ခ်င္းအမ်ဳိးသားေန႔အေၾကာင္းတေစ့တေစာင္း

Home » Article » ခ်င္းအမ်ဳိးသားေန႔အေၾကာင္းတေစ့တေစာင္း

By Salai CLian on February 9, 2018. No Comments

ဦး ထန္းနုိင္း (မင္းတပ္)

ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္း ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၂၀) ရက္ေန႔ အခ်ိန္ခါေရာက္တုိင္း ခ်င္းလူမ်ဳိးမွန္သမွ်သည္ ေရာက္ရာအရပ္ေဒသမေရြး ခ်င္းအမ်ဳိးသားေန႔ပြဲကုိ တတ္အားသေရြ႕စုစည္းက်င္းပျမဲျဖစ္သည္မွာ ဂုဏ္ယူဘြယ္ျဖစ္သည္။ ခ်င္းအမ်ဳိးသားေန႔ ေပၚေပါက္လာရျခင္း၏ အေၾကာင္းခံအခ်က္ေဖာ္ျပရန္ မ်ားစြာရွိေသာ္လည္း ခ်င္းအမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္း ဦး၀မၼသူးေမာင္း ဦးေဆာင္သည္႔ ခ်င္းအမ်ဳိးသားညီညႊတ္ေရးအဖြဲ႔ (ခမညဖ) မင္းတပ္၊ ကန္ပက္လက္နယ္ လူထုအုံၾကြဆႏၵျပသည္႔ ကန္ပက္လက္သပိတ္ႀကီးျဖင့္ ျဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္မႈကုိ အဓိက အေျခခံသဓႏၵတည္လာၿပီး ၁၉၄၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၄)ရက္ေန႔ လြတ္လပ္ေရးေအာင္ပြဲေန႔ကုိ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ မက်င္းပခဲ့ျဖစ္ေၾကာင့္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၂၀) ရက္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားေန႔ႏွင့္ တေပါင္းတည္းဖလမ္းၿမိဳ႕တြင္ အစျပဳက်င္းပရျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိညီလာခံတြင္ ခ်င္းလူထု ငါးေထာင္ေက်ာ္တတ္ေရာက္လွ်က္ နြားေနာက္မ (၁) ေကာင္၊ ရုပီ (၂၀) တန္ေၾကးရွိစဥ္ ႏူိင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္ ရုပီ (၂၁၀၀၀) ခြဲေ၀ေပးခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

၁၉၄၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၄)ရက္ေန႔ ဖလမ္းၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပေသာပြဲေတာ္တြင္ ခ်င္းေတာင္ပေဒသရာဇ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္၊ ေစာ္ဘြား (ေဘြဖြင္) မ်ား တုိက္သူႀကီးမ်ားရာထူးအာဏာဖယ္ရွားၿပီး ခ်င္းအမ်ဳိးသားမ်ား၏ ဒီမုိကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ ေမြးဖြားေပးေသာပြဲဟုပင္ေခၚ ဆုိရမည္ျဖစ္သကဲ့သုိ႔ ပထမအႀကိမ္ ခ်င္းညီလာခံဟု သတ္မွတ္လာခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္၊ ႏုူိ၀င္ဘာလ (၁၂) မွ (၁၅) ရက္ထိ ဟားခါးၿမိဳ႕တြင္ အနယ္အနယ္အရပ္ရပ္မွ ခ်င္းလူထု (၅၇၁) ဦး တတ္ေရာက္က်င္းပၿပီး ဘုံသေဘာတူညီခ်က္ (၁၅၁) ခ်က္ခ်နုိင္သည္႔ ညီလာခံအား ဒုတိယအႀကိမ္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားညီလာခံဟု ကမၻာသိျဖစ္တည္လ်က္ရွိသည္။

ခ်င္းေရးရာေကာင္စီမွ ၁၉၅၀ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ (၉) ရက္ေန႔တြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၂၀) ရက္ေန႔အား ခ်င္းအမ်ဳိးသားေန႔ဟု ဆက္လက္သတ္မွတ္က်င္းပသြားရန္ ထပ္မံအတည္ျပဳသျဖင့္ ၁၉၅၁ ခုနွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၂၀) ရက္ေန႔၊ မင္းတပ္ၿမိဳ႔တြင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏုကုိယ္တုိင္ တက္ေရာက္မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားျခင္းျဖင့္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားေန႔အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ၁၉၆၆ ခုနွစ္တြင္ ခ်င္း၀ိေသသတုိင္းေန႔အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ၁၉၇၄ ခုနွစ္မွ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္အထိ ခ်င္းျပည္နယ္ေန႔အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တုိ႔တြင္ ခ်င္းျပည္နယ္ေန႔ႏွင့္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားေန႔ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ အမ်ဳိးမ်ဳိးစာသားေျပာင္းလဲေရးသားေစေသာ္လည္း ႏွစ္စဥ္မျပတ္ျဖစ္သည္႔နည္းျဖင့္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၂၀) ရက္ေန႔ကုိ ထိန္းသိမ္းက်င္းပလာခဲ့ရာ ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦး (CNF) ႏွင့္အစုိးရအၾကား အပစ္အခတ္ရပ္စဲျခင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စာခ်ဳပ္တြင္ ထည္ပသြင္းခ်ဳပ္ဆုိလ်ွက္ လက္မွတ္ေရးထုိးနုိင္းျခင္းအရ ၂၀၁၃ ခုနွစ္တြင္ က်ေရာက္သည္႔ (၆၅) ႏွစ္ေျမာက္ခ်င္းအမ်ဳိးသားေန႔ဟု မူလအတုိင္းျပန္လည္စတင္က်င္းပလာႏူိင္ရျခင္းျဖစ္ေပသည္။

ခ်င္းျပည္ေတာင္ပုိင္း ကန္ပက္လက္ၿမိဳ႕၌ ၿဗိတိသ်ွကုိလုိနီနယ္ခ်ဲ႕အစုိးရအား ခ်င္းမ်ဳိးခ်စ္ေခါင္းေဆာင္ဦး၀မၼသူးေမာင္း  ဦးေဆာင္ေသာ ခ်င္းအမ်ဳိးသားညီညႊတ္ေရးအဖြဲ႔ (ခမညဖ) လူထုအုံၾကြဆႏၵျပသည္႔သတင္းကုိ တုိ႔ဗမာအစည္းအရုံးေခါင္းေဆာင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအား ၁၉၄၀ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၅) ရက္ေန႔ ဇလြန္းၿမိဳ႕ညီလာခံမွအျပန္ ေဒါင့္ႀကီးေက်းရြာလူထုအစည္းအေ၀းတြင္ ထည္႔သြင္းမေဟာေျပာရန္ သတိေပးတားျမစ္ခဲ့ေသာ္လည္း ခ်င္းေတာင္မွာပင္ လြတ္လပ္ေရးယူရန္ နယ္ခ်ဲ႔ဆန္႔က်္ျခင္း လူထုအုံၾကြမႈျဖင့္ လွုပ္ရွားေနၾကၿပီျဖစ္ေၾကာင္း မိန္႔ခြန္းတြင္ ထည္႔သြင္းေဟာေျပာေသာေၾကာင့္ အဂၤလိပ္ရာဇ၀တ္၀န္ ေဇဗီယာမွ ပုဒ္မ ၁၂၄ (က) ျဖင့္ ဖမ္း၀ရမ္းထုတ္ကာ ဖမ္းဆီးအေရးယူေစသည္႔အျပင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဖမ္းဆီရမိေသာသူအား ဆုေငြ (၅) က်ပ္ဆုခ်မည္ဟု သိကၡာခ်ေၾကာ္ျငာျခင္းေၾကာင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္သည္ ေရွာင္တိမ္းရင္းသခင္လွၿမိဳင္ႏွင့္အတူ (၁၅.၈.၁၉၄၀) ရက္ေန႔ “ဟုိင္လီ” သေဘၤာျဖင့္ တရုတ္ျပည္ “ဟုိင္နန္ကြ်န္း” တြင္ေရာက္ရွိၿပီး ဂ်ပန္စစ္ဗုိလ္ဗုိလ္မုိးႀကိဳး (ဆူစူကီး) ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံညိွႏူိင္းကာ ဗမာျပည္သုိ႔ တိတ္တဆိတ္ျပန္၀င္လာ၍ ရဲေဘာ္သုံးက်ိပ္ျဖင့္ ဂ်ပန္ျပည္သုိ႔ လ်ဳိ႕၀ွက္သြားေရာက္စစ္ပညာ သင္ယူခဲ့သည္ျဖစ္ရာ ျမန္မာျမည္လြတ္လမ္ေရးအရ.ူႏူိင္ေရးအတြက္ နက္ရွဴိင္းပီျပင္စြာ အႏွစ္သာရသက္ေ၀သည္႔ သူရိယသတင္းစာတြင္ ဗမာႏူိင္ငံေတာ္လွန္ေရးအစ ခ်င္းေတာင္ကဟူ၍ ေဆာင္းပါးရွင္ကလည္းေကာင္း၊ ၁၉၄၀ ခုႏွစ္ထုတ္ တုိးတက္ေရးသတင္းစာတြင္း ဦး၀မၼသူးေမာင္းဦးေဆာင္သည္႔ ခ်င္းေတာ္လွန္ေရးေခါင္းေဆာင္းမ်ား၏ လွဳပ္ရွားမႈကုိလည္းေကာင္း၊ ႏူိင္ငံသိ လူတုိင္းသိေရးသ၉ာေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္ကုိ အထင္အရွားပင္ျဖစ္သည္။

ခ်င္းအမ်ဳိးသားေန႔သည္ မေတာ္တဆအေၾကာင္းမဲ့ေပၚ ေပါက္တည္ရွိလာျခင္းမဟုတ္ပဲ သူ႔ကၽြန္မခံလုိေသာစိတ္၊ ေၾကြးတာစား၊ ေပးတာယူ၊ ခုိင္းတာလုပ္၊ အခ်ယ္မွယ္ခံဘ၀ျဖင့္ တင္းတိမ္နေနလုိေသာစိတ္၊ မိမိကိစၥမွန္သမွ် သူတပါးကစီမံဆုံးျဖတ္ျခင္းကုိ မလုိလားပဲ မိမိကိစၥမွန္သမ်ွ မိမိကုိယ္တုိင္လြတ္လပ္စြာ စီမံဆုံးျဖတ္ ေဆာင္ရြက္လုိေသာစိတ္၊ တန္းတူညီမွ်မႈရွိေသာ အခြင့္အေရးရယူပုိင္ဆုိင္လုိေသာစိတ္၊ ဒီမုိကေရစီက်င့္စဥ္ႏ်င့္အညီ ေနထုိင္လုပ္ေဆာင္လုိေသာစိတ္ထားတုိ႔ျဖင့္ ကုိလုိနီနယ္ခ်ဲ႕ေသြးစုပ္စနစ္ဆုိးအား တုိက္ထုတ္တြန္းဖယ္ျခင္း၏ မွတ္ေက်ာက္တစ္ရပ္လည္းျဖစ္ေပသည္။

ထုိသုိ႔ေသာ တန္ဖုိးမျဖတ္ႏူိင္သည္ပ အမ်ဳိးဂုဏ္၊ ဇာတိဂုဏ္ေဆာင္ေန႔ထူးေန႔ျမတ္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားေန႔အား အဓိပၸယ္မဲ့ေစေသာ၊ အနွစ္သာရကြယ္ေပ်ာက္ေပါ့က်က္ေစေသာ ခ်င္း၀ိေသသတုိင္းႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ေန႔ဟူ၍ နည္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ ဖ်က္ဆီးလုပ္ႀကံျခင္းႏွင့္ ႏွစ္စဥ္ခ်င္းအမ်ဳိးသားေန႔အား သမရုိးက်စားေသာက္ပြဲသဖြယ္ျပဳလုပ္ျခင္း၊ မိမိကုိယ္က်ဳိးအစုအဖြဲ႔အက်ဳိးအတြက္ အသုံးခ်ျခင္း၊ မဆင္မျခင္ေသာက္စားမႈးယစ္ရမ္းကားၿပီး ခ်င္းအမ်ဳိးသာေန႔၏ ဂုဏ္အင္လကၡဏာကုိ ထိပါးေသသူမ်ား၏ လုပ္ရပ္မ်ဳိးစုံကုိ လုိလားျခင္းမရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္္မ်ားမွ ျပန္စုစည္းၿပီး (၁၇.၄.၂၀၁၁) ရက္ေန႔ မင္းတပ္ၿမိဳ႕ ဦး၀မၼသူးေမာင္း၏ ဇနီးေဒၚ လွိန္းပြန္၏ ေနအိန္တြင္ စတင္ဖြဲ႔စည္းလွုပ္ရွားျခင္းျဖင့္ သမရုိးက်က်င္းပျခင္းမ်ဳိးမဟုတ္ပဲ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ဦးတည္ခ်က္ျဖစ္သည္႔ (၁) မူလအတုိင္း ခ်င္းအမ်ဳိးသားေန႔ဟု ပီပီျပင္ျပင္ ဆက္လက္က်င္းပႏုိင္ရန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားနုိင္ေရး (၂) ၊ ၂၀၂၃ ခုႏွစ္တြင္ က်ေရာက္မည္႔ (၇၅) ႏွစ္ေျမာက္စိန္ရတု သဘင္ပြဲကုိ ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားစြာ က်င္းပနိုင္ေရး (၃) ၊ ခ်င္းအမ်ဳိးသားမ်ား ေတာ္လွန္ေရးသမုိင္းစာအုပ္ မွန္ကန္ျပည္႔စုံစြာ ထုတ္၀ယ္နုိင္ေရးဟူ၍ ခုိင္မာေသာ ခ်မွတ္ခ်က္ျဖင့္ စတင္လွုပ္ရွားၾကရာ ခ်င္းျပည္နယ္ေန႔ဟုသာ က်င္းပရမည္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားေန႔ဟု (လုံး၀)၂ မက်င္းပရဟူ၍ ရုံးစာတစ္မ်ဳိး၊ ေၾကးနန္းစာျဖင့္ တသြယ္တားျမစ္လာသည္႔အျပင္ ဦးေဆာင္သူမ်ားကုိ အေရးယူရမည့္ အေျခအေနထိ ျဖစ္ခဲ့ရာမွ ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦး (CNF) ႏွင့္ အစုိးရတုိ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစာခ်ဳပ္တြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၂၀) ရက္ေန႔ကုိ ခ်င္းအမ်ဳိးသားေန႔ဟု က်င္းပရန္ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္အစုိးရက ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၂၀) ရက္ေန႔ကုိ အမ်ားျပည္သူရုံးပိတ္ရက္အျဖစ္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားရန္ဟူ၍ ထည္႔သြင္းျခင္းေၾကာင့္ အေရးသူရမည္႔စာရင္းတြင္ ပါရွိသူမ်ားအတြက္ လြတ္လမ္းထြက္ေပါက္ျဖစ္ေစခဲ့ပါသည္။ ဤသည္ပင္လ်ွင္ အသစ္ေရးဆြဲသတ္မွတ္ျခင္းမဟုတ္ပဲ ယခင္ပါလီမန္အစုိးရက သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာ့စြယ္စုံက်မ္းအတြဲ (၂) စာမ်က္ႏွာ (၃၉၅) တြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၂၀) ရက္ေန႔ကုိ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရက ခ်င္းအမ်ဳိးသားေန႔ဟု သတ္မွန္သည္ဟူ၍ အခုိင္အမာရွိခဲ့ၿပီးအေပၚ မသမာသူမ်ား၏ လက္ခ်က္ေၾကာင့္မေသမရွင္ ေသဒနာခံေနရသည္႔အျဖစ္မွ ကုစားၿပီးျပန္လည္ အသက္သြင္းယူျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

ခ်င္းအမ်ဳိးသားေနပျဖစ္ေပၚလာရျခင္း၏ အစဲျပဳကာလကုိလည္း ၁၉၃၈ ခုႏွစ္၊ ၁၉၃၉ ခုႏွစ္၊ ၁၉၄၀ ခုႏွစ္၊ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္၊ စသည္ျဖင့္ အယူအဆအစြဲအလန္း အမ်ဳိးမ်ဳိးကြဲလြဲျခင္းမ်ားရွိသည္မွာလည္း လုိရာဆြဲၿပီးအျငင္းပြားရန္ လုိအပ္မည္ဟု မယူဆပါ။ ကန္ပလက္ၿမိဳ႕တြင္ ကုိလုိနီနယ္ခ်ဲ႕ၿဗိတိသွ်အစုိးရ အားဆန္႔က်င္ေရးလူထုအုံၾကြမႈကုိ အဓိကအေျခခံ၍ လြတ္လပ္ေရးေအာင္ပြဲေန႔အစား ဖလမ္းၿမိဳ႕တြင္ ခ်င္းလူထုတစ္ရပ္လုံးစုေပါင္းၿပီး က်င္းပခဲ့ျခင္း၊ ခ်င္းေရးရာေကာင္စီမွ အတည္ျပဳသတ္မွတ္ခဲ့ျခင္းျပည္ေထာင္စုအစုိးရက တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳၿပီး မွတ္တမ္းတင္သည္႔အေပၚ ျမန္မာ့စြယ္စုံက်မ္းတြင္ ထည္႔သြင္းထားရွိျခင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရႏွင့္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦး (CNF) တုိ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစာခ်ဳပ္တြင္ ျပန္လည္ထည္႔သြင္ျခင္း စသည္တုိ႔မွ သမုိင္းေနာက္ခံခုိင္လုံမႈေၾကာင့္ ကမၻာသိေန႔တစ္ေန႔ျဖစ္၍ မ်ဳိးဆက္မျပတ္ရွင္သန္ထက္ျမက္ၿပီး ပုိမုိေျပာင္ေျမာက္အားေကာင္းလာေအာင္ လက္ဆင့္ကမ္းထိန္းသိမ္းရင္း စည္းလုံးညီညႊတ္မႈ တည္ေဆာက္သြားရန္သာ အထူးလုိအပ္ပါသည္။

ခ်င္းအမ်ဳိးသားေန႔ ျဖစ္ေပၚလာျခင္း ကန္ပက္လက္ လူထုအုံၾကြမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေရးၾကမွတ္ၾကသည္ကုိ ေလ့လာလ်ွင္ ဂ႗ဳန္ဦးေစာအယ္ဒီတာခ်ဳပ္အျဖစ္ တာ၀န္ယူထုတ္ေ၀ေသာ သူရိယသတင္းစာတြင္ ဗမာ့ေတာ္လွန္ေရးအစ ခ်င္းေတာင္ကဟု ၁၉၃၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ၊ ကန္ပက္လက္ဒါ၀ါပြဲတြင္ ဦးေဆာင္ေသာ ခ်င္းေခါင္းေဆာင္မ်ား ၁၉၄၀ ခုနွစ္၊ ဧၿပီလတြင္ စတင္ဖမ္းဆီးသည္ဟုေဖာ္ျပျခင္း ျမန္မာ့ဆုိရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ ဗဟုိဌာနခ်ဳပ္မွ ပုံႏွိမ္သည္႔ (မူပုိင္) တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရးသမုိင္းစာအုပ္တြင္ (၂၀.၂.၁၉၃၉) ရက္ေန႔တြင္ သူႀကီး (၃၉) ဦးမွ သူတုိ႔ခန္႔စာႏွင့္ ၿဗိတိသ်ွအစုိးရအား ပစ္ေပါက္ျပန္အပ္သည္႔ ဦး၀မၼသူးေမာင္းဦးေဆာင္သည္႔ သပိတ္ေၾကာင့္  ဦး၀မၼသူးေမာင္းအား နာမည္ပ်က္စာရင္းတြင္ ထည္႔သြင္း၍ အေသရလွ်င္ (၁) ေထာင္က်ပ္၊ အရွင္ရလွ်င္ (၅၀၀၀)ေထာင္က်ပ္ ဆုခ်မည္ဟု အမိန္႔ထုတ္ၿပီး စတင္ဖမ္းဆီးသည္ဟုေဖာ္ျပျခင္း၊ သိန္းေဖျမင့္၏ ၀ိေသသတုိင္းသမုိင္းအစ (၁၉၆၇) ခုနွစ္၊ ျပည္သူ႔လက္စြဲစာစဥ္၊ စာေပဗိမာန္ထုတ္ႏွင့္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားေတာ္လွန္ေ႔းသမားႀကီး ဗုိလ္တစ္ေထာင္ေန႔စဥ္ (၂၇.၃.၆၆) ခ်င္းဗမာႏွင့္ ေရၽႊခ်ဳိးျဖဴမင္းသား လူထုေန႔စဥ္ (၂၀.၄.၆၆)၊ ပန္းတေနာ္၀င္းသိန္း၏ ခ်င္းဗမာေသြးစည္းေတာ္လွန္ၾကစဥ္က ေရွ႔သုိ႔စာေစာင္အတြဲ ၉/အမွတ္ (၆) ၁၉၆၆၊ ဦး၀မၼသူးေမာင္းႏွင့္ သခင္ေအာင္မင္းတုိ႔ ပူးတြဲလက္မွတ္ေရးထုိးၿပီး ခ်င္းေရးရာဦးစီးဌာနသုိ႔တင္ျပ္ေသာ ခ်င္းအမ်ဳိးသားေန႔သတ္မွတ္ခဲ့ျခင္း၊ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္ နုိ၀င္ဘာလ တင္ျပစာတုိ႔တြင္ ၁၉၃၉ ခုနွစ္၊ ဦး၀မၼသူးဟာရွိန္း၏ (၁၅.၁၁.၁၉၇၈) ရက္စြဲ၊ “ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရး” အတြက္ေခါင္စဥ္ျဖင့္ (၁၅.၃.၁၉၁၇) ရက္ေန႔မွစၿပီး ကုိယ္ေတြ႔မွတ္တမ္းတြင္ ၁၉၃၈ ခုႏွစ္၊ ကန္ပက္လက္ ဒါ၀ါရွိၿပီး (၂၀.၂.၁၉၃၉) တြင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား စတင္ဖမ္းဆီးေၾကာင္းေဖာ္ျပျခင္းစသည္တုိ႔ကုိ လက္လွမ္းမွီသေလာက္ ေလ့လာေတြ႔ရွိပါသည္။ ဘယ္ဟာမွန္သည္ ဘယ္ဟာမွားသည္ဟု မေျပာလုိပါ။ ထုိစဥ္ကၽြန္ေတာ္ မေမြးေသးေသာေၾကာင့္ ေရးမွတ္ထားေသာ စာအုပ္စာတမ္း၊ အခ်ဳိ႕ကုိသာ ေလ့လာနုိင္ေသးသူကၽြန္ေတာ္အေနႏွင့္ အားလုံးကုိေလးစားလ်က္ ဂါရ၀ျပဳပါသည္။ ေတာ္လွန္ေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား စတင္အဖမ္းခံျခင္းႏ်င့္ အဂၤလိပ္အစုိးရကုိယ္တုိင္၏ မွတ္တမ္းမ်ားကုိ ကၽြန္ေတာ္စိတ္၀င္စားေသာ္လည္း လက္လွမ္းမမွီနုိင္ေသးစသည္ကုိ ၀မ္းနည္းမိသည္။ အခုခ်ိန္တြင္ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္္မ်ားမွ သူတုိ႔ကုိယ္တုိင္ပါ၀င္ခဲ့သလုိထင္မွတ္ေလာက္ေအာင္ ကန္ပက္လက္လူထုအုံၾကြမႈကာလကုိ တရားေသစြဲကုိင္ၿပီး မာေက်ာေသာစိတ္ႏွင့္ အျငင္းသန္သည္မ်ားကုိလည္း ဘာမွ်မေျပာလုိပါ။ ဦးစိမ္းေယာအြမ္က ဖလမ္းၿမိဳ႕တုိင္းရုံးမွ မွတ္တမ္းေဟာင္းမ်ားစုစည္းထားသည္႔ မွတ္စုစာအုပ္အား လူတစ္ဦးကငွားရမ္းၿပီး ျပန္မေပးဖူးအဲဒီမွတ္တမ္းစာအုပ္ထဲတြင္ စုံစု့လင္လင္ေရးမွတ္ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္၍ အင္မတန္ႏွေမ်ာ္သည္ဟု ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးတုိင္း ေျပာေလ့ရွိေသာေၾကာင္ ကၽြန္ေတာ္လျစိတ္မေကာင္း ျဖစ္မိပါသည္။

ခင်္းအမ်ဳိးသားေန႔ကုိ အမည္နာမအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ေျပာင္းလဲၿပီး ခ်င္း၀ိေသသတုိင္းေန႔ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ေန႔စသည္႔ မူလ၀ိေသသလကၡဏာ ဖယ္ရွားျခင္းမွ ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္ရန္ မင္းတပ္ၿမိဳ႕ရွိ မ်ဳိးခ်စ္ပုဂိဳလ္တစ္စုတုိ႔မွ (ေ၇.၄.၂၀၁၁) ရက္ေန႔တြင္ ေကာ္မတီဖြဲ႔ၿပီး အစျပဳျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ဦးတည္ခ်က္၊ ခ်မွတ္ခဲ့သည္ပအတုိင္း ခ်င္းနုိင္ငံေရးသမားမ်ား၊ ခ်င္းအသိပညာရွင္၊ အတတ္ပညာရွင္မ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းမ်ား၊ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားစသည္႔ လူမႈလူတန္းစားမ်ားမွအစ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအဆုံး တက္ညီလက္ညီ ပူးေပါင္းလ်က္တစုိက္မတ္မတ္အာရုံ ပြဲလုိမခံယူဘဲ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ျဖင့္ အေလးအနက္စဥ္းစားၿပီး အနွစ္သာရရွိရွိ ဆက္လက္က်င္းပသြားရင္း တစ္ႏွစ္တစ္ႏွစ္လွ်င္ အားကစား၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ သည္တုိ႔တြင္ အက်ဳိးရလဒ္ေကာင္းမ်ား မွတ္မွတ္ရရ တင္က်န္ေစလ်က္ အမ်ဳိးဂုဏ္ျမွင့္တင္ထိန္းသိမ္းသြားျခင္းျဖစ္ေစရန္ အႀကံေကာင္း၊ ဥာဏ္ေကာင္း၊ အစီအမံေကာင္းမ်ားျဖင့္ မည္သူမဆုိတက္ၾကြစြာ ပူးေပါင္းလက္တြဲပါ၀င္သင့္ေၾကာင္း ႏုိးေဆာ္၍ ေျပာဆုိလုိပါသည္။

Latest Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *