တာျဖစ္ပါတယ္။ ေမး။ ။အခုထြက္ထုတ္ေခြက CDလား၊ VCDလား။ အဓိကဘယ္မွာျဖန္႕မွာလဲ။ ေျဖ။ ။ ဟုတ္က့ဲ ျပည္တြင္းမွာေတာ့ VCD ထုတ္မယ္။ ျပည္ပနုိင္ငံျခား US မွာေတာ့ CDနဲ႕…

ခ်င္းျပည္နယ္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ဖလားေဘာလံုးျပိဳင္ပြဲကို ခ်င္းယူနိုက္တက္အသင္း မွ ဦးစီးက်င္းပမည္။

ခ်င္းျပည္နယ္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ဖလားေဘာလံုးျပိဳင္ပြဲကို  ခ်င္းယူနိုက္တက္အသင္း မွ ဦးစီးက်င္းပမည္။

ဆလိုင္းေက်ာ္မိုး ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဒ္တြင္ယွဥ္ျပိဳင္ ကစားေနေသာ ခ်င္းယူနိုက္တက္အသင္းက အဓိကကူညီေထာက္ပံ့ ေပးျပီး ခ်င္းျပည္နယ္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ဖလားေဘာလံုးျပိဳင္ပြဲကို လာမည့္နို၀င္ဘာလအတြင္းခ်င္းျပည္နယ္ ဟားခါးျမိဳ႕နယ္ တြင္က်င္းပမည္ဟုသိရသည္။ ‘ကြ်န္ေတာ္တို႕အခုက်င္းပမည့္ ခ်င္းျပည္နယ္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ဖလားျပိဳင္ပြဲကေန ျပည္နယ္အတြင္းအလားအလာရွိတဲ့ လူငယ္ေတြကို ေရြးျခယ္ေခၚယူသြားမယ္၊ျပီးေတာ့လူငယ္ေျခစြမ္းေျခစရွိတဲ့ သူေတြကိုလည္းေမြးထုတ္ေပး ဖို႕ရည္ရြယ္ျပီး ကမကထျပဳလုပ္ျပီးက်င္းပမွာျဖစ္တယ္”ဟု ခ်င္းယူနိုက္တက္အသင္းဒုဥကၠဌ Do Khan Khupကေျပာသည္။ ျပိဳင္ပြဲကိုခ်င္းျပည္နယ္ရွိ ျမိဳ႕နယ္ေပါင္းစံု(၉) ျမိဳ႕နယ္အပါအ၀င္၊ကေလးျမိဳ႕နယ္၊တမူးျမိဳ႕နယ္၊ ခ်င္းယူနိုက္ တက္လူငယ္ အသင္းတို႕ပါ၀င္ကစားမည္ျဖစ္သည္။ ခ်င္းယူနိုက္တက္လူငယ္အသင္း တြင္ပါ၀င္ေသာကစား သမားမ်ားမွာ အနိုင္အရံႈးထက္ ခ်င္းလူငယ္ကစားသမားမ်ားကိုသာထည့္သြင္းယွဥ္ျပိဳင္ကစားေစမည္ျဖစ္သည္။ ခ်င္းယူနိုက္တက္အသင္းသည္ ျမန္မာလက္ေရြးစဥ္ကစားမ်ားအျဖစ္ ခ်စ္စုမိုး၊ျဖိဳးကိုကိုသိန္း၊ တလံုဟုတ္ႏွင္ ့ဆြန္လမန္ တို႕ကိုေမြးထုတ္ေပးခဲ့ျပီလက္ရွိတြင္ ျဖိဳးကိုကိုသိန္းႏွင့္ ဆြန္လမန္တို႕ သည္ျမန္မာနိုင္ငံမွ အိမ္ရွင္အျဖစ္က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ ဆူဇူကီးဖလားျပိဳင္ပြဲတြင္ ေအာင္ျမင္မႈရရွိေအာင္   ဂ်ာမဏီနိုင္ငံတြင္ သြားေရာက္ေလ့က်င့္လ်က္ရွိသည္။ ခ်င္းယူနိုက္တက္အသင္းမွေအာင္ျမင္မႈမ်ားရရွိေအာင္ ျပည္တြင္း ျပည္ကပကစားသမားမ်ားကို…

ရိုးရာဆာဗူသီးအစားအစာ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား၌ ထုိးေဖာက္ႏိုင္ရန္ ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈ လိုအပ္

ရိုးရာဆာဗူသီးအစားအစာ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား၌ ထုိးေဖာက္ႏိုင္ရန္ ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈ လိုအပ္

မိုင္လိန္းဟုန္းလိုင္း/Chin World ရန္ကုန္ (Myanmar Now) – နာမည္ေက်ာ္ ခ်င္းတိုင္းရင္းသား ရိုးရာအစားအစာျဖစ္သည့္ ဆာဗူသီးကို ရန္ကုန္ႏွင့္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ ေစ်းကြက္ဝင္လူႀကဳိက္မ်ားေစရန္အတြက္ ေၾကာ္ျငာျခင္း၊ ခ်က္ျပဳတ္ ျပင္ဆင္မႈပံုစံ အနည္းငယ္ေျပာင္းလဲျခင္းတို႔ လိုအပ္မည္ဟု စားေသာက္ဆိုင္လုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္သူမ်ား၊ စားသံုးသူမ်ားက ေျပာသည္။ ေျပာင္းဖူး၊ ႏြားေနာက္သားတို႔ကုိ ဆန္ျပဳတ္ပမာ ခ်က္ျပဳတ္ထားေသာ ဆာဗူသီးကို စားသံုးသူမ်ားက စိတ္ဝင္စားမႈ နည္းပါးၾကသည္ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ ၃၈ လမ္းတြင္ စားေသာက္ဆိုင္ ဖြင့္ထားသူ ခ်င္းအမ်ဳိးသားက ေျပာသည္။ “ခ်င္း အစားအစာက ေရလံုျပဳတ္ အစားအစာေတြ မ်ားတဲ့အတြက္ မႏွစ္သက္ၾကဘူးထင္တယ္။ စားၾကတဲ့သူေတြက ခ်င္းနဲ႔ ကခ်င္ေတြပဲ လာစားၾကတာ” ဟု ရန္ကုန္-ခ်င္းျပည္နယ္…

လာမည့္ MNL ေဘာလံုးရာသီတြင္ ခ်င္းယူနိုက္တက္အသင္း မွက်ပ္သိန္း၄၀၀၀အသံုးျပဳမည္။

လာမည့္ MNL ေဘာလံုးရာသီတြင္ ခ်င္းယူနိုက္တက္အသင္း မွက်ပ္သိန္း၄၀၀၀အသံုးျပဳမည္။

ဆလိုင္းေက်ာ္မိုး ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဒ္တြင္ကစားေနေသာ ခ်င္းယူနိုက္တက္အသင္းသည္ အသင္းေအာင္ျမင္မႈ မ်ားရရွိေအာင္ လာမည့္ရာသီသစ္တြင္ ျပည္တြင္း ျပည္ပ ကစားသမားမ်ား ကို ေခၚယူျပီးအသင္းအသံုးစရိတ္အျဖစ္ က်ပ္သိန္း၄၀၀၀ အသံုးျပဳမည္ဟု အသင္းပိုင္ရွင္မွေျပာသည္။ ျပီးခဲ့တ့ဲႏွစ္ကလည္း ကြ်န္ေတာ္တို႕အသင္းက သိန္း၄၀၀၀ နီးပါးအသံုးျပဳခဲ့တယ္။ အခုလာမယ့္ရာသီသစ္ မွာလည္း လက္ရွိထက္မေလ်ာ့တဲ့ သိန္း၄၀၀၀နီးပါး ကိုအသံုးျပဳသြားမည္’’ဟု ခ်င္းယူနိုက္တက္အသင္းပိုင္ရွင္ ေဒါက္တာဂ်ိမ္းလွ်န္ဆိုင္းမွ ေျပာသည္။ လက္ရွိတြင္ ခ်င္းယူနိုက္တက္အသင္းသည္ ကြင္းလယ္အတြက္ နိုင္ငံျခားသားတစ္ဦးကို ေခၚယူစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ထားျပီး Line Up တန္းကစားနိုင္မယ့္ ျပည္တြင္းကစား သမား ၅ဦးကိုလည္းေခၚယူျပီးျဖစ္သည္ဟုသိရသည္။ေနာက္ထပ္ျပည္တြင္းကစားသမား၅ဦးကို ထပ္မံေခၚယူ မည္ျဖစ္ျပီးျပီး အသင္း တြင္ ရွိေသာ ခ်င္းကစားသမား မ်ားႏွင့္တြဲဖက္ကစားေစမည္ဟုသိရသည္။ ထို႕အျပင္ ရွမ္းယူနိုက္တက္အသင္းက ခ်စ္စုမိုးႏွင့္ ဆြန္လမန္းတို႕ကို ေခၚယူရန္ကမ္းလွမ္းထားျပီး ခ်င္းယူနိုက္တက္အသင္းအေနျဖင့္…

” ငါရဲ႕ယံုၾကည့္ခ်က္ကိုမင္းတုိ႕သတ္လို႕မရဘူး” အာဇာနည္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ဆလိုင္းတင္ေမာင္ဦး

” ငါရဲ႕ယံုၾကည့္ခ်က္ကိုမင္းတုိ႕သတ္လို႕မရဘူး” အာဇာနည္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ဆလိုင္းတင္ေမာင္ဦး

ဆလိုင္းေက်ာ္မိုး “ မင္းတို႕ ငါ့ခႏၶာကိုယ့္ကိုသတ္နိုင္ေပမယ့္ ငါရဲ႕ယံုၾကည့္ခ်က္ကိုမင္းတုိ႕သတ္လို႕မရဘူး” ဒီစကားက သမိုင္း၀င္စကား တစ္ခြန္းျဖစ္ခ့ဲသလို ျမန္မာသမိုင္းသာမက၊ ကမၻာသမိုင္းမွာပါမရွိခဲ့ဖူးေသးတဲ့ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ တစ္ေယာက္ကိုရက္ရက္ စက္စက္ ၾကိဳးေပးသတ္ခဲ့တဲ့အတြက္မဆလစစ္အစိုးရၾကိဳးတိုက္ထဲကလႊင့္ပ်ံထြက္လာတဲ့ စကား(သို႕)ေက်ာင္းသားအာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ ၾကီးဆလိုင္းတင္ေမာင္ဦးရဲ႕ ေနာက္ဆံုးေၾကြးေၾကာ္သံတစ္ခုလည္းျဖစ္ခဲ့သည္။ ျမန္မာနိုင္ငံေက်ာင္းသားလုပ္ရွားမႈသမုိင္းတစ္ေလ်ာက္မွာသမိုင္းတြင္ရစ္မည့္ေလးစားဂုဏ္ယူဖြယ္ရာေနာင္ေတာ္ေက်ာင္းသားအာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ၾကီးဆလိုင္းတင္ေမာင္ဦးတစ္ေယာက္ျမန္မာျပည္သူတစ္ရပ္လံုး၏ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ အသက္စေတးခဲ့သည္မွာယခုက်ေရာက္မည့္ ဇြန္လ (၂၆ )ရက္ေန႕တြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ တိတိရွိခဲ့ျပီျဖစ္သည္။ ဆယ္စုႏွစ္ (၄)ဆက္တိုင္တိုင္ေရာက္ရွိခဲ့ေပမည့္လည္းဆလုိင္းတင္ေမာင္ဦး၏ယံုၾကည္ခ်က္ကိုစစ္ဘီလူးတို႕ကအေသ မသတ္နိုင္ခဲ့ပါ၊လူကိုသတ္ခဲ့ၾကသည္။ အသက္ကိုေတာ့စေတးခဲ့သည္။ ဆလိုင္းတင္ေမာင္ဦး၏စိတ္ဓါတ္သူ၏ယံုၾကည္ခ်က္တို႕သည္မေသထာ၀ရရွင္သန္ေန အံုးမည္သာျဖစ္သည္။ျပည္ သူတို႕၏ယံုၾကည္ခ်က္ႏွင့္ တထပ္တည္းတစ္သားတည္းျဖစ္သျဖင့္လည္းသူ၏ယံုၾကည္ခ်က္ တို႕သည္ျမန္မာျပည္သူတရပ္လံုး၏ႏွလံုးသားတြင္ ထာ၀စဥ္ ကိန္းေအာင္ရွင္ သန္ေနမည္သာျဖစ္သည္။ ျမန့္မာစာေပေလာကရတုဘုရင္နတ္ရွင္ေနာင္ ထီးနန္းစိုက္တဲ့ေတာင္ငူျမိဳ႕မွာေမြးဖြားခဲ့ျခင္းခံရလို႕ လားမသိ၊ဆလိုင္းတင္ေမာင္ဦးကငယ္စဥ္ထဲမွစျပီးအနုပညာ အရာမွာေတာ္ေတာ္၀ါသနာပါခဲ့သည္။တေယာထိုးျခင္းအတက္ကိုကြ်မ္းက်င္စြာတက္ကြ်မ္းခဲ့သူတစ္ဦးလည္းျဖစ္သည္။အရိႈေျမျပန္႕ခ်င္းမိဘမ်ားျဖစ္ၾကေသာအဘဦးလွဒင္ႏွင့္အမိေဒၚႏွင္းျမိဳင္တို႕ မွေမြးဖြားခဲ့ျပီးသားသမီး(၈)ဦးထဲမွာသားၾကီးၾသရသ လည္းျဖစ္သည္။ငယ္စဥ္ထဲကျဖစ္ျခင္ခဲ့တာသိမ္ေမြ႕သည့္ဓမၼအမႈေတာ္ေဆာင္သို႕ေသာ္ျငားလည္း ကံၾကမၼာအလွည့့္အေျပာင္းတစ္ခုေၾကာင့္မဆလစစ္အစိုးရ၏ရက္စက္ဖိႏွိပ္မႈမ်ားအၾကားကျပည္သူမ်ား၏လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ စနစ္ဆိုးၾကီးကိုေျပာင္းလဲနိုင္ ရန္ ေက်ာင္းသား ထုကိုဦးေဆာင္ကာေတာ္လွန္ေသာေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ၾကီးတစ္ေယာက္ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္…