စစ္ေဘးေရွာင္ျမန္မာျပည္သူမ်ားအတြက္ မီဇိုရမ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မွ ဗဟိုအစိုးရထံ ေထာက္ပံ့ေၾကးေတာင္း

Home » Chin News » စစ္ေဘးေရွာင္ျမန္မာျပည္သူမ်ားအတြက္ မီဇိုရမ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မွ ဗဟိုအစိုးရထံ ေထာက္ပံ့ေၾကးေတာင္း

By Salai Gei on January 15, 2018. No Comments

မီဇိုရမ္ျပည္နယ္သို႕ စစ္ေဘးေရွာင္လ်က္ရွိသည့္ ျမန္မာ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ မီဇိုရမ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ Pu Lalthanhawla မွ အိႏၵိယ ဗဟိုအစိုးရထံ လုိအပ္သည့္အေထာက္အပ့ံႏွင့္ ေနရပ္ျပန္ႏုိင္ေရးအတြက္ အကူညီေတာင္းခံခဲ့သည္။

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ Pu Lalthanhawla က“ျမန္မာ အစုိးရနဲ႕ ရကိၡဳင့္တပ္မေတာ္ (AA) တုိ႔ၾကား စစ္ပြားေနမႈေၾကာင့္ ျမန္မာႏူိင္ငံမွ မီဇုိရမ္ျပည္နယ္သုိ႔ စစ္ေဘးေရွာင္ ဒုကၡသည္ေပါင္း ၁၅၀၀ ေက်ာ္ေရာက္တယ္၊ ဒီ စစ္ေဘးေရွာင္ထဲမွာ ခ်င္းလူမ်ဳိးေတြလည္း အမ်ားႀကီး ပါတယ္၊ အခု လက္ရွိမွာေတာ့ Lawngtlai District မွာ လက္ခံေစာင့္ေရွာက္ေနတယ္” ဟု ေျပာသည္။

အဆုိပါ အေၾကာင္းအရင္းကုိ ဇန္န၀ါရီ ၁၂ ရက္ေန႔ ၌ မီဇိုရမ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသထုတ္သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။

မီဇိုရမ္အေျခစိုက္ သတင္းဌာနမ်ားမွေဖာ္ျပရာတြင္ စစ္ေဘးေရွာင္ဒုကၡသည္ဦးေရမ်ားျခင္းေၾကာင့္ ေနရာထုိင္ခင္းမလုံေလာက္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ မီဇိုရမ္အစိုးရအေနနျဖင့္ ေက်ာင္းလည္းထားေပးေၾကာင္း၊ စား၀တ္ေနေရး အခက္အခဲႀကံဳေတြ႕ရလ်က္ရွိျခင္းတုိ႕ေၾကာင့္ အိႏၵိယဗဟိုအစိုးရထံ အေထာက္အပံ့ေတာင္းခံရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပၾကသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ဒုကၡသည္မ်ားအား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေပးေရးႏွင့္ ေနရပ္ျပန္ႏုိင္ေရးအတြက္ မီဇိုရမ္အစိုးရႏွင့္ Assam Rifile အဖြဲ႕တုိ႕မွ ပူးတြဲကူညီလ်က္ရွိၿပီး အိႏၵိယ ဗဟိုအစိုးရအေနျဖင့္လည္း ႏွစ္ႏုိင္ငံခ်စ္ၾကည္ေရး ပိုမိုေကာင္းမြန္ေရးအတြက္ အေထာက္အပ့ံကို သေဘာတူေၾကာင္း သိရသည္။

 

Latest Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *