မသန္စြမ္းမ်ား ဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတတ္ဖုိ႔ မိဘမ်ားတြင္ အဓိက တာ၀န္ရွိဟု DDI Director ဆုိ

Home » Chin News » မသန္စြမ္းမ်ား ဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတတ္ဖုိ႔ မိဘမ်ားတြင္ အဓိက တာ၀န္ရွိဟု DDI Director ဆုိ

By Salai CLian on February 1, 2018. No Comments

 

မသန္စြမ္းမ်ား ဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတတ္ဖုိ႔ မိဘမ်ားတြင္ အဓိက တာ၀န္ရွိေၾကာင္း  Disability Development Initiative Director Pu Sang Uk Cung က ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁) ရက္ေန႕ ၌ ကေလးၿမိဳ႕တြင္က်င္းပသည့္  care giver training တြင္ ေျပာသည္။

 

Pu Sang Cung က  “ အဓိကေတာ့ မသန္စြမ္းမိဘေတြကို အဓိကထားတာျဖစ္တယ္။ မသန္စြမ္းမိဘေတြက ကိုယ့္ကေလး မသန္စြမ္းေတြကို ဘယ္လိုေစာင့္ေရွာက္မလဲဆိုတာ အားနည္းခ်က္အရမ္းရွိတယ္။ ျပည္သူ႕ေဆးရံုက ဆရာမတစ္ေယာက္ကိုလည္း ေခၚထားတယ္။ မသန္စြမ္းကေလးေတြကို ဘယ္လိုေစာင့္ေရွာက္မလဲ၊ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာေတြကို ဘယ္လိုလုပ္မလဲဆိုတာကိုေျပာျပပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ လက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ မသန္စြမ္းဥပေဒအေျခအေန ဘယ္လိုျဖစ္ေနၿပီဆိုတာကို ကၽြန္ေတာ္ကရွင္းျပတယ္။ ပညာေရးနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ဘယ္လိုအေျခအေနရွိလဲဆိုတာနဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး ဆရာေယာရွဳကရွင္းျပတယ္။ အဓိကေတာ့ မိဘေတြအေနနဲ႕ မသန္စြမ္းကေလးေတြကို ဘယ္လို ေစာင့္ေရွာက္မလဲဆိုတာကို သင္တန္းေပးတာျဖစ္တယ္ ”  ဟု ေျပာသည္။

မသန္စြမ္းကေလးငယ္ေတြဖြံ႕ၿဖိဳးဖုိ႕အတြက္ အဓိကတာ၀န္ရွိတာဟာ မိဘေတြအဓိကျဖစ္သည့္အတြက္ အတြက္ မသန္စြမ္း ဆုိင္ရာ မိဘေကာ္မတီကိုလည္း ဖြဲ႕သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁) ရက္ေန႕တြင္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားေရြးခ်ယ္ႏုိင္ၿပီျဖစ္သည္။

DDI Associate Director Salai Joshua က “ဒီေန႕မွာေတာ့ ကေလးၿမိဳ႕မွာ ရပ္ကြက္အလုိက္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြေရြးခ်ယ္သြားၿပီ။ ေနာက္ေန႕က်ရင္ေတာ့ မသန္စြမ္းေတြနဲ႕ ျပန္ေတြ႕ၿပီး သူတို႕ သေဘာတူတယ္ဆုိရင္ေတာ့ ေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းေတာ့မွာျဖစ္တယ္” ဟုေျပာသည္။

Pu Sang Uk Cung က “မသန္စြမ္းေတြရဲ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးနဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႕အဖြဲ႕အေနနဲ႕ ပဲလုပ္တာမဟုတ္ပဲ အဓိက အေရးႀကီး တာက မသန္စြမ္းမိဘအေရးႀကီးတဲ့အတြက္ သင္တန္းေပးရံုတင္မကပဲ  ေနာက္ပိုင္းမွာ DDI နဲ႕လက္တြဲၿပီး မသန္စြမ္းအေရး ကိစၥအ၀၀မွာ အတူရပ္တည္ႏုိင္ဖုိ႕အတြက္ မသန္စြမ္းမိဘေကာ္မတီကိုလည္း ဖြဲ႕စည္းသြားဖို႕ ရည္ရြယ္ပါတယ္” ဟုေျပာသည္။

မသန္စြမ္းအေရးေဆာင္ရြက္တဲ့ Disability Development Initiative အဖြဲ႕သည္ ကေလးၿမိဳ႕တြင္ အေျခစိုက္ ၿပီး ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္စတင္ဖြဲ႕စည္းသည့္အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။

Latest Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *