ခ်င္းပါတီပူးေပါင္းေရးအေပၚ ခ်င္းလူမႈအဖြဲ႕အစည္းအခ်ိဳ႕၏ အျမင္သေဘာထားဘယ္လုိရွိသလဲ

Home » Chin News » ခ်င္းပါတီပူးေပါင္းေရးအေပၚ ခ်င္းလူမႈအဖြဲ႕အစည္းအခ်ိဳ႕၏ အျမင္သေဘာထားဘယ္လုိရွိသလဲ

By Salai Gei on December 20, 2017. No Comments

ဦးသဲရ ( Chin Human Rights Organization)

ကၽြန္ေတာ့္အထင္ေတာ့ ႏုိင္ငံေရးအရ ကၽြန္ေတာ္တို႕လူမ်ိဳးအေနနဲ႕ ဘံုရပ္တည္ခ်က္ရွိလာႏုိင္မယ္။ အဲလုိရွိလာႏုိင္တယ္ဆိုရင္ ေနာက္ပိုင္းမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႕ႏုိင္ငံေရးနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး အလုပ္္လုပ္တဲ့အခ်ိန္မွာ အင္အားလည္းပိုရွိလာမယ္။ ၿပီးေတာ့ စည္းလံုးမႈလည္းပိုရွိလာႏုိင္မယ္။ ဒါေၾကာင့္ ခ်င္းပါတီတစ္ခုအျဖစ္ ရွိလာဖုိ႕က ကၽြန္ေတာ္တို႕လူမ်ိဳးအေနနဲ႕လုိအပ္ေနတာလည္းရွိတယ္။ အခုလုိကြဲကြဲျပားျပားရွိေနမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႕မစည္းလံုးရာလည္းက်တယ္။ ဒါေၾကာင့္ အျဖစ္ႏုိင္ဆံုး ပါတီေခါင္းေဆာင္ေတြအေနနဲ႕ ပုဂိၢဳလ္ေရးေတြကို ထားခဲ့ၿပီး ခ်င္းတစ္မ်ိဳးသားလံုးအတြက္ စဥ္းစားလုပ္ေဆာင္ဖုိ႕လည္း တုိက္တြန္းခ်င္ပါတယ္။

 

 

 

 

 

ဦးယာကုန္ထန္ ( Chin Zone Coordinator , Gaia Institute )

ခ်င္းပါတီေတြပူးေပါင္းႏုိင္ဖုိ႕ဆုိရင္ သူတို႕ထားတဲ့စံတန္ဖိုးေတြမတူဘူးဆိုရင္ေတာ့ ခက္ခဲမႈေတြေတာ့ ရွိႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စိတ္ရွည္ရွည္နဲ႕ တူညီတဲ့စံတန္ဖိုးေတြကို အားသာခ်က္အျဖစ္ အသံုးခ်ၿပီး မတူညီတာေတြကို ျငင္းပယ္ဒါမ်ိဳးဆိုရင္ ပူးေပါင္းဖုိ႕လြယ္ကူသြားမွာပါ။ ေခါင္းေဆာင္ေတြအေနနဲ႕လည္း စိတ္ရွည္ရွည္ထားၿပီး ေဆြးေႏြးသြားမယ္ဆိုရင္ ပူးေပါင္းႏုိင္မွာပါ။

ေဒါက္တာခင္ေမာင္သိန္း ( M&E Officer, Chin Civil Society Network)

ကၽြန္ေတာ္တို႕ခ်င္းပါတီေတြမေကာင္းတာက ခ်င္းျပည္နယ္ျပင္ပ ကေလးၿမိဳ႕ဖက္မွာလည္း ႀကံဳေတြ႕ခဲ့တာ ကေတာ့ ၁၉၉၀ တုန္းကလည္း ခ်င္းပါတီေတြရွိခဲ့ေပမယ့္ မစည္းလံုးခဲ့ၾကဘူး။ ဒါကိုေတာ့ ထားလုိက္ပါေတာ့ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတုန္းကဆိုရင္လည္း ခ်င္းတိုးတက္ေရးပါတီ၊ ခ်င္းအမ်ိဳးသားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီနဲ႕ ေနာက္ပိုင္းမွာ ဇိုမီးဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ရွိခဲ့တာေပါ့။ စစ္ကိုင္းတုိင္းခ်င္းေရးရာ၀န္ႀကီးအတြက္ေတာ့ တစ္ေနရာမွာ ရထားၿပီးသားေပါ့။ ေရြးေကာက္ပြဲမွာေတာ့ ခ်င္းေတြအၿမဲရွံဳးခဲ့တာခ်ည္းပဲ။ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာလည္း ခ်င္းပါတီေတြ၀င္ၿပိဳင္ခဲ့ေပမယ့္ ရွံဳးခဲ့တယ္။ ၂၀၁၀ တုန္းကေတာ့ ခ်င္းပါတီတစ္ခုကေန ခ်င္းေရးရာ၀န္ႀကီးရခဲ့ေတာ့ အေတာ္ေကာင္းတယ္ေျပာရမယ္။ ၂၀၁၅ မွာေတာ့ တစ္ေနရာမွ ခ်င္းပါတီေတြမရေတာ့ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ခ်င္းပါတီေတြ မဲမကြဲေအာင္ မပူးေပါင္းဘူးဆိုရင္ ၂၀၂၀ မွာလည္း ခ်င္းပါတီေတြျပန္ရွံဳးအံုးမွာ။ ခ်င္းပါတီေတြပူးေပါင္းျဖစ္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဒီစစ္ကိုင္းတုိင္း မဲဆႏၵ နယ္ေျမ (၂) ကခ်င္းေတြပဲေနတာဆိုေတာ့ ခ်င္းပါတီေတြအေနနဲ႕ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ မွာအႏုိင္ရႏုိင္ေျခရွိတယ္။ ၿပီးရင္ ခ်င္းေရးရာ၀န္ႀကီးေနရာလည္း ခ်င္းပါတီကေန အႏုိင္ရႏုိင္မွာျဖစ္တယ္။

Latest Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *