ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရ၏ တရားဝင္ Facebook Page တည္ေထာင္

Home » Chin News » ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရ၏ တရားဝင္ Facebook Page တည္ေထာင္

By Lal Nun Uk on September 5, 2016. 1 Comment

Untitledfd

ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရ၏ တရားဝင္ Facebook Page ျဖစ္သည့္ Chin State Government News ကို စက္တင္ဘာ ၂ ရက္ေန႔ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည္။

ယင္း လူမႈကြန္ရပ္စာမ်က္ႏွာတြင္ လတ္တေလာ ဖလမ္းၿမိဳ႕နယ္ ဘြလ္ပီးကြင္းတြင္ ေရေဘးအမည္ခံက်ဴးေက်ာ္ေနအိမ္မ်ားကို စက္ယႏၱာရားမ်ားျဖစ္ျဖတ္စီးခဲ့သည့္အေၾကာင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍လည္း ရွင္းလင္းထားပါသည္။

အဆိုပါ လူမႈကြန္ရပ္စာမ်က္ႏွာအား ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈလိုလွ်င္ https://www.facebook.com/chinstategovernment/?fref=ts သို႔ဝင္ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။

Latest Post

One Response to ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရ၏ တရားဝင္ Facebook Page တည္ေထာင္

  1. run lian thang   September 5, 2016 at 11:11 am

    good!!

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *