ဖလမ္းျမိဳ႕တြင္ ပညာေရးဆိုင္ရာေဟာေျပာပြဲျပဳလုပ္

Home » Chin News » ဖလမ္းျမိဳ႕တြင္ ပညာေရးဆိုင္ရာေဟာေျပာပြဲျပဳလုပ္

By Admin on July 23, 2017. No Comments

ဖလမ္းျမိဳ႕တြင္ ပညာေရးဆိုင္ရာေဟာေျပာပြဲျပဳလုပ္

Chin World
July 24, 2017
ခ်င္းျပည္နယ္၊ ဖလမ္းျမိဳ႕တြင္ ဇူလိုင္ (၂၂) ရက္ေန႔၌ ပညာေရးဆိုင္ရာေဟာေျပာပြဲ တခုအား ျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး၊ ပရိတ္သတ္ (၁၁၀) ခန္႔ တက္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။
ဖလမ္းျမိဳ႕၊ FBA ခန္းမတြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ Major Awareness ႏွင့္ ပညာေရးဆိုင္ရာ ေဟာေျပာပြဲအား Global Falam Youth Organization (GFYO) မွ စီစဥ္က်င္းပျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။
GFYO ၏ အတြင္းေရးမွဴးျဖစ္ေသာ Salai Bawibawi Van Bawi Lian မွ “ဒီအစီအစဥ္ျပဳလုပ္ရတဲ့ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္က- ၁၀ တန္းေအာင္ျပီးတဲ့အခါမွာ တကၠသိုလ္တက္ဖို႔လိုင္းေတြေရြးခ်ယ္တဲ့အခါ၊ ကိုယ္၀ါသနာပါတာ၊ ၾကိဳက္တာမ်ိဳးေတြထက္၊ ပတ္၀န္းက်င္၊ ဆရာမေတြနဲ႔ သူငယ္ခ်င္းေတြအၾကိဳက္လိုက္တာမ်ိဳးေတြကို အေတြ႔မ်ားတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီဘာသာရပ္ဆိုင္ရာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ေ၀ငွတာမ်ိဳးနဲ႔ ပညာေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ၊ အေတြးအေခၚေတြကို ေ၀ငွခ်င္လို႔ျဖစ္ပါတယ္။” ဟုေျပာသည္။
ေ၀ငွေျပာၾကားသူမ်ားအျဖစ္- ဟားခါးေကာလိပ္မွ Saya Van Ro Sum မွ “တကၠသိုလ္ေမဂ်ာလိုင္းေရြးခ်ယ္မႈႏွင့္ ဘာသာရပ္အလုိက္ အေရးပါမႈႏွင့္ တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားမ်ား သိသင့္သည့္အခ်က္မ်ား”အေၾကာင္း၊ Tahan Thelogical College မွ Professor ျဖစ္သူ Saya J. Khum မွ “ႏိုင္ငံျခားပညာသင္အခြင့္အလမ္းမ်ားအေၾကာင္း”ႏွင့္ Dr. Henry Za Lal Lian မွ “NGO ေလာက လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳမ်ားႏွင့္ သူ၏ ေက်ာင္းသားဘ၀အား ေ၀ငွျခင္း”မ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္ဟု သိရသည္။
ထို႔ျပင္ ယခုႏွစ္ ၂၀၁၆-၁၇ ပညာသင္ႏွစ္၏ တကၠသိုလ္၀င္တန္းစာေမးပြဲ၌ ဘာသာစံုဂုဏ္ထူးရရွိႏိုင္ခဲ့ေသာ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ဖလမ္းျမိဳ႕နယ္၊ Simcing ရြာမွ Mai Lal Nun Mawi အား ဂုဏ္ျပဳလႊာႏွင့္ ဂုဏ္ျပဳေငြ (၁၀၀၀၀၀) က်ပ္အားလည္း ခ်ီးျမွင့္ခဲ့သည္။
ထိုနည္းတူစြာ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီး ကေလးျမိဳ႕တြင္လည္း ဇူလိုင္လ (၁၆) ရက္ေန႔၌ ဖလမ္းေက်ာင္းသားမ်ားအသင္း (FPTP) မွ ဦးေဆာင္ကာ ခ်င္းေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ Major Awareness Workshop ကိုလည္း ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။

Latest Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *