ခ်င္းဘံုဘာသာစကားကိစၥ လႊတ္ေတာ္၌ ေဆြးေႏြးမည္မဟုတ္ပဲ အဆိုအျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ထား

Home » Sport » ခ်င္းဘံုဘာသာစကားကိစၥ လႊတ္ေတာ္၌ ေဆြးေႏြးမည္မဟုတ္ပဲ အဆိုအျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ထား

By Salai Gei on December 5, 2017. No Comments

ခ်င္းဘံုဘာသာစကားအေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္၌ ေဆြးေႏြးလွ်င္ အေျဖထြက္ႏုိင္မည္ မဟုတ္သည့္ အတြက္ မေဆြးေႏြးေသးပဲ မွတ္တမ္းအျဖစ္သာ ထားရွိေၾကာင္း ခ်င္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ပူးဇိုဘြဲက ေျပာသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ဦးဇိုဘြဲက “အဆိုေတာ့ရွိတယ္။ ဒါေပမယ့္မွတ္တမ္းအေနနဲ႕ပဲထားတယ္။ ေဆြးေႏြးဖို႕မဟုတ္ဘူး။ ေဆြးေႏြးရင္လည္း အေျဖထြက္ဖုိ႕ခက္မယ္။ အဲဒါထက္စာရင္ ေဒသဘာသာစကားသင္တဲ့ ဆရာ/မေတြကို ပိုခန္႕ထားႏုိင္ရင္ ပိုအဆင္ေျပမယ္လုိ႕ထင္တယ္။ ၿမိဳ႕နယ္တုိင္းမွာ ကိုယ့္စာေပကို အေျခခံနဲ႕သင္ၿပီး အျခားၿမိဳ႕နယ္က ဘာသာစကားႏွစ္ခုေလာက္ကိုလည္း ထပ္သင္တာမ်ိဳးပိုေကာင္းမယ္လုိ႕စဥ္းစားတယ္။ ၿမိဳ႕နယ္တုိင္းမွာ ေဒသဘာသာစကားသင္ေပးမယ့္ ဆရာ/မေတြကိုလည္း လံုေလာက္ေအာင္မခန္႕ႏုိင္ေသးေတာ့ ဒီႏွစ္အတြင္းေတာ့အဆင္ေျပမွာမဟုတ္ဘူး။ ေနာက္ႏွစ္မွစဖုိ႕စဥ္းစားထားတယ္” ဟုေျပာသည္။

ခ်င္းလူမ်ိဳးမ်ားအေနျဖင့္ ဘံုဘာသာစကားမရွိေသးျခင္းေၾကာင့္ ဘံုဘာသာစကားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးရန္ တြန္းဇံၿမိဳ႕နယ္မွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ခ်င္းျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္တြင္ အဆိုတင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ခ်င္းလူမ်ိဳးအၾကားတြင္ ဘံုဘာသာစကားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားစြာရွိေနၿပီး သေဘာထားကြဲလြဲမွဳ လည္းမ်ားစြာရွိေနသည္။ ခ်င္းလူမ်ိဳးၾကားတြင္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးခက္ခဲျခင္းေၾကာင့္ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုၾကား ဘာသာစကားကြဲျပားမႈမ်ားရွိေနၿပီး အမ်ားအားျဖင့္ မိမိေဒသခံမ်ားႏွင့္မဟုတ္ပဲ အျခားၿမိဳ႕နယ္မွ ခ်င္းလူမ်ိဳးအခ်င္းခ်င္းေတြ႕ဆံုျဖစ္လွ်င္ ဗမာဘာသာစကားကို အသံုးျပဳလ်က္ရွိသည္။

Latest Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *