၂၁ ပင္လံုသို႕ လူထုသေဘာထားမ်ား သယ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ လူထုေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ CNF မွကေလးၿမိဳ႕တြင္ျပဳလုပ္

Home » Sport » ၂၁ ပင္လံုသို႕ လူထုသေဘာထားမ်ား သယ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ လူထုေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ CNF မွကေလးၿမိဳ႕တြင္ျပဳလုပ္

By Salai Gei on January 15, 2018. No Comments

(၃) ႀကိမ္ေျမာက္ ၂၁ ပင္လံုညီလာခံသို႕ ခ်င္းလူထုသေဘာထားမ်ားသယ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္အတြက္ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး (CNF) မွ လူထုေတြ႕ဆံုပြဲမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိၿပီး ဇန္န၀ါရီ ၁၃ ရက္ေန႕တြင္ ကေလးၿမိဳ႕ COTR ဘုရားေက်ာင္းတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

 

“ အခု ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လူထုေတြ႔ဆံုပြဲကေန ရလာတဲ့ လူထုသေဘာထားေတြကို မၾကာခင္က်င္းပမယ့္ ပင္လံုညီလာခံမွာ သယ္သြားဖုိ႕ျဖစ္တယ္။ ဒီထဲမွာ က်ေတာ္တုိ႔ က႑ ၄ ခုခြဲၿပီးေဆြးေႏြးတယ္၊ ဒီ က႑ ၄ ခုကုိ ျပန္ဆုၿပီးယူသြားမယ္၊ ႏူိင္ငံေရး က႑၊ စီးပြားေရး က႑၊ လူမႈေရး က႑၊ သဘာ၀နဲ႕ သယံဇာတ က႑ တို႔ကုိ အဓိက ေဆြးေႏြးၾကတာျဖစ္တယ္”ဟု ခ်င္းအမ်ဳိးသား တပ္ဦး Regional Committee ဥကၠဌ Pu Chan Lian ကေျပာသည္။

 

အဆိုပါကေလးၿမိဳ႕လူထုေတြ႕ဆံုပြဲ၌ ခ်င္းမ်ိဳးႏြယ္စုအားလံုးကို ဖိတ္ထားၿပီး စုစုေပါင္း ၁၅၀ ၀န္းက်င္တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

 

ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦးအေနျဖင့္ လူထုေတြ႕ဆံုပြဲကို ဟားခါး၊ ျပည္၊ တီးတိန္၊ ဖလမ္း၊ မတူပီ၊ ထန္တလန္တို႕တြင္ က်င္းပခဲ့ၿပီျဖစ္ၿပီး ဆက္လက္က်င္းပရန္စီစဥ္သည့္ မင္းတပ္၊ ကန္ပက္လက္ႏွင့္ ပလက္၀ၿမိဳ႕တို႕တြင္ က်င္းပရန္ ပိတ္ပင္ခံခဲ့ရေသာ္လည္း မင္းတပ္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခြင့္ျပန္လည္ရရွိခဲ့သည္။

Latest Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *