မန္မာစာကထိက၏ စကားသည္ခ်င္းလူမ်ိဳးမ်ာအားသိကၡာထိခိုက္သည္ဟုဆိုကာ ခစယ(ကေလး)မွ တုိင္ၾကား

Home » Chin News » မန္မာစာကထိက၏ စကားသည္ခ်င္းလူမ်ိဳးမ်ာအားသိကၡာထိခိုက္သည္ဟုဆိုကာ ခစယ(ကေလး)မွ တုိင္ၾကား

By Salai CLian on September 4, 2017. No Comments

Salai Hung Tun Gei
ကေလးၿမိဳ႕
၂.၉.၂၀၁၇

ခ်င္းလူမ်ိဳးမ်ားသိကၡာက်ဆင္းေစသည့္စကား၊ လူမ်ိဳးခြဲျခားသည့္ စကား လံုးမ်ားကိုအတန္းခ်ိန္တြင္ ေက်ာင္းစာႏွင့္ မသက္ဆုိင္ပဲ ေျပာၾကားခဲ့ သည္ဟုဆိုကာ ကေလးတကၠသိုလ္မွ ျမန္မာစာ ကထိက ေဒၚသန္း သန္းေမာ္အား ထိေရာက္စြာအေရးယူေပးပါရန္ ခ်င္းစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်း မႈေကာ္မတီ(ကေလး) မွ ျပည္ေထာင္စု၊ ပညာေရး ၀န္ႀကီးဌာနသို႕ ၾသဂုတ္လ (၃၁) ရက္ေန႕ကတုိင္ၾကားထားေၾကာင္းသိရသည္။

တုိင္ၾကားစာတြင္ သင္ခန္းစာႏွင့္မသက္ဆုိင္သည့္ ခ်င္းလူမ်ိဳးမ်ား သိကၡာက်ဆင္း၊ အရွက္တကြဲျဖစ္ေစမည့္ “ခ်င္းပုတ္၊ ခ်င္းစုတ္၊ ခ်င္းေတြက အေခ်ာင္ခိုၿပီး ပိုက္ဆံလုိခ်င္တယ္၊ သူမ်ားလုပ္ၿပီးသားအေပၚ ခုိကပ္ခ်င္တယ္၊ လွ်ပ္စစ္မီးရလုိသည့္အတြက္ ေအာက္လမ္းနည္းနဲ႕လုပ္တာ” စသည့္စကားလံုးမ်ားသံုးစြဲကာ လွ်ပ္စစ္မီး ကိစၥမ်ား၊ ခ်င္းအိမ္တစ္အိမ္ခဲျဖင့္ အေပါက္ခံရသည့္ ကိစၥမ်ားေျပာဆိုခဲ့သည့္အတြက္ ယခုကဲ့သို႕ တုိင္တန္းရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ခစယ(ကေလး) အတြင္းေရးမႈး ဆလုိင္းဂ်ိမ္း (စ္)ႏုိက္ထန္က ခ်င္းေ၀ါလ္သို႕ ေျပာသည္။

ခစယ(ကေလး) အတြင္းေရးမႈး ဆလုိင္းဂ်ိမ္း(စ္)ႏုိင္ထန္က “ ဆရာမက တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကို ဆံုးမတာမ်ိဳး မဟုတ္ပဲ၊ အတန္းခ်ိန္မွာ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးကိုေစာ္ကားတဲ့စကားမ်ိဳးေျပာတာရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႕ကၽြန္ေတာ္တို႕ ခ်င္းတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသူ/သားေတြအေနနဲ႕ တုိင္ၾကားရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အခုလုိတိုင္ၾကားတာကို အထက္က လည္း အေရးတယူလုပ္ေပးမယ္လို႕ယူဆပါတယ္။ အဲလုိမလုပ္လာရင္လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႕ခ်င္း တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသူ/သားေတြအေနနဲ႕ ထပ္ဆင့္လုပ္ရမယ့္ဟာေတြလုပ္ေဆာင္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟုေျပာသည္။

၂၃.၈.၂၀၁၇ ရက္႕ေန႕တြင္ တတိယႏွစ္(ျမန္မာစာ)ဂုဏ္ထူးတန္းႏွင့္ မဟာအရည္ခ်င္းစစ္သင္တန္းတြင္ အျခားေက်ာင္းသူ/သားမ်ားႏွင့္အတူ ခ်င္းေက်ာင္းသူ(၇) ဦးႏွင့္အတူတက္ေရာက္စဥ္ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္းတိုင္ၾကားစာအရသိရသည္။

အဆုိပါတုိင္ၾကားစာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ကေလးၿမိဳ႕ ျမန္မာစာ ကထိက ေဒၚသန္းသန္းေမာ္၏ ဖုန္းနံပတ္အား အႀကိမ္ႀကိမ္ ဆက္ သြယ္ေမးျမန္းေသာ္လည္း ဖုန္းစက္ပိတ္ထားသည္။

ျပည္ေထာင္စုပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနသို႕တုိင္ၾကားျခင္းေၾကာင့္ မၾကာမီေျဖဆိုမည့္ စာေမးပြဲတြင္ ဆရာမေဒၚသန္းသန္းေမာ္က မေအာင္ျမင္ရန္ျပဳလုပ္မည္ကိုလည္းစိုးရိမ္ေၾကာင္းပါရွိသည္။ ကေလးတကၠသိုလ္၌ အတန္းတင္ စာေမးပြဲကို စက္တင္ဘာလ (၁၉) ေန႕တြင္ စတင္ေျဖၾကားမည္ျဖစ္သည္။

Latest Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *