CNRWG မွျပဳလုပ္သည့္ “ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္အစိုးရ မ႑ိဳင္သံုးရပ္ အေပၚ ျပည္သူမ်ားအျမင္” သုေတသနစစ္တမ္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး CNRWG အလုပ္အမႈေဆာင္ဒါရိုက္တာ ဦးလ်န္ေတြာင္ႏွင့္ေတြ႕ဆံုျခင္း

Home » Interview » CNRWG မွျပဳလုပ္သည့္ “ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္အစိုးရ မ႑ိဳင္သံုးရပ္ အေပၚ ျပည္သူမ်ားအျမင္” သုေတသနစစ္တမ္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး CNRWG အလုပ္အမႈေဆာင္ဒါရိုက္တာ ဦးလ်န္ေတြာင္ႏွင့္ေတြ႕ဆံုျခင္း

By Salai CLian on September 13, 2017. No Comments

“သုေတသနစစ္တမ္းကိုသံုးသပ္ရမယ္ဆိုရင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ေတြကိုယ္တုိင္ က အခုခ်ိန္ထိ ပါတီကိုယ္စားလွယ္လုိ႕ပဲယူဆၾကတယ္။ သူတို႕ေျပာစ ကားေတြ နားေထာင္တယ္ဆိုရင္ေပါ့။ ဒါက၀မ္းနည္းစရာေပါ့။ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြအေနနဲ႕ သူတို႕ကိုသူတို႕ပါတီ ကိုယ္စား လွယ္မဟုတ္ပဲ၊ ေဒသတစ္ခုလံုးရဲ႕ကိုယ္စား လွယ္ျဖစ္တယ္ ဆိုတာကို လက္ခံႏုိင္ဖုိ႕အရမ္း အေရးႀကီးပါတယ္”

ေတြ႕ဆံုးေမးျမန္းသူ – Salai Hung Tun Gei

ေမး။ ။ အရင္ဦးဆံုး CNRWG အေနနဲ႕ စစ္တမ္းျပဳလုပ္ရျခင္း ရဲ႕ရည္ရြယ္ ခ်က္ကိုသိခ်င္ပါတယ္။

ေျဖ။ ။ ဒီစစ္တမ္းလုပ္ရျခင္းရဲ႕ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ လက္ရွိအစိုးရ အေနနဲ႕ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတြ၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေတြလုပ္ေဆာင္ေနတာေပါ့။ အဲလုိလုပ္တာေတြက ျပည္သူေတြရဲ႕လုိအပ္ခ်က္နဲ႕ ကိုက္ညီမႈရွိ သလားဆိုတာ ခ်ိန္ထိုးလုိ႕ရေအာင္လုပ္တာျဖစ္ပါတယ္။ ရလာတဲ့ရ လဒ္ကေန တစ္စံုတစ္ခုအသံုးျပဳႏုိင္မယ္ဆိုရင္ ျပည္သူေတြအား ကိုးတဲ့အစိုးရတစ္ရပ္၊ အားေကာင္းတဲ့အစိုးရတစ္ရပ္ျဖစ္ လာမယ္လုိ႕ လည္းယံုၾကည္ပါတယ္။

ေမး ။ ။ အခုလုိလုပ္တာက ဘယ္အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႕အတူလုပ္ျဖစ္တာလဲ။

ေျဖ။ ။ ကၽြန္ေတာ္တို႕အဓိကနယ္ဆင္းတုန္းကဆိုရင္ ကေလးတကၠသိုလ္မွာ တက္ေနတဲ့ဇိုမီးေက်ာင္း သားအဖြဲ႕နဲ႕လုပ္တယ္။ ေမးခြန္းစလုပ္တာကေတာ့ ေဖေဖာ္၀ါရီလကတည္းကေမးခြန္းတည္ေဆာက္ထားတယ္။ ေမးခြန္း မွာႏွစ္ပိုင္းရွိတယ္။ တစ္ပိုင္းကေတာ့ ျပည္ေထာင္စုေမးခြန္းေပါ့။ အဲဒါကို က်ေတာ့ ပညာေရးဘ၀တစ္သက္တာအဖြဲ႕ကပံ့ပိုးတယ္။ ၿပီးေတာ့ ေဒသ တြင္းေမးခြန္းရွိတယ္။ အဲဒီေမးခြန္းကို ေကာလိပ္ေက်ာင္းသားေတြနဲ႕ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲလုပ္ၿပီးေတာ့ေမးခြန္းေတြတည္ေဆာက္ထားတယ္။ စစ္တမ္းေကာက္တဲ့ကာလကို ဧၿပီလတစ္လလုိ႕သတ္မွတ္ထား ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ေမး။ ။ ဒီစစ္တမ္းရဲ႕ရလဒ္ေတြအခုထြက္လာၿပီးဆိုေတာ့ ဘယ္သူေတြ ကိုခ်ျပျဖစ္သလဲ။

ေျဖ။ ။ ဒီစစ္တမ္းထြက္ေပၚလာၿပီးတဲ့အခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕အရင္ဆံုး ခ်င္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌနဲ႕ ေတြ႕ပါတယ္။ သူ႕ဆီမွာဒီကိစၥကိုခ်ျပပါ တယ္။ ဒုတိယအေနနဲ႕ေနျပည္ေတာ္သြားၿပီးေတာ့ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ နဲ႕ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြကိုေတြ႕ႏုိင္သမွ်ေတြ႕ၿပီး သူတို႕ လက္ထဲကိုေပးျဖစ္ပါတယ္။ ခ်က္ျခင္းႀကီးေတာ့ ျပည္သူေတြဆီကိုေတာ့ မေပးျဖစ္ေသးဘူး။ ဘာလုိ႕လဲဆိုရင္ သူတို႕လက္ထဲအရင္မေရာက္ပဲ ျပည္သူလက္ထဲအရင္ေရာက္သြားရင္ စကားႏုိင္လုစရာေတြျဖစ္လာမွာ စိုးလုိ႕သူတို႕ဆီကိုပဲအရင္ပို႕လုိက္တယ္။

ေမး။ ။ ဒီစစ္တမ္းကို ဘယ္ေဒသေတြမွာအဓိကေကာက္ျဖစ္တာလဲ။

ေျဖ။ ။ ဒီစစ္တမ္းေကာက္တာကို အဓိက ခ်င္းျပည္နယ္ေျမာက္ ပုိင္းသံုးၿမိဳ႕ နယ္ကိုေရြးခ်ယ္ထားပါတယ္။ ဘာလုိ႕လဲဆိုေတာ့ ဇိုမီးေက်ာင္း သားအဖြဲ႕နဲ႕ လုပ္တာဆိုေတာ့ ဘာသာစကားေပါက္တဲ့ၿမိဳ႕သံုးၿမိဳ႕ ကိုေရြးခ်ယ္ ရျခင္းျဖစ္ ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ယူဆထားတာကေတာ့ စစ္တမ္းရဲ႕ သေဘာတရား က ရာခုိင္ႏွဳန္းနဲ႕ယူတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ခ်င္းျပည္နယ္ရဲ႕ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကို ယူထားတာျဖစ္ပါတယ္။ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ဆိုေပမယ့္လည္း ခ်င္းျပည္နယ္ ထဲကပဲျဖစ္ပါတယ္။

ေမး ။ ။ စစ္တမ္းေကာက္တဲ့ကာလေတြမွာ ဘယ္လိုအခက္အခဲႀကံဳရသလဲ။

ေျဖ။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ကလူမႈေရးလုပ္ငန္းသမားကေနလုပ္တာျဖစ္တဲ့အတြက္ နည္းပညာပုိင္းဆိုင္ရာမွာအခက္အခဲရွိတယ္။ ျဖစ္ခ်င္တဲ့ဆႏၵေတြမ်ားတဲ့အ ခါက်ေတာ့ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားကိုသတ္မွတ္ထားတယ္။ ပထမကေတာ့ ၿမိဳ႕ေပၚ၊ ၿပီးေတာ့ ၿမိဳ႕ေပၚကေနနည္းနည္းလွမ္းတဲ့ေနရာ၊ တတိယက်ေတာ့ ၿမိဳ႕ေပၚနဲ႕အလွမ္းဆံုးေနရာ၊ သံုးေနရာကိုၿခံဳႏုိင္ေအာင္လုပ္တဲ့အခါက်ေတာ့ သြားေရးလာေရးခက္ခဲတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ေနရာမွာ တစ္ရက္နဲ႕မေရာက္တာ၊ တစ္ရက္နဲ႕ေမးခြန္းမၿပီးတာေတြက်ေတာ့ ညအိပ္တာေတြစသည္ျဖင့္ အမ်ားႀကီးအခက္အခဲရွိတယ္။ ဘာသာစကားတူတဲ့ေဒသ ကိုလုပ္ တာျဖစ္တဲ့အတြက္ အင္တာဗ်ဴးလုပ္တဲ့အခ်ိန္ေတာ့ အေတာ္ေလးအ ဆင္ေျပတယ္။

ေမး ။ ။ ဒီစစ္တမ္းရဲ႕ရလဒ္နဲ႕ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္ေလာက္အထိ အက်ိဳးရွိမယ္ လုိ႕ယူဆပါသလဲ။

ေျဖ။အစိုးရအေနနဲ႕ရရွိလာတဲ့စစ္တမ္းကိုအားလံုးလက္ခံလာေစခ်င္တာလုိ႕မဆိုလိုပါဘူး။ အဓိကေတာ့ ခႏၶာကိုယ္ဆိုရင္ေရာဂါျပေနလိမ့္မယ္။ အဲလုိျပေနတာကိုလက္ခံၿပီးေတာ့ ကုမယ္ဆိုရင္ လက္ရွိႏုိင္ ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမွာအမ်ားႀကီးအေထာက္အကူျပဳမယ္လုိ႕ယံုၾကည္ပါတယ္။ ဒီလုိစစ္တမ္းကအရမ္းအေရးႀကီးလိမ့္မယ္လုိ႕ယူဆတယ္။ ဒီစစ္တမ္းမွာ ရဲ၀န္ထမ္း၊ တရားသူႀကီးေတြပါမယ္။ စစ္တမ္းမွာပါတဲ့ က႑အားလံုးက ဒီစစ္တမ္းကိုနည္းနည္းေလးဂရုစုိက္ေပးလုိက္တယ္။ နည္းနည္းေလးလက္ခံေပးလုိက္တယ္ဆုိရင္ေတာ့ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မွာ အမ်ားႀကီးေကာင္းလာဖုိ႕ရွိတယ္လုိ႕ျမင္ပါတယ္။ အနာကိုအနာလုိ႕ လက္ခံရင္ေတာ့ေကာင္းတယ္။ ဒါေပမယ့္ အနာကိုမနာဘူးလုိ႕ေျပာ ရင္ေတာ့ ျပည္သူေတြပဲဆက္ၿပီးနစ္နာရံုပဲရွိတယ္။

ေမး။ ။ အခုလုိထြက္ေပၚလာတဲ့ စစ္တမ္းက ကိုယ္ခန္႕မွန္းထားတာနဲ႕ ဘယ္ေလာက္ထိကြာဟမႈရွိသလဲ။

ေျဖ။ ။ ထြက္ေပၚလာတဲ့ဒီရလဒ္မ်ိဳးက တစ္ႏုိင္ငံလံုးမွာ လည္းျဖစ္ေကာင္းျ ဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ အေတာ္ေလးကြာေတာ့ စိတ္ေတာ့ မေကာင္းဘူး။ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းက ဒုတိယသက္တမ္းပဲရွိေနေသးတာေၾကာင့္လား။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြက သူတုိ႕စည္းရံုးေရးကာလမွျဖစ္ျဖစ္၊ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးလုိ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြျဖစ္ျဖစ္ လူထုနဲ႕ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈ နည္းတယ္လုိ႕ေျပာလုိ႕ရတယ္။ ျပည္သူေတြက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ကိုေတာ့သိတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတို႕ဘာလုပ္ေနသလဲဆိုတာ မသိဘူးျဖစ္ေနတယ္။ ဆိုေတာ့သိတာက လူမႈေရးအရပဲရွိတယ္။ ကိုယ္စားလွယ္အေနနဲ႕သိတာမဟုတ္ဘူးဆိုတာေတြေတြ႕ရတယ္။

ေမး။ ။ စစ္တမ္းရလဒ္ကိုၿခံဳၿပီး သံုးသပ္ရမယ္ဆိုဘယ္လုိသံုးသပ္ရမလဲ။

ေျဖ။ ။ စစ္တမ္းကိုသံုးသပ္မယ္ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႕က အစိုးရကိုယံုၾကည္မႈ အားနည္းေနတယ္။ ဒါကမေကာင္းဘူးဆိုတာလက္ခံရမွာေပါ့။ ယံုၾကည္မႈအားနည္းေတာ့ အားမကိုးေတာ့ဘူးေပါ့။ မထင္မွတ္ပဲေတြ႕တဲ့ ေတြ႕ရွိခ်က္ကေတာ့ စစ္တမ္းလုပ္ၿပီးေနာက္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲျပန္လုပ္ တဲ့အခ်ိန္က်ေတာ့ ႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္တစ္ေလွ်ာက္မွာျဖစ္ျဖစ္၊ လူမႈေရးလုပ္ငန္းမွာျဖစ္ျဖစ္ အမ်ိဳးသမီးက႑ပါ၀င္ေအာင္ လုပ္ေပးဖုိ႕ ဆိုတာျဖစ္တယ္။ ဒီစစ္တမ္းမွာဆိုရင္ ရဲ၀န္ထမ္းျဖစ္ျဖစ္၊ တရားသူႀကီး ကိုျဖစ္ျဖစ္ ယံုၾကည္မႈအားနည္းတာအေတာ္ဆိုးတယ္။

ေမး။ ။ စစ္တမ္းမွာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ ခ်က္ေတြကို စစ္တမ္းေကာက္တဲ့နယ္ေျမက လူထုကမသိတဲ့ရာခုိင္ႏွဳန္း ကမ်ားေနတယ္။ ဘာေၾကာင့္လုိ႕သံုးသပ္ခ်င္ပါသလဲ။

ေျဖ။ ။ သံုးသပ္ရမယ္ဆိုရင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ကိုယ္တုိင္ကလည္း သူ႕ကိုသူခံယူတဲ့အပုိင္းကိုသတိထားမိတယ္။ သူတို႕ကအခုခ်ိန္ထိ ပါတီကိုယ္စားလွယ္လုိ႕ယူဆၾကတယ္။ သူတို႕က ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုရဲ႕ကိုယ္စားလွယ္ဆိုတာကို သူ႕စကား အရလက္မခံႏုိင္ေသးဘူး။ သူတို႕အေျပာနားေထာင္ တယ္ဆိုရင္ေပါ့။ ဒါက၀မ္းနည္းစရာေပါ့။ သူတို႕ကိုယ္သူတို႕ေဒသ တစ္ခုရဲ႕ကိုယ္ စားလွယ္ေတြျဖစ္တယ္လုိ႕မသတ္မွတ္ၾကဘူး။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြအေနနဲ႕ သူတို႕ကိုသူတို႕ ပါတီကိုယ္စားလွယ္မဟုတ္ပဲ၊ ေဒသတစ္ခုလံုးရဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္တယ္ဆိုတာကို လက္ခံႏုိင္ဖုိ႕အရမ္းအေရးႀကီးပါတယ္။ သူကိုယ္စားျပဳတာအားလံုးသိထားၿပီးသား။ ဒါေၾကာင့္လည္း အခုလုိေနရာေရာက္တာေလ။ သူတို႕ကိုယ္စားျပဳမႈကို သဲသဲကြဲကြဲမရွိဘူးလုိ႕ပဲျမင္တယ္။

ေမး။ ။ ျဖည့္စြက္ေျပာခ်င္တာဘာရွိလဲ။

ေျဖ။ ။ ကၽြန္ေတာ္လူမႈေရးလုပ္ငန္းမွာႏွစ္ႏွစ္ရွိၿပီ။ လူႀကီးပုိင္းေတြေျပာတယ္။ ခ်င္းျပည္နယ္မွာဘာမွမထြက္ေတာ့ ဘတ္ဂ်က္ေတာင္းရမွာ မ်က္ႏွာငယ္တယ္တဲ့။ ကၽြန္ေတာ္ျပန္ေျပာတယ္။ ေနျပည္ေတာ္ မွာေကာဘာထြက္လဲ။ ဘာမွမထြက္ပဲ ဘယ္သူမွမနင္းတဲ့ ၇ လမ္း ၈ လမ္းေတြခင္းထားတာပဲ။ အဲဒါတျခားျပည္နယ္ကခင္းထားတာေလ။ ဘာထြက္ျခင္းနဲ႕မထြက္ျခင္းဆိုတဲ့ေနရာမွ ၀န္ထမ္းအခ်င္းခ်င္းၾကား မွာရွိၾကတယ္ထင္တယ္။ လူမႈေရးလုပ္ငန္းလုပ္တဲ့ကၽြန္ေတာ့အတြက္ေတာ့ ဒါမ်ိဳးအရမ္းရုပ္ဆိုးတယ္လုိ႕ျမင္တယ္။

ေမး။ ။ ခ်င္းေတာင္ေဒသသယံဇာတေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕ ( CNRWG) အေနနဲ႕ အဓိကဘာေတြေဆာင္ရြက္ေနလဲဆိုတာအက်ဥ္းခ်ံဳးေျပာျပေပးပါ။

ေျဖ။ ။ ကၽြန္ေတာ္တို႕လူမႈေရးလုပ္ငန္းလုပ္တာဆိုေတာ့ အားလံုးနဲ႕ပတ္ သက္တာေပါ့။ အဓိကေတာ့ ေဒသခံျပည္သူေတြ အညာမခံဖုိ႕ကို အဓိကလုပ္တယ္။ အဲဒီအတြက္ ပညာေပးေတြလုပ္ေပးတယ္။ လူ႕အခြင့္ အေရးပိုင္းေတြျဖစ္ျဖစ္ ျပည္သူေတြကို အနည္းဆံုးတစ္လမွာႏွစ္ခါ သင္တန္းေပးတယ္။ ၿပီးေတာ့ အခုလုိစစ္တမ္းေကာက္တာေတြ၊ လိုအပ္ရင္လိုအပ္သလိုေဟာေျပာပြဲလုပ္တာ ေတြကိုေဆာင္ရြက္ေန တာျဖစ္ပါတယ္။

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္

Latest Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *