ပလက္ဝၿမိဳ႕ ႏွစ္ ၁၄၀ ျပည့္ပြဲကိုသိန္း ၃၈၀ အကုန္က်ခံက်င္းပမည္

Home » Chin News » ပလက္ဝၿမိဳ႕ ႏွစ္ ၁၄၀ ျပည့္ပြဲကိုသိန္း ၃၈၀ အကုန္က်ခံက်င္းပမည္

By Lal Nun Uk on September 2, 2016. No Comments

paletwa puai

ခ်င္းျပည္နယ္ ပလက္ဝၿမိဳ႕ကို ၁၈၇၆ခုႏွစ္တြင္ စတင္ျမိဳ႕တည္ခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္၂၀၁၆
ခုႏွစ္မွာျမိဳ႕တည္ႏွစ္ (၁၄၀)ျပည့္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

၎ၿမိဳ႕တည္ႏွစ္ (၁၄၀)ျပည့္အထိမ္း
အမွတ္ပြဲေတာ္ကို ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ(၃၀) ရက္ေန့တြင္ စည္ကားသိုက္ျမိဳက္စြာ
က်င္းပႏိုင္ရန္ ပြဲေတာ္ျဖစ္ေျမာက္ေရးဗဟိုေကာ္မတီႏွင့္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ဆပ္ေကာ္အသီးသီးတို႔အား ၾသဂုတ္လ ၁၄ရက္ေန႔ကေအာင္ျမင္စြာဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။
ပြဲေတာ္ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြင္းေရးမွဴးဦးေက်ာ္ေအာင္
အားပြဲေတာ္ႏွင့္ပါတ္သက္၍ေမးျမန္းရာတြင္’ က်ေနာ္တို႔ ပလက္ဝၿမိဳ႕တည္ႏွစ္ (၁၄၀)ျပည့္ပြဲေတာ္ကို ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၃၀ရက္ မွာက်င္းပမွာျဖစ္ျပီးေနာက္ေန႔ ခူမီးႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ကို
လည္း ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁ရက္ေန႔မွာတဆက္တည္းက်င္းပဖိုးျဖစ္ပါတယ္’ဟု
ဆိုပါတယ္။

ပြဲေတာ္၌ ရိုးရာအကျပိဳင္ပြဲ ၂၀ဖြဲ႔ လူႀကီးလူငယ္ ဖက္ရွင္ရႈိးအားကစားၿပိဳင္
ပြဲမ်ားပြဲေတာ္ကာလရိုးရာျပခန္းမ်ား ႏိုင္ငံေက်ာ္အဆိုေတာ္မ်ားႏွင့္တျခားအစီအစဥ္
ေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ ပြဲေတာ္ကိုစီစဥ္ေနေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။ ခ်င္းျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္
အတူအစိုးရအဖြဲ႔မ်ားတို႔ကိုလည္းဖိတ္ၾကားမည္ျဖစ္သည္။ ခ်င္းလူမွဳအဖြဲ႔အစည္းႏွင့္မီဒီ
ယာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကိုလည္းဖိတ္ၾကားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။ ပြဲေတာ္အတြက္
ကုန္က်မည့္ခန္႔မွန္းဘတ္ဂ်တ္မွာသိန္း၃၈၀ ေက်ာ္ ခန္႔မွန္းခဲ့သည္။

Latest Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *