ဒု-သမၼတ ၏ ခ်င္းျပည္နယ္ ခရီးစဥ္တြင္ ဖလမ္းႏွင့္ ဟားခါး ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ားက အခ်က္ ၁၂ခ်က္ ေတာင္းဆုိမည္

Home » Chin News » ဒု-သမၼတ ၏ ခ်င္းျပည္နယ္ ခရီးစဥ္တြင္ ဖလမ္းႏွင့္ ဟားခါး ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ားက အခ်က္ ၁၂ခ်က္ ေတာင္းဆုိမည္

By Salai CLian on February 1, 2018. No Comments

ႏူိင္ငံေတာ္ ဒု-သမၼတ၏ ခ်င္းျပည္နယ္ ခရီးစဥ္တြင္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဖလမ္းၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ားမွ ေတာင္းဆိုခ်က္ ၇ ခ်က္ႏွင့္ ဟားခါးၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ားမွ အခ်က္ ၅ ခ်က္ေတာင္းဆုိသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္ ဒုတိယ သမၼတ ဦးဟင္နရီွဗန္ထီးယူသည္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂ ရက္ေန႔တြင္ ခ်င္းျပည္နယ္သို႔ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ၾကည့္ရွဴမည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါခရီးစဥ္၌ ဖလမ္းႏွင့္ ဟားခါးၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ားမွ ယခုကဲ့သို႕ ေတာင္းဆိုရန္စီစဥ္ျခင္းျဖစ္သည္။

ဖလမ္းၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖ Pu Hrang Lawm က“အဓိကကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဖလမ္းၿမိဳ႕အေနျဖင့္ ရိဒ္-ဖလမ္းၿမိဳ႕ၾကားတန္ ၆၀ ခံႏူိင္မည္႔ တံတားေလးစင္း၊ ရိဒ္ၿမိဳ႕ကုိ ၿမိဳ႕နယ္ရရွိဖုိ႔၊ ေ၀ဘူလၿမိဳ႕ ရရွိဖုိ႔၊ စတြမ္ရြာတြင္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး ထားရွိဖုိ႔၊ Letlet မွ Kabani လမ္းမႀကီးကုိ ျပည္ေထာင္စု လမ္းမႀကီးအျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးဖုိ႔၊ Tibual ရြာတြင္ ရုပ္သံလုိင္း ထုတ္လႊင့္စက္ရုံထားေပးဖုိ႔ နဲ႕ဗားတံတားကို ေပ ၁၂၀၀ အျမင့္ အသစ္တည္ေဆာက္္ေပးဖုိ႔ ေတာင္းဆုိသြားမယ္” ဟု ေျပာသည္။

ဟားခါးၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖ Pu Hrang Vung က“ဟားခါးၿမိဳ႕အတြက္ကေတာ့ အား/ကာသိပၸံေက်ာင္း ေတာင္းဆုိဖုိ႔၊ ေဆးရုံလူနာအိပ္ေဆာင္ နဲ႕ အထူးကု ဆရာ၀န္ထားေပးဖုိ႕၊ နည္းပညာေကာလိပ္ ေျမေနရာနဲ႕ သားဖြားဆရာမသင္တန္းေက်ာင္း ေနရာတုိ႔ကုိ ေတာင္းဆုိသြားမည္”ဟု ေျပာသည္။

ထုိ႔ျပင္ ယခုခရီးစဥ္တြင္ ခ်င္းျပည္နယ္ အစိုးရ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ စစ္ေဆးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ခ်င္းျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ Pu Zo Bawi ကေျပာသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ Pu Zo Bawi က “အဓိကေတာ့ ခ်င္းျပည္နယ္ အစုိးရ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ ဘယ္ေလာက္ၿပီးစီးမႈရွိလဲဆိုတာလည္းလာၾကည့္မယ္။ လမ္းျပဳျပင္မႈေတြကုိလည္း လာေရာက္စစ္ေဆးမယ္” ဟု ေျပာသည္။

ႏူိင္ငံေတာ္ ဒုသမၼတ ခ်င္းျပည္နယ္ ဒုတိယအႀကိမ္ ခရီးစဥ္တြင္ ကေလး၊ ဖလမ္း၊ ဟားခါး၊ ထန္တလန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ႏွာရိန္း၊ ေရဇြာ၊ မတူပီ၊ မင္းတပ္၊ ကန္ပက္လက္ တုိ႔ကုိ သြားေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Latest Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *