Home » Archives by category » Article

သူရဲေကာင္း Subadar Major Tai Kwel (1895-1968) – O.B, M.B.E, B.G.M

သူရဲေကာင္း Subadar Major Tai Kwel (1895-1968) – O.B, M.B.E, B.G.M

Salai Van Cung Lian (UK) Subadar Major Tai Kwel သည္ ဖလမ္းျမိဳ႔နယ္၊ လုမ္ဘန္းရြာမွျဖစ္ျပီး ျဗိတိသ်ွတပ္မေတာ္မွ ခ်ီးျမွင့္သည့္ သူရသတၱိဆိုင္ရာဘြဲ႔ ႏွင့္ ျပည္သူ႔ဂုဏ္ေဆာင္ဘြဲ႔ မ်ားျဖင့္ ခ်ီးျမွင့္ဂုဏ္ျပဳျခင္းခံရသူျဖစ္သည္။ Order of Burma (O.B) ဘြဲ႔ကို လြတ္လပ္ေရးရရွိသည့္ေနာက္ပိုင္း ျပည္ေထာင္စုစည္သူသဂၤဟ အျဖစ္ အမည္ေျပာင္းလဲေခၚဆိုခဲ့သည္။ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ OB ဘြဲ႔ျဖင့္ခ်ီးျမွင့္ျခင္းခံရသူ ၃၃ ဦးအနက္ Subadar Major Tai Kwel သည္ တစ္ဦးအပါအ၀င္ျဖစ္သည္။ ခ်င္လူမ်ိဳးမ်ားထဲတြင္ OB ဘြဲ႔ထူးျဖင့္ခ်ီးျမွင့္ျခင္းခံရသူ အျခားနွစ္ဦးမွာ စီးယင္းခ်င္းအမ်ိဳးသား Naib Commandant Captain Pau Cin (OB,…

အစိုးရက ရိုးရာတူမီးေသနတ္ေတြ သိမ္းေတာ့မယ္တဲ့လား…

အစိုးရက ရိုးရာတူမီးေသနတ္ေတြ သိမ္းေတာ့မယ္တဲ့လား…

အစိုးရက ရိုးရာတူမီးေသနတ္ေတြ သိမ္းေတာ့မယ္တဲ့လား… Salai Ceu Bik Thawng September 11, 2017  သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးကို အေလးထားတဲ့ ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရကို မိမိအေနနဲ႔ အထူးေလးစားမိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေတာရိုင္းတိရစာၦန္ေတြကို ထိန္းသိမ္းဖို႔ လိုင္းစင္မဲ့ ရိုးရာခ်င္းတူမီးေသနတ္ေတြအားလံုးကို ျပည္နယ္အစိုးရက သိမ္း(ဖ်က္ဆီး)မယ္ဆိုတာကေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ေပါင္းရွင္းရင္း ျမက္နဲ႔စပါး ေရာႏႈတ္လိုက္သလိုမ်ိဳးနဲ႔ အလားသ႑န္တူတယ္ လို႔ထင္တယ္။ အဂၤလိပ္ကိုလိုနီေခတ္တုန္းကလည္း က်န္ေတာ္တို႔ ခ်င္းျပည္နယ္ရိွ တူးမီးေသနတ္ေပါင္း တစ္ေသာင္းေက်ာ္ သိမ္းခဲ့ဖူးတာကိုလည္း ေျပးျမင္မိတယ္။ လိုင္စင္မရိွလို႔ သိမ္းမယ္ဆိုတာေတာ့ဟုတ္ၿပီ – ဒါဆိုရင္လိုင္စင္သိမ္းမယ့္ ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရက လိုင္စင္(သစ္)ထုတ္ေပးပိုင္ခြင့္အာဏာေရာ ရိွသလား။ တစ္နည္းအားျဖင့္ လိုင္စင္ေတာင္ မထုတ္ေပးႏိုင္တ့ဲ့သူက အဲလိုသိမ္းမယ္ဆိုတာကေတာ့ မတရားတဲ့အျပင္  သံသယ၀င္စရာျဖစ္တယ္။ ခိုင္းတဲ့သူမ်ားရိွလို႔လား……

အလွည့္က်မႏဲြ႕စတမ္း

အလွည့္က်မႏဲြ႕စတမ္း

ေရးသားသူ – ေထာင္ထလ်န္ဆန္ ေအာက္စ္ဖုိ႔တကၠသုိလ္၏ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ပေရာဖက္ဆာတစ္ဦးျဖစ္သူ ေဆာ္ဒီအာေရဗ် ႏုိင္ငံဖြား Nayef Al-Rodhan အဆုိအရ ေကာင္းမြန္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ဆုိသည့္ Good Governance တြင္ ၀ိေသသလကၡဏာ (၈) ရပ္ ရွိသည္ဆုိ၏။ ယင္းအဆုိက ကမာၻ႕နုိင္ငံေပါင္းစုံက အသိအမွတ္ျပဳ လက္ခံက်င့္သုံးေနၾကဆဲျဖစ္သည္။ ထုိအဂၤါရပ္(၈)ရပ္ထဲမွ အဆီအႏွစ္ (၄)ရပ္ကုိ ဤစာစုတြင္ အသားေပးေဆြးေႏြးလုိပါသည္။ အစုိးရတစ္ရပ္တြင္ ေလာကပါလတရားကို အေျခခံသည့္ ေက်ာသား /ရင္သား မခြဲျခားဘဲ သာတူညီမွ်မႈႏွင့္အတူ တန္းတူညီမွ်မႈထြန္းကားျခင္း၊ လြတ္လပ္စြာသတင္းယူခြင့္ ထုတ္ေ၀ခြင့္မ်ားကုိ အစိုးရက က်င့္သုံးေစျခင္း၊ တာ၀န္ယူႏုိင္မႈႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိျခင္းဆုိသည့္ လကၡဏာ (၄) ရပ္ႏွင့္ ျပည့္စုံပါမွ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ႏွင့္ျပည့္စုံသည္ဟု ဆုိစမွတ္ျပဳႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ၀ိေသသလကၡဏာ…

ပထမဆံုး တကၠသိုလ္ဘြဲ႔ရ ခ်င္းအမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး ပံုတူေၾကးရုပ္တု သြန္းလုပ္

ပထမဆံုး တကၠသိုလ္ဘြဲ႔ရ ခ်င္းအမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး ပံုတူေၾကးရုပ္တု သြန္းလုပ္

ပထမဆံုး တကၠသိုလ္ဘြဲ႔ရ ခ်င္းအမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး ပံုတူေၾကးရုပ္တု သြန္းလုပ္ Chin World January 29, 2017 ခ်င္းလူမ်ိဳးမ်ားထဲမွ ပထမဆံုး B.A ဘြဲ႔ရရွိႏိုင္ခဲ့ၾကေသာ ခ်င္းအမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးတို႔၏ ပံုတူေၾကးရုပ္တုကို သြန္းလုပ္လ်က္ရွိျပီး၊ မၾကာမီတြင္ ခ်င္းျပည္နယ္၏ ပထမဆံုး အထက္တန္းေက်ာင္းျဖစ္သည့္ အထက (၁) ဖလမ္းတြင္ ထားရွိသြားမည္ဟု သိရသည္။ ဤပံုတူေၾကးရုပ္တု သြန္းလုပ္မႈအား Global Falam Youth Organization (GFYO) မွ ကမကထျပဳကာ စီစဥ္ျခင္းျဖစ္ျပီး၊ ပထမဆံုး တကၠသိုလ္ဘြဲ႔ရ ခ်င္းအမ်ိဳးသား Pu Siah Luai (B.A, B.Ed, B.E.S.U) ႏွင့္ ခ်င္းအမ်ိဳးသမီးမ်ားထဲမွ ပထမဆံုးအထက္တန္းပညာေအာင္ျမင္သူႏွင့္…

ဖလမ္းျမိဳ႕ ႏွစ္ (၁၂၅) ျပည့္၊ ရာျပည့္ ျမိဳ႕ေတာခန္းမၾကီးႏွင့္ ျပည္သူ႔ေဆးရံုၾကီးအေၾကာင္း ေကာက္ေၾကာင္း

ဖလမ္းျမိဳ႕ ႏွစ္ (၁၂၅) ျပည့္၊ ရာျပည့္ ျမိဳ႕ေတာခန္းမၾကီးႏွင့္ ျပည္သူ႔ေဆးရံုၾကီးအေၾကာင္း ေကာက္ေၾကာင္း

ဖလမ္းျမိဳ႕ ႏွစ္ (၁၂၅) ျပည့္၊ ရာျပည့္ ျမိဳ႕ေတာခန္းမၾကီးႏွင့္ ျပည္သူ႔ေဆးရံုၾကီးအေၾကာင္း ေကာက္ေၾကာင္း Salai Van Cung Lian (UK) Chin World January 26, 2017 လာမည့္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၂၀-၂၂) ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ဖလမ္းျမိဳ႕၌ ဖလမ္းျမိဳ႕ ႏွစ္ (၁၂၅) ျပည့္အခမ္းအနား၊ ျမိဳ႕ေတာ္ခန္းမႏွင့္ ျပည္သူ႔ေဆးရံုၾကီး ရာျပည့္အခမ္းအနား၊ (၆၉) ႏွစ္ျပည့္ ခ်င္းအမ်ိဳးသားေန႔အခမ္းအနားအစရွိေသာ ပြဲေတာ္ၾကီးမ်ားအား က်င္းပၾကမည္ျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္အဆင့္ပြဲေတာ္ၾကီးအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသလို၊ အရႈိခ်င္းအပါအ၀င္ ျမိဳ႕နယ္အသီးသီးမွ အကပေဒသာမ်ားျဖင့္ လာေရာက္ပါ၀င္ၾကမည္ျဖစ္သလို၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂိုလ္ကဲ့သို႔ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ဦးေဆာင္သူမ်ားအားလည္း ဖိတ္ၾကားထားသည္ဟု သိရသည္။ ထိုပြဲေတာ္မ်ား၏ သမိုင္းမွတ္တမ္းအတိုခ်ဳပ္အား ေအာက္ပါအတိုင္း…

ခ်င္းတပ္ရင္းမ်ားႏွင့္ အင္းစိန္တိုက္ပြဲ

ခ်င္းတပ္ရင္းမ်ားႏွင့္ အင္းစိန္တိုက္ပြဲ

ခ်င္းတပ္ရင္းမ်ားႏွင့္ အင္းစိန္တိုက္ပြဲ ဗိုလ္မွဴးၾကီးခင္ဇာမံႈ (ျငိမ္း) (မွတ္ခ်က္။ ခစယ (ရန္ကုန္) ေက်ာင္းသားမ်ားမွ စီစဥ္ထုတ္လုပ္ေသာ ခ်င္းမဂဇင္း ၂၀၁၀-၁၁ တြင္ ေဖာ္ျပေသာ ေဆာင္းပါးအား ထပ္ဆင့္ ေဖာ္ျပျခင္းသာျဖစ္သည္။ အယ္ဒီတာ) ၁။ခ်င္းေသနတ္ကိုင္တပ္ရင္း ၿဗိတိသွ်စစ္တပ္သည္ ၁၈၈၉ မွ စတင္၍ ခ်င္းေတာင္သို႔ခ်ီတက္တိုုက္ခိုက္ခဲ့ပါသည္။ခ်င္းအမ်ိဳးသားမ်ားသည္ ရွိသမွ် လက္နက္ျဖင့္ ခုခံေသာ္လည္း ျဗိတိသွ်တို႔၏ အေျမွာက္ႏွင့္ က်ည္ထိုး ရိုင္ဖယ္မ်ားကိုမယွဥ္နိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဗိတိသွ်တို႔သည္ ၁၈၉၄ ခုႏွစ္တြင္ ခ်င္းေတာင္ကို အုပ္စိုးနိုင္ျပီး ျဗိတိသွ်ျမန္မာနိုင္ငံထဲသို႔ သြတ္သြင္းခဲ့ပါသည္။ထိုစဥ္က ခ်င္းအမ်ိဳးသားမ်ား၏ လက္နက္မွာ တူမီးေသနတ္မ်ားႏွင့္ ဓါးမ်ားသာျဖစ္ပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ခ်င္းေတာင္ကို တိုုက္ခိုက္သိမ္းပိုက္ခ်ိန္တြင္ အိႏိၵယႏွင့္ ေဂါရခါးစစ္သားမ်ားျဖင့္ ခ်င္းေတာင္တြင္ လံုျခံဳေရးတာဝန္ယူနိုင္ရန္ ခ်င္းေတာင္တပ္ရင္း၊ ဗမာစစ္ပုလိပ္(Burma Military…

ေက်ာက္တိုင္ႏွစ္ခု (ဂ်ဴး)

ေက်ာက္တိုင္ႏွစ္ခု (ဂ်ဴး)

ေက်ာက္တိုင္ႏွစ္ခု (ဂ်ဴး) ကလ်ာ၊ မတ္၊ ၁၉၉၅။ ================== ဖလမ္းမွာေတာ့ တိမ္ေတြသည္ ကၽြန္ေတာ့္ ေျခဖဝါး ေအာက္မွသာ ေရြ႕လ်ား ျဖတ္သန္းသြားရေလ့ ရွိပါသည္။ ရန္ကုန္မွာ ႀကီးျပင္းခဲ့ရေသာ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ တိမ္ေတြသည္ အလြန္ ရင္ခုန္စရာေကာင္းေသာ သဘာဝ အႏုပညာ တစ္ခု ျဖစ္၏။ ဘယ္ေလာက္ျမင့္မားေသာ တိုက္ေခါင္မိုး ေပၚမွာပဲ ရွိရွိ တိမ္သည္ ကၽြန္ေတာ့္အထက္ ေကာင္းကင္မွာ ေဝးကြာစြာ ေရြ႕လ်ားေနခဲ့ၾကသည္။ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ တိမ္ႏွင့္နီးစပ္ ပတ္သက္ရလိမ့္မည္ဟု ဘယ္တုန္းကမွ် မေတြးေတာ မေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ဘူးပါ။ ကၽြန္ေတာ္၏ ပထမဆုံးေသာ အလုပ္ခန႔္အပ္ျခင္း တာဝန္ျဖင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ ေဆး႐ုံျဖစ္ေသာ ဖလမ္းေဆး႐ုံသို႔ ေရာက္ေသာအခါမွာေတာ့ တိမ္ဆိုသည္မွာ လူ၏ ေျခဖဝါးေအာက္တြင္လည္း…

စြန္႕ဦးတီထြင္သူ လူငယ္အမ်ိဳးသမီး Aidii ေခၚ Anna Biak Tha Mawi

စြန္႕ဦးတီထြင္သူ လူငယ္အမ်ိဳးသမီး Aidii ေခၚ Anna Biak Tha Mawi

စြန္႕ဦးတီထြင္သူ လူငယ္အမ်ိဳးသမီး Aidii ေခၚ Anna Biak Tha Mawi  ============= မယ္ထား Chin World November 23, 2016 အိုင္ဒီးသည္ ခါးအထိရွည္လ်ားသည္႕ဆံပင္ကိုပိုင္ဆိုင္ကာ ခရမ္းေရာင္ႏႈတ္ခမ္းနီျဖင့္ ေတြ႕ရေလ့ရွိသည္။ သူမ၀တ္ဆင္ေလ့ရွိေသာ အေရာင္ေတာက္သည္႕ အ၀တ္တို႕က သူမ၏ထက္ျမက္ေသာ လူငယ္ အမ်ိဳးသမီး အျဖစ္ကို ပို၍ထင္ဟပ္ေစသည္။ သူမ၏ ခ်ိဳျမေသာ အသံနွင္႕ အေရာင္ျခယ္ထားေသာ လက္သည္းနီတို႕ကလည္း အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္၏ အလွကို ေပၚလြင္ေစသည္။ သူမသည္ ရယ္လွ်င္ အားရပါးရ ရယ္တက္ဟန္ေဆာင္မႈကင္းေသာ အျပံဳးတစ္ခုကို အျမဲေဆာင္ထားေလ႔ရွိသည္။ သို႕ေသာ္ ထိုႏွစ္လိုဖြယ္ အရာမ်ားထက္ပို၍ ကြ်န္မအေနျဖင္႕ သူမအား အလြန္သေဘာက်မိသည့္အခ်က္မွာ သူမ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္တို႔ပင္ျဖစ္သည္။ အသက္…

ခ်င္းျပည္က လုပ္ငန္းမ်ား ၀န္ေဆာင္မူ ေကာင္းေစခ်င္

ခ်င္းျပည္က လုပ္ငန္းမ်ား ၀န္ေဆာင္မူ ေကာင္းေစခ်င္

ခ်င္းျပည္က လုပ္ငန္းမ်ား ၀န္ေဆာင္မူ ေကာင္းေစခ်င္ ======================== ေထာင္ႏွင္းဇမ္ Chin World November 22, 2016 ျမန္ဆန္လွတဲ့ ယေန႕ကမၻာ့စီးပြားေရးေစ်းကြက္ရဲ႕ အေရးႀကီးဆုံး အခန္း က႑တစ္ခုမွာ Customer Service ဝန္ေဆာင္မႈလုိ႔ဆုိရမွာ ျဖစ္တယ္။ ဝန္ေဆာင္မႈ (ဆားဗစ္)ဆုိရာတြင္ အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ယခု ေဖာ္ျပလုိသည္မွာ ပခုကၠဴ-မတူပီ လမ္းၾကားမွ ခရီးသြားဝန္ေဆာင္မႈနဲ႔ စားေသာက္ဆုိင္မ်ား၏ (အားလုံးကုိ မဆုိလုိပါ၊ အထူးသျဖင့္ ေတာင္ေပၚေဒသမွ ခရီးသြားမ်ား ရပ္နားစားေသာက္ေလ့ရွိတဲ့ စားေသာက္ဆုိင္ တခ်ဳိ႕တေလ) Customer Care Service ခရီးသြားဧည့္သည္အတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈ၊ ဂ႐ုစုိက္မႈေတြကုိ ေဖာ္ျပလုိျခင္း ျဖစ္တယ္။ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးဆုိတဲ့ စကားလုံးႀကီးနဲ႔ အစခ်ီလုိက္တဲ့အတြက္ စီးပြားေရးသမားျဖစ္မယ္လုိ႔လည္း မယူဆလုိက္ပါနဲ႔။…

အိမ္….သာ မွ ဧည့္သည္ကို အလည္ဖိတ္ခ်င္ပါတယ္

အိမ္….သာ မွ ဧည့္သည္ကို အလည္ဖိတ္ခ်င္ပါတယ္

“အိမ္….သာ မွ ဧည့္သည္ကို အလည္ဖိတ္ခ်င္ပါတယ္” ========================== Salai Aung Lian(ဇလပ္ေျမ) Chin World November 17, 2016 ခ်င္းျပည္နယ္ တီးတိန္ၿမိဳ႕နယ္မွ က်င္းပခဲ့တဲ့ ခ်င္းျပည္နယ္႐ိုးရာ ခြါဒိုးပဲြကို လူထုအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္းနဲ႔ တြဲဖက္ျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး၊ သြားေရာက္ခဲ့တဲ့ ကားလမ္းတစ္ေလ်ွာက္ ဒုကၡ အလီလီၾကဳံေတြ႔ခံစားရတဲ့ သတင္းေထာက္ေတြရဲ႕ “အိမ္….သာမွ ဧည့္သည္ကိုအလည္ဖိတ္ေခၚပါ” ဆိုတဲ့ ရင္ဖြင့္သံက ေတာင္ဇလပ္ေျမသား က်ေနာ့ ရင္ထဲ တစိမ့္စိမ့္ ခံစားေနရပါတယ္။ ခ်င္းျပည္နယ္ဟာ အခုခ်ိန္မွ ကားလမ္းေတြဆိုးရြာျခင္းမဟုတ္ပါ.….။ အရင္ကလည္း ခ်င္းျပည္သူေတြဟာ မိုးတြင္းအိမ္သံုးပစၥည္း မ်ားကို ကားလမ္းစုတ္ျပတ္တဲ့အတြက္ တစ္လနီးပါး အိမ္သံုးပစၥည္း အစားအစာ အငတ္ခံရဖူးပါတယ္။ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းတက္ဖို႔သြားရမယ့္ ေက်ာင္းသားေတြ ကားလမ္းအေျခအေနေၾကာင့္ ေက်ာင္းအပ္ခ်ိန္ေနာက္က်ျပီး…

1 2 3 4