ဟားခါး – ကေလး – ဖလမ္း ကားလမ္း၌ ရႊံ႕မ်ားေၾကာင့္ ယာဥ္ေၾကာ ပိတ္ဆို႔မႈျဖစ္ပြား

Home » Chin News » ဟားခါး – ကေလး – ဖလမ္း ကားလမ္း၌ ရႊံ႕မ်ားေၾကာင့္ ယာဥ္ေၾကာ ပိတ္ဆို႔မႈျဖစ္ပြား

By Admin on June 4, 2016. No Comments

ဟားခါး - ကေလး - ဖလမ္း ကားလမ္း၌ ရႊံ႕မ်ားေၾကာင့္ ယာဥ္ေၾကာ ပိတ္ဆို႔မႈျဖစ္ပြား

ဟားခါး-ဖလမ္း-ကေလးလမ္းမႀကီး ဖလမ္းမွ ကေလးဘက္သို႔ အထြက္ ၇၇ မိုင္ ၁ ဖာလုံႏွင့္ ၂ ဖာလုံၾကား၊ ၇၄ မိုင္ ၂ ဖာလုံႏွင့္ ၃ ဖာလုံၾကား၊ ၇၃ မိုင္ ၁ ဖာလုံႏွင့္ ၂ ဖာလုံၾကား၊ ၇၃ မိုင္ ဝ ဖာလုံႏွင့္ ၁ ဖာလုံၾကားႏွင့္ ၇၂ မိုင္ ၄ ဖာလုံႏွင့္ ၅ ဖာလုံၾကား ငါးေနရာသည္ ဇြန္ ၂ ရက္ ညေနပိုင္းတြင္ မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ ရႊံ႕ညြန္မ်ား လမ္းမေပၚ ၌ ျပည့္ႏွက္ေန ေသာေၾကာင့္ ယာဥ္သြားလာမႈမ်ား ပိတ္ဆုိ႔ေနေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါေနရာ ငါးေနရာတြင္ လမ္းပိတ္ဆုိ႔မႈမရွိေစေရး အတြက္ ဖလမ္း ၿမိဳ႕နယ္ လမ္းဦးစီးဌာနကJCB စက္ငါးစီးျဖင့္ ရႊံ႕မ်ားကို ရွင္းလင္းဖယ္ ရွားေပးခဲ့ေသာေၾကာင့္ ဇြန္ ၃ ရက္ မွစ၍ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား ဆက္လက္ သြားလာႏိုင္ၿပီျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။

(ခ႐ိုင္ ျပန္/ဆက္)

Latest Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *