ဟားခါးၿမိဳ႕၌ ခ်င္းျပည္နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ေရရွည္တည္တံ့ေရးဆုိင္ရာ ညီလာခံက်င္းပမည္

Home » Sport » ဟားခါးၿမိဳ႕၌ ခ်င္းျပည္နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ေရရွည္တည္တံ့ေရးဆုိင္ရာ ညီလာခံက်င္းပမည္

By Salai Gei on December 5, 2017. No Comments

ခ်င္းျပည္နယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈေရရွည္တည္တံ့ေရး ဆုိင္ရာညီလာခံတစ္ရပ္ကို ဟားခါးၿမိဳ႕၌ ဒီဇင္ဘာလ (၆) ရက္ေန႕ႏွင့္ (၇) ရက္ေန႕မ်ားတြင္ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္သည္။

ညီလာခံတြင္ လူမႈဘ၀ဖူလံုေရးကိစၥ၊ လူမႈေရးဆုိင္ရာ အကာအကြယ္ ေပးေရးကိစၥမ်ား၊ မီဒီယာနဲ႕ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းေရရွည္တည္တံ့ေရးကိစၥမ်ား၊ သဘာ၀ေဘးအႏၱရယ္ဆုိင္ရာ စီမံခန္႕ခြဲမႈ ကိစၥမ်ားအပါအ၀င္ ခ်င္းျပည္နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာ ေခါင္းစဥ္ (၆) ခုကိုေဆြးေႏြးသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ညီလာခံဦးေဆာင္သူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးယာကုတ္ထန္က “ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္းနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး ေခါင္းစဥ္ႀကီးေတြကိုေဆြးေႏြးမွာျဖစ္တယ္။ အဲဒီေအာက္မွာ ေခါင္းစဥ္ငယ္ေလးေတြလည္းပါ၀င္မယ္။ အဲဒါေတြကို ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္၊ ျပည္နယ္အဆင့္ လုိက္ဦးစားေပးအေျခအေနေတြေရြးခ်ယ္မယ္။ အဲဒါၿပီးရင္ အစိုးရရဲ႕လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လာတဲ့အခ်ိန္မွာ အႀကံျပဳႏုိင္ဖုိ႕ျဖစ္တယ္။ ဒီညီလာခံကေန ခ်င္းျပည္နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာ ကြန္ယက္ တစ္ခုေပၚေပါက္လာဖုိ႕လည္း ရည္ရြယ္တယ္။ အဲဒီကြန္ယက္ကေန ႏုိင္ငံတကာအခ်ိတ္အဆက္ေတြ၊ အစိုးရကို ႏွိဳးေဆာ္တုိက္တြန္းမႈေတြလုပ္ဖုိ႕ အတြက္ အဓိကတာ၀န္ယူလာဖုိ႕အတြက္ျဖစ္တယ္” ဟုေျပာသည္။

ညီလာခံသို႕ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးမွ အဖြဲ႕အစည္း (၆) ဖြဲ႕မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ သက္ဆုိင္ရာ နယ္ပယ္အသီးသီးမွ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ျပည္တြင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အလွဴရွင္မ်ား စုစုေပါင္း ၁၅၀ ၀န္းက်င္တက္ေရာက္ရန္ ဖိတ္ၾကားထားသည္ဟု သူကဆက္ဆိုသည္။

ယခုညီလာခံျဖစ္ေျမာက္လာေရးအတြက္ ဟားခါးၿမိဳ႕အေျခစိုက္ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ျပည္တြင္းအဖြဲ႕အစည္းအစည္းမ်ား၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပူးေပါင္းကာ ေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခုက့ဲသို႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္လာျခင္းျဖစ္သည္။

ညီလာခံကို ကမာၻ႕ကုလသမဂၢဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္ (UNDP)၊ ကမာၻ႕စားနပ္ရိကၡာအဖြဲ႕( WFP)တို႕မွ အဓိက ကူညီေထာက္ပံ့ထားသည္။

Latest Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *