ခ်င္းျပည္နယ္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ဆလိုင္းလ်န္လြယ္ နဲ႕ေတြ႕ဆံုျခင္း

Home » Interview » ခ်င္းျပည္နယ္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ဆလိုင္းလ်န္လြယ္ နဲ႕ေတြ႕ဆံုျခင္း

By Chin World on September 10, 2016. No Comments

_dsc1920

ဆလိုင္းေက်္မိုး ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းသည္။

သမိုင္း၀င္တဲ့၂၁ရာစုပင္လံု ညီလာခံၾကီးကိုေနျပည္ေတာ္MICC2မွာစည္းကား စြာက်င္းပခဲ့ပါတယ္။ ဒီညီလာခံၾကီးကို အစိုးရအဖြဲ႕ကိုယ္စားျပဳအျဖစ္ ခ်င္းျပည္နယ္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ကိုယ္တိုင္ လည္းတက္ေရာက္ ခဲ့ပါတယ္။ ညီလာခံတက္ေရာက္လာတဲ့၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ကို ျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ၊ဖက္ဒရယ္ ခြဲေ၀ေရးအေၾကာင္းႏွင္ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ရဲ႕စိန္ေခၚမႈေတြ၊ျပည္နယ္အစိုးရ(၅)ႏွစ္အတြင္းလုပ္ေဆာင္မယ့္အရာေတြကိုခဏတာ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျဖစ္ခဲ့ ပါတယ္။

ေမး။ပင္လံုညီလာခံၾကီးကေန၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ဘာေတြေမ်ာ္လင့္ထားလဲေပါ့။ဘာေတြျဖစ္ေစျခင္တဲ့ဆႏၵေတြရွိပါသလဲ။

ေျဖ။ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုနဲ႔ တိုင္းရင္းသားအဖဲြ႔အစည္းေတြ အတြက္ အခြင့္အေရးကာကြယ္မယ့္ ဥပေဒေတြလည္ထြက္ရွိလိမ့္မယ္။ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကိုလည္း ျပင္ဆင္ႏိုင္မယ္လို႔ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ခ်င္းလူမ်ိဳးေတြကလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီ လာခံကို ေထာက္ခံၾက တယ္။ ဘုရားေက်ာင္း ေတြမွာလည္း ဆုေတာင္းေပးၾကတယ္။ ျပည္နယ္အစိုးရ အေနနဲ႔လည္း ခရစ္ယာန္ဂိုဏ္းေပါင္းစံု နဲ႔ ဗုဒၶဘာသာဘုန္းႀကီးေတြနဲ႔ ေထာက္ခံ ဆုေတာင္း ေပးၾကတယ္။ ဒီညီလာခံႀကီး ေအာင္ျမင္ပါေစ။ ၿငိမ္း ခ်မ္းပါေစ။ ျပည္တြင္းစစ္ေတြ ၿငိမ္သက္ပါေစ။ တိုင္းရင္းသား တစ္ဖဲြ႔နဲ႔တစ္ဖဲြ႔ ပဋိပခေတြ မရွိပါေစနဲ႔ေတာ့။ ႏိုင္ငံဖံြ႔ၿဖိဳးတိုး တက္ဖို႔ ေဆာင္ရြက္ၾကေတာ့ မယ္ဆိုတာ ကြ်န္ေတာ္ တို႔ဆုေတာင္းတာျဖစ္ပါတယ္ ။ေတာင္ ေပၚေဒသရွိ တိုင္းရင္းသား မ်ားကလည္း ဒါေတြကိုေျပာေနၾကသလို ေျမျပန္႔မွာေနတ့ဲ ညီအစ္ကို ဗမာေတြ ကလည္း ဒါေတြကိုေကာင္းေကာင္း ေျပာၾကတယ္။ ဖက္ဒရယ္မူဆိုတာ ခဲြထြက္ေရးမူမဟုတ္ပဲ ေပါင္းစည္းေရး မူဆိုတာကို ျမင္ေတြ႔ရတယ္။ဒါေတြပဲ သူတို႔ေဆြးေႏြးတင္ျပၾကတယ္။ အားရပါးရေျပာၾကတယ္။ ႏိုင္ငံေရးသမား အစုအဖဲြ႔ေတြနဲ႔ လူမႈေရးအစုအဖဲြ႔ ပညာရွင္အဖဲြ႔ တိုင္းရင္းသားအစုအဖဲြ႔ အားလံုး ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ထူေထာင္ဖို႔ လက္ခံၾကတာကိုေတြ႔ျမင္ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အခုအစည္းအေဝးဟာ အႏွစ္သာရရွိၿပီး အရမ္းေကာင္းတ့ဲအစည္း အေဝးျဖစ္ပါ တယ္။ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္တာျဖစ္တ့ဲအတြက္ သူကိုယ္တိုင္ကလည္း စိတ္ရင္းကေန ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုထူဆထာင္ဖို႔ လိုခ်င္တ့ဲအတြက္ တိုင္းရင္းသားအားလံုးကလည္း သူ႔ကို ယံုၾကည္မႈရွိၾကတယ္။သူ႔ရဲ႕လမ္းျပဦး ေဆာင္မႈကိုလည္း ရဲရဲဝ့ံဝံ႔ တက္တက္ၾကြၾကြ လိုက္ရဲၾကတယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္။

ေမး။၀န္ၾကီးခ်ဳပ္တို႕ အစိုးရအဖြဲ႕အေနနဲ႕လာမည့္ (၅)ႏွစ္အတြင္းမွာ ခ်င္းျပည္နယ္ အတြက္ ဘာေတြလုပ္ ေဆာင္ဖို႕ရွိပါသလဲ။

ေျဖ။ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္လာမည့္ ၅ႏွစ္အတြင္းမွာ အဓိကလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ တဲ့ လမ္းပမ္းဆက္ သြယ္ေရးက နံပါတ္(၁)၊လမ္းပမ္းဆက္သြယ္ေရးမေကာင္း လို႕စီးပြားေရးလည္းမဖြံ့ျဖိဳးနိုင္ ဘူး၊ကြ်န္ေတာ္ တို႕စည္းလံုးညီညႊတ္မႈလည္းမရွိဘူး၊ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရးခက္ ခဲေတာ့တစ္ဦးနဲ႕တစ္ဦးေတြ႕ ဆံုဖို႕ခက္ခဲေနတယ္။ ဒါေၾကာင့္လမ္းပမ္းဆက္သြယ္ေရးကို ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္မယ္။ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ဆိုတဲ့ေနရာမွာအဓိကလမ္းျဖစ္တဲ့ကေလးျမိဳ႕ကေန ဖလမ္း၊ဟားခါး၊ဂန္႕ေဂါ အဲဒီဟာကိုလမ္းတာခ်ဲ႕တဲ့လုပ္္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနတယ္ ။၃ႏွစ္အတြင္းမွာကတၱရာလမ္းျဖစ္ေအာင္ၾကိဳးစားေနပါတယ္။ခုခ်ိန္မွာဆိုရင္ ကမၻာ့ဘဏ္ရဲ႕ေခ်းေငြနဲ႕ ၂၀၁၆ /၁၇ ဘတ္ဂ်က္အရစျပီး ကတၱရာခင္းေတာ့ မယ္။ေက်းရြာျခင္းဆက္လမ္းေတြကိုလည္း ၃ႏွစ္အတြင္းမွာ အကုန္လံုးေပါက္ေစရမယ။္အဲဒါကို ကြ်န္ေတာ္တို႕စီမံခ်က္ေရးဆြဲထား ပါတယ္။ဒါကို ျပည္ေထာင္စု အစိုးရကလည္းသေဘာတူျပီးသားျဖစ္တယ္။ ဘတ္ဂ်က္လည္းဆြဲထားျပီးသားျဖစ္တယ္။
ဒုတိယအခ်က္အေနနဲ႕ခ်င္းျပည္နယ္မွာ လွ်ပ္စစ္မီးအဆင္မေျပတဲ့အတြက္ ဘာမွလုပ္မရဘူးျဖစ္ပါတယ္။ဥပမာ၊ခ်င္းျပည္နယ္မွာ လွ်ပ္စစ္မီး ဟိုက္ဒရိုပါ၀ါ ၊မဟာ’ဓါတ္ အား လိုင္း ၆၆ KV ေတာ့ေရာက္ တယ္။ သို႕ေသာ္လည္းစက္ရံု၊အလုပ္ရံု တည္နိုင္ေလာက္ေအာင္ မျဖစ္ဘူးအလင္းေရာင္ေလာက္ပဲ သံုးလို႕ရတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႕ကအထူးသျဖင့္စီမံကိန္းၾကီးၾကီးမားကေတာ့ဖလမ္းျမိဳ႕မွာ ရွိတဲ့ မဏိပူရေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း ၊ပလက္၀ျမိဳ႕နယ္မွာ လည္ျမိဳျမစ္ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းအဲဒီႏွစ္ခုေအာင္ျမင္ရင္ ခ်င္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ေျမာက္ပိုင္းမွာ ေတာ္ေတာ္ေလးအဆင္ေျပဖို႕ရွိပါတယ္။အဲဒါကို ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္မယ္။ေနာက္ထပ္ဒီထက္ေသးတဲ့ ဟိုက္ဒရိုပါ၀ါလုပ္နုိင္ဖို႕အတြက္ ခ်င္းျပည္နယ္တခုလံုးမွာ ၁၁ ေနရာကိုေရြးျခယ္ထားပါတယ္။
နိုင္ငံေတာ္အစိုးရကလည္း တျခား NGO /INGOတို႕ပညာရွင္ေတြနဲ႕လည္းေလ့လာျပီးကြင္းဆင္းျပီးတိုင္းထြာေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။မၾကာခင္ဘယ္ေနရာမွာ ကီလို၀ပ္ဘယ္ေလာက္၊မဂၢ၀ပ္ဘ.ယ္ေလာက္စတင္ေဆာင္ရြက္မယ္ဆိုျပီး ဆံုးျဖတ္ေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။အခုခ်ိန္မွာေတာ့ ဒီ၁၁ေနရာကို ဆာေဗး လုပ္ေနပါတယ္။ျပည္တြင္းျပည္ပ ပညာရွင္ေရာ၊အစိုးရပိုင္းကပါေလ့လာ တိုင္းထြာေနပါတယ္။လွ်ပ္စစ္မီးရျပီဆိုရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႕ပညာေရး က်န္းမာေရးအားလံုးကိုျမင့္တင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ခုဆို လွ်ပ္စစ္မီးမရလို႕ ပညာေရးမွာဆိုရင္လည္း ကြန္ပ်ဴတာစက္ေတြ၊Electronic သင္ေထာက္ကူပစၥည္းေတြရွိေပမယ့္ မီးမရလို႕သံုးမရတဲ့ေနရာေတြအမ်ားၾကီးရွိပါတယ္။ ထိုနည္း၎ေဆးရံုမွာ ခြဲစိတ္မယ္ မီးမရလို႕၊ဓါတ္မွန္ရိုက္မယ္ မီးမရွိလို႕၊CT ရိုက္မယ္မီးမရလို႕ဆိုတဲ့အရာေတြက ေနရာတကာမွာရွိေနတယ္။အဲဒါေၾကာင့္လွ်ပ္စစ္ အဆင္ေျပဖို႔သိပ္အေရးၾကီးတယ္ ။ေနာက္အေသးစားစက္မႈ၊ အလတ္စားစက္မႈ၊ေရလုပ္ငန္းေတြက ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရမွာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိတယ္သို႕ေသာ္လည္းမီးမရွိတဲ့အခါက်ေတာ့ ဒီစက္ရံုေလးေတြက ဘာမွတည္ေဆာက္လို႕မရဘူး။အဲဒါေၾကာင့္လွ်ပ္စစ္မီးကဖြ့ံျဖိဳးေရးအတြက္အဓိကလိုအပ္ပါတယ္။လွ်ပ္စစ္မီးကို ဒုတိယဦးစားေပးေဆာင္ရြက္မည္။နံပါတ္(၃) အေနနဲ႕ေသာက္သံုးေရနဲ႕စိုက္ပ်ိဳးေရေပါ့ဒါကလည္းအခက္အခဲျဖစ္ေနတယ္ ျမိဳ႕တိုင္းျမိဳ႕တုိင္းမွာ ေရအဆင္မေျပဘူးဒါေတြကို ၾကိဳးစားျပီးလုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ျမိဳ႕တိုင္းမွာ ေရသြယ္ယူေရးေတြကို စိမံခ်က္ေတြဆြဲျပီး ျပည္ေထာင္စုအစိုးရနဲ႕လည္းညိွႏိႈင္းေနပါတယ္။မၾကာခင္မွာ အဆင္ေျပမယ္လို႕ထင္ပါတယ္။စတုတၳအေနနဲ႕ ဆက္သြယ္ေရးဖုန္း လိုင္းေတြက တစ္ခုမွ အဆင္ေျပတာမရွိဘူး၊ အဲဒီဟာေတြလည္းအျမန္ဆံုး အဆင္ေျပေအာင္စီမံခ်က္ေတြဆြဲျပီး ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ေနာက္တခုကေတာ့ပညာေရး ၊က်န္းမာေရးမွာလည္းအဆင္မေျပဘူး၊ ပညာေရးမွာလည္းေအာင္ ခ်က္အနဲဆံုး၊အညံဆံုးျပည္နယ္ျဖစ္ေနတယ္ဘာေၾကာင့္လဲဆိုရင္ ေက်ာင္းဆရာမလံုေလာက္တာလည္းပါတယ္။ေနာက္ေစာေစာကေျပာတဲ့ ေက်းရြာမီးလင္းေရးတို႕ဆုိတာလည္းပညာေရးနဲ႕ဆက္ႏြယ္ေနတယ္ဒါေၾကာင့္မီးရရွိေရးကလည္း ပညာေရးအတြက္အေထာက္အကူျဖစ္တယ္။ဒီေတာ့ပညာေရးလည္းျမင့္တင္ေပးမယ္ က်န္းမာေရးလည္းျမိဳ႕တိုင္း၊ရြာတိုင္းမွာ ေဆးရံုေတြမွာ ဆရာ၀န္ ၊ဆရာမအဆင္ေျပေရးနဲ႕ေဆး၀ါးေပါ့စတာေတြအဆင္ေျပဖို႕ျပည္ေထာင္စုအစိုးရနဲ႕အေရးတၾကီးညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ကြ်န္ေတာ္တို႕ျပည္သူေတြမွာ အဓိကဒုကၡေရာက္တာက်န္းမာေရးမွာေနမေကာင္းလို႕ရွိရင္ တစ္ခုခုျဖစ္ရင္ မႏၱေလးသြားဒီလိုဆိုရင္ ေငြေရးေၾကးေရးကလည္းအခက္အခဲရွိတယ္။ခ်င္းျပည္သူေတြဒုကၡေရာက္တာလည္းဒီကိစၥေတြပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ခ်င္းျပည္နယ္မွာ ေဆးရံုေကာင္းေကာင္းနဲ႕ ကုသေရး ကိရိယာေတြ အရည္အခ်င္းျပည့္မွီတဲ့ေဆး ကုသမႈလည္းခ်င္းျပည္နယ္ေဆးရံုမွာရွိဖို႕လိုအပ္ပါတယ္ဒါေတြကို အေရးၾကီးတဲ့ အ ပိုင္းနဲ႕ေဆြးေႏြးျခင္ပါတယ္။

ေမး။ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္တို႕အစိုးရအဖြဲ႕ေတြအေနနဲ႕ အခက္အခဲေတြကဘယ္ အရာေတြျဖစ္နိုင္မလဲ။

ေျဖ။ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရအသစ္၏အခက္အခဲဆံုးအရာကလမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးျဖစ္ပါတယ္။ျမိဳ႕တစ္ျမိဳ႕ခ်င္းစီကို ဖြ့ံျဖိဳးေရးအတြက္ခရီးသြားတာ အရမ္းခက္ခဲတယ္ ဒီေတာ့ခဏခဏလည္းသြားလို႕မရဘူးေပါ့။ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း ေတြအတြက္လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးနဲ႕တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းေတြကို ၄လအတြင္းမလုပ္နိုင္ဘူး၊ လမ္းပန္းဆက္ သြယ္ေရးေၾကာင့္ အ လုပ္လုပ္ရတာေနာက္က်ေစတယ္။
ေႏြ၊မိုးဆိုတာမဟုတ္ပဲနဲ႕တစ္ႏွစ္ပတ္လံုးအလုပ္လုပ္သြားဖို႕ကအဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ျဖစ္တယ္။ျပီးေတာ့ဆက္သြယ္ေရးလည္းမေကာင္းဘူးတယ္လီဖုန္းလိုင္း၊အင္တာနက္လိုင္းကလည္းတအားၾကီးမျပည့္စံုေတာ့အဲဒါေတြေၾကာင့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဘက္မွာစီမံခန္႕ခြဲဖို႕အရမ္းခက္ခဲပါတယ္။
အထက္နဲ႕ေအာက္ျဖစ္တဲ့ ရပ္ေက်းကေနတဆင့္ျမိဳ႕နယ္တစ္ခုျပီးတစ္ခု၊ ခရို္င္တစ္ခုျပီး တစ္ခုျပီးေတာ့ျပည္နယ္အဲဒါေတြကိုဆက္ သြယ္ဖို႕လမ္းေၾကာင္းက အရမ္းခက္ခဲေတာ့ အျခားတိုင္းနဲ႕ျပည္နယ္ေတြလိုအလုပ္မလုပ္နိုင္ဘူးအဲဒါေတြကကြ်န္ေတာ္တို႕အတြက္အခက္ခဲဆံုးျဖစ္တယ္။ကြ်န္ေတာ္တို႕ျပည္နယ္ အစိုးရတစ္ခုတည္း အေနနဲ႕သူတို႕ထင္သလိုျမန္ျမန္လုပ္နုိင္မွာမဟုတ္ဘူး။အဆင့္ဆင့္လုပ္ရတဲ့ပံုစံျဖစ္တာေၾကာင့္ဒီမွာလုပ္မယ္၊ဟိုမွာလုပ္ရမယ္ဆိုျပီးေတာ့လြယ္လြယ္လုပ္ဖို႕ဘတ္ဂ်က္မရွိပါဘူး။ဗဟို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရဆီမွာဒီဟာလုပ္ေပးဖို႕၊ေက်ာက္လမ္းခင္းေပးဖို႕လမ္းျပင္ေပးဖို႕စသည္ျဖင့္အရင္ေတာင္းဆိုရတာပါ။ကြ်န္ေတာ္တို႕ၾကိဳက္သလိုလုပ္ဖို႕မဟုတ္ပါဘူး။ျပည္နယ္အားလံုးကို ဗဟိုကပဲကိုင္ရတာပါ။
အခုကြ်န္ေတာ္တို႕အားလံုးတက္ေရာက္တဲ့ဒီညီလာခံမွာဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္နိုင္မယ္ဆိုရင္ကြ်န္ေတာ္တို႕ကိုယ္တိုင္ပိုက္ဆံကိုသံုးနိုင္မယ္ဆိုရင္၊ကြ်န္ေတာ္တို႕ကိုယ္တိုင္လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာရမယ္ဆိုရင္သိသိသာသာတိုးတက္သြားမွာပါ။အခုက်ေတာ့ကြ်န္ေတာ္တို႕လုပ္ျခင္တာအမ်ားၾကီးရွိေပ မယ့္ကြ်န္ေတာ္တို႕ၾကိဳက္သလိုလုပ္မရဘူး၊ျပည္ေထာင္စုဘတ္ဂ်က္ေပၚမွာပဲမွီခိုေနရေတာ့ၾကာတယ္။ဘတ္ဂ်တ္က်တဲ့အခ်ိန္ဆိုရင္ မိုးရာသီျဖစ္ေနလို႕အလုပ္မလုပ္နိုင္ဘူးဆိုေတာ့ျပည္သူေရွ႕မွာကြ်န္ေတာ္တို႕လုပ္ျခင္တဲ့ဟာ၊လုပ္ျခင္တဲ့အရာေတြတစ္ခုမွေကာင္းေကာင္းအေကာင္ထည္မေပၚနိုင္တာကို ျပည္သူကနားလည္ေပးမယ္လို႕ယံုၾကည္ပါတယ္။
ကြ်န္ေတာ္ေျပာျခင္တာေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႕ေန႕ညအလုပ္လုပ္ေနပါတယ္။

Latest Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *