NLD နဲ႕ စစ္အာဏာရွင္ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးလား

Home » Politics » NLD နဲ႕ စစ္အာဏာရွင္ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးလား

By Salai Gei on October 12, 2016. 1 Comment

 

စိုင္းထြန္းေအာင္လြင္ds2

 

၂၁ ပင္လံုက ပန္ဒိုရာေဘာက္စ ( ျပႆနာ ေသတၱာ ) ကိုဖြင့္လိုက္တာလို႔ ဆိုၾကပါတယ္။  က်ြန္ေတာ္ကေတာ့ အနာစိမ္း အထဲမွာ ျပည္တည္ေနတဲ႔ အနာကို ဖြင့္လိုက္တာလုိ႔ ဆိုခ်င္ပါတယ္။ အနာစိမ္းက ဖြင့္လိုက္ျပီးရင္ အထဲက ျပည္ပုပ္ေတြကုန္ေအာင္ ခြဲထုတ္တာ ၊ ညွစ္ထုတ္တာေတြ လုပ္ ပိုးမ၀င္ေအာင္ ေဆးျမန္ျမန္ထည့္ ေဆးထိုး ေဆးေသာက္တာေတြ လုပ္ရတယ္ မဟုတ္ပါလား။

ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးျဖစ္စဥ္အရဆိုရင္ အပစ္ရပ္လက္မွတ္ထိုး ၊ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပ ၊ သေဘာတူညီမႈေတြကို အေျခခံျပီး အေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးေတြ လုပ္ဆိုတာ သြားရမွာျဖစ္ပါတယ္။

အခု ျဖစ္ေနတာက ျပည္ေထာင္စု ျငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ ႏွစ္ၾကိမ္က်င္းပခဲ့တယ္။ ႏွစ္ၾကိမ္စလံုး အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္မႈေတြမပါပဲ စာတမ္းဖတ္ သေဘာထားတင္ျပၾကတာေလာက္နဲ႔ပဲ ျပီး ေနာက္ျဖစ္စဥ္ ဘယ္လို ဆက္ရမွန္းမသိဆိုတဲ႔ အေျခေနပါ။ အခု လတ္တေလာ ျဖစ္ေနတဲ႔  တပ္မေတာ္ ထိုးစစ္နဲ႔ တိုက္ပြဲေတြက အထက္က အနာစိမ္း ဥပမာနဲ႔ ယွာဥ္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ေနာက္ဆက္တြဲ ေဆးႏိုင္ႏိုင္ထည့္ဖို႔ ကိစၥေတြ ေဆးထိုး ေဆးေသာက္လုပ္ဖို႔ ကိစၥေတြ ပ်က္ကြက္ေနတာေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ နဂိုကတည္းက ေရွ႕ဆက္လုပ္ရမဲ႔ လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ၾကိဳတင္ေမ်ွာ္ျမင္ေတြးေခၚ ၾကံဆ ျပင္ဆင္ထားတာ ရွိမရိွဆိုတာလည္း သံသယ၀င္စရာပါ။

 

(၁) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရဲ႕နာမည္ ဒါေပမဲ႔ ဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ ျဖစ္စဥ္ကို ဆက္ခံျခင္း

— —

ပင္လံုဆိုတာ စာေရးသူတို႔ႏိုင္ငံမွာ အင္မတန္ကိုမွ ၾကီးမားခ့ဲတဲ႔ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုပါ။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ညီညြတ္မႈ မရိွခဲ့တဲ႔ သူေတြအၾကား ညီညီညြတ္ညြတ္နဲ႔ တန္းတူရည္တူေနထိုင္ႏိုင္ေအာင္ နဲ႔ အဂၤလိပ္ဆီက တစ္ျပိဳင္နက္တည္း လြတ္လပ္ေရး ရယူဖို႔ ဆိုျပီး စိတ္တူရည္တူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကတဲ႔ သမိုင္းမွတ္တိုင္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ၂၁ ပင္လံုကို တက္ေရာက္ခဲ့တဲ႔ ေကအိုင္အို ဒုတိယ ဥကၠဌနဲ႔ UNFC တပ္ေပါင္းစု ဥကၠဌ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီးအန္ဘန္လကေတာ့ ပင္လံုလို႔ သံုးႏႈန္းထားတာ ေတြ႔ရတဲ႔အတြက္ ယခင္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့တဲ႔ ပင္လံုရဲ႕ အဆက္လားလို႔ ေအာက္ေမ့သတိရမိတယ္လို႔ ဆိုထားပါတယ္။ တိုင္းရင္းသားအမ်ားစုအေနနဲ႔ ပင္လံုဆိုရင္ ျပည္ေထာင္စု ပဋိဥာဥ္ျဖစ္တည္ခဲ့တဲ႔ ပင္လံုကို အမွတ္ရၾကမွာ အေသခ်ာပါပဲ။ ပင္လံုနဲ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရဲ႕ တိုင္းျပည္ျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္မွာတင္သြင္းတဲ႔ မူ (၇) ရပ္ဟာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္က်ဆံုးသြားေတာ့ စကၠဴစုတ္ျဖစ္သြားခဲ့တယ္မဟုတ္ပါလား။ သို႔ေသာ္လည္း ျပည္ေထာင္စုေန႔ အခမ္းနား တရား၀င္ေန႔ အခမ္းအနားအျဖစ္ရိွေနတာ ၊ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုသြားတဲ႔ ေခါင္းေဆာင္ေတြ က်ဆံုးသြားတဲ႔ အာဇာနည္ေန႔အခမ္းအနားက တရား၀င္ေန႔ထူးေန႔ျမတ္ရိွေနတာ ၊ ပဋိဥာဥ္ႏွင့္ စာခ်ဳပ္စာတမ္းဆိုင္ရာ ဥပေဒေတြအရေတာ့ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ဟာ မျပည့္စံုတဲ႔ စာခ်ဳပ္ျဖစ္ခဲ့ေပမဲ႔ ဥပေဒအရေတာ့ တည္ေနဆဲ ျပည္ေထာင္စု ပဋိဥာဥ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ရဲ႕ အႏွစ္ခ်ဳပ္ကို ဆိုရမယ္ဆိုရင္ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ အပိုဒ္နံပတ္ ( ၅) ၊ နယ္စပ္ေဒသေနျပည္သူမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ က်င့္သံုးေနသည့္ ဒီမိုကေရစီ အခြင့္အေရးမ်ားကို ရယူခံစားႏိုင္ခြင့္ရိွေစရမည္ဆိုတဲ႔ အပိုဒ္နံပတ္ (၇) နဲ႔ ကိုယ္ပိုင္ ဘ႑ာေရးအစီအစဥ္နဲ႔ အခြန္နဲ႔ သယံဇာတဆိုင္ရာ ခံစားခြင့္ေတြအေပၚ အာမခံခ်က္ရယူထားတဲ႔ အပိုဒ္ေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီဆိုတာ မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားတဲ႔ တိုင္းျပည္ျဖစ္တဲ႔အတြက္ ႏိုင္သူ အကုန္ယူဆိုတာမ်ဳိး ၊ လူအုပ္ၾကီးသေဘာအတိုင္းဆံုးျဖတ္မယ္ဆိုတာမ်ဳိးမဟုတ္ပဲ လူနည္းစုကို အကာအကြယ္ေပးႏိုင္တဲ႔ ၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ ဒီမိုကေရစီ အႏိုင္က်င့္မႈ မျဖစ္ေအာင္ ရည္ရြယ္ခဲ့တာပါ။ ဒီအခ်က္ေတြကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း တင္သြင္းခဲ့တဲ႔ အေျခခံ လမ္းညႊန္မူ (၇) ခ်က္မွာလည္း ေတြ႔ႏုိင္ပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ၂၁ ပင္လံုလို႔ ဆိုခဲ့ေပမဲ႔ တစ္ကယ္တမ္းက်ေတာ့ ပထမအၾကိမ္က်င္းပျပီးသြားခ်ိန္အထိ ေနာက္လာမဲ႔ ျဖစ္စဥ္ေတြ ေဆြးေႏြးပြဲေတြကို ဘယ္လို စနစ္တက် ဆက္သြားမယ္ဆိုတာ  မသိႏိုင္ေသးတဲ႔ အေျခေနပါ။ အန္စီေအ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အပစ္ရပ္လက္မွတ္ေရးထိုးေရးကလည္း ၁၃ ဖြဲ႔က်န္ေနခ်ိန္မွာ ႏိုင္ငံေရးအရ အလုပ္ျဖစ္ႏိုင္တဲ႔ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈဆိုင္ရာ မူေဘာင္ေတြကလည္း အလုပ္ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ရိွတဲ႔ စည္းမ်ဥ္းနဲ႔ ေပၚထြက္လာမႈ မရိွေသးတာ၊ အရင္ အစိုးရနဲ႔ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတြအၾကား တစ္ဖြဲ႔ခ်င္းစီအလိုက္ခ်ဳပ္ဆိုထားတဲ႔ စာအခ်ဳပ္ေတြကို အစိုးရသစ္က အေကာင္ထည္ေဖာ္ဖို႔ ၾကိဳးစားႏိုင္မႈ မရိွတာေတြက ေနာက္ျဖစ္လာမဲ႔ ပဋိပကၡေတြအတြက္ ျပႆနာ ေသတၱာကိုဖြင့္ေပးလိုက္သလိုပါပဲ။

အခုက လမ္းေလ်ွာက္ရင္းလမ္းေပ်ာက္ ခိုင္မာတဲ႔ ဦးတည္ခ်က္မရိွပံုစံပါ။ ေနာက္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကြာျခားတာကေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအေနနဲ႔ တိုင္းရင္းသားေတြနဲ႔ ေတာင္တန္းျပည္မအတူတကြ လြတ္လပ္ေရးအရယူရမယ္ဆိုတဲ႔အခိ်န္မွာ တန္းတူ အခြင့္ေရးေပးရမယ္ဆိုတဲ႔ ခိုင္မာတဲ႔မူ၀ါဒကို ခ်မွတ္ျပီး တိုင္းရင္းသားေတြဆီ သူကိုယ္တိုင္ အေရာက္သြားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုကေတာ့ ျခားနားပါတယ္။ဆိုရမယ္ဆိုရင္ ပင္လံုဆိုျပီး ၾကီးၾကီးက်ယ္က်ယ္နာမည္ေပးထားေသာ္လည္း ဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ အေမြကိုသာဆက္ခံတဲ႔ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ေနပါတယ္။

လတ္တေလာလိုေနတာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ စစ္စစ္မွန္မွန္ေပၚထြန္းေရးအတြက္ ဘယ္လို လုပ္ၾကမလဲဆိုတာ အျမန္စဥ္းစားရမဲ႔ အခ်ိန္ပါ။

 

ds1

(၂) အသံတိတ္လြန္းတယ္။

အရပ္သားအစိုးရတက္လာျပီး ႏိုင္ငံတကာကိုလည္း အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္အေနနဲ႔ တရုတ္အေမရိကန္အပါ၀င္ ႏိုင္ငံၾကီးေတြကိုသြားေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ ႏိုဗယ္ျငိမ္းခ်မ္းေရးဆုရွင္အေနနဲ႔ ဟားဗတ္ကေနခ်ီးျမွင့္တဲ႔ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာဆုေတြလည္း ရခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ႔ လက္ေတြ႔ျမန္မာျပည္မွာျဖစ္ေနတာက စစ္ေဘးေရွာင္စခန္းေတြ ရိကၡာ မေလာက္မငွျဖစ္ေနတာ ၊ ဒါ့အျပင္ စစ္ေရွာင္စခန္းေတြကို ကုလလို အဖြဲ႔အစည္းေတြကအစ ရိကၡာပို႔ဖို႔ခက္ေနတဲ႔ အေျခေနပါ။ တစ္ဘက္မွာလည္း အလွဴေငြေတြက ေလ်ွာ့လာပါေသးတယ္။ ဒါေတြက ဟားဗတ္ဆုရွင္ လက္ထက္မွာျဖစ္ေနတာ သိပ္ရုပ္ပ်က္လြန္းပါတယ္။ ေနာက္ပိုဆိုးတာက ရြာထဲလက္နက္ၾကီးက်ည္ဆံက်ျပီး ကေလးေတြေသေနတဲ႔ ကိစၥပါ။ အင္း၀ အပ္ခ်ဳပ္ဆိုင္လိုအမႈ လြယ္ကူတဲ႔အမႈမွာသာ ႏိုင္ငံေရးအရ မ်က္ႏွာရလိုမႈနဲ႔ ရန္ကုန္ႏိုင္ငံေရးသမားအခ်ဳိ႕နဲ႔အတူ လက္ခ်င္းခ်ိတ္ ကမ္ပိန္းသဖြယ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေပမဲ႔၊ အခုလို ကေလးေတြေသ ၊ ဒုကၡသည္ေတြ သိန္းခ်ီရိွေနတာ ၅ ႏွစ္ေလာက္ျဖစ္ေနတဲ႔ ေနရာကို ထိုးစစ္ဆင္ေနတာကိုေတာ့ အစိုးရအပါ၀င္ အမ်ားစုက တိတ္ဆိတ္ေနပါတယ္။ ကခ်င္က အန္အယ္လ္ဒီကိုယ္စားလွယ္ေတြကေတာ့ ေသာင္းနဲ႔ခ်ီတဲ႔ ျပည္သူေတြရဲ႕ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုမႈေတြနဲ႔အတူ ၾကည့္မေနႏိုင္လို႔လားမသိပါ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထံ လက္မွတ္ေရးထိုးေတာင္းဆိုမႈေတြလုပ္လာၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ႔ အခုအထိေတာ့ အစိုးရဘက္က တစ္စံုတစ္ရာတံုံ႔ျပန္မႈမ ရိွပါဘူး။

ဒီစာကိုေရးေနတဲ႔ ေအာက္တိုဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔အထိပါ။ ပိုဆိုးတာက အန္အယ္လ္ဒီ အစိုးရလက္ထက္မွာ နယ္ေျမသတ္မွတ္ေရးရင္ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အပစ္ရပ္လက္မွတ္ေရးထိုးမယ္ဆိုျပီး ေၾကျငာခဲ့တဲ႔ မိုင္းလား NDAA အဖြဲ႔နယ္ေျမကို ၀ တပ္ဖြဲ႔က ၀င္ေရာက္စီးနင္းခဲ့တဲ႔ ကိစၥပါ။ ဒါဟာ အစိုးရနဲ႔ ပူးေပါင္းဖို႔လာတာကို ပိတ္ပင္ အၾကပ္ကိုင္တဲ႔ သေဘာေဆာင္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း အစိုးရအေနနဲ႔ စုိးရိမ္ပူပန္ေၾကာင္းေတာင္ အသံမထြက္ခဲ့ပါ။ ျပီးခဲ့တဲ႔ ေမလအတြင္းက ရွမး္ေျမာက္ေဒသတိုက္ပြဲေတြ တိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း တိုက္ခိုက္မႈေတြမွာလည္း ႏွာေစးေနခဲ့ပါတယ္။ ပိုဆိုးတာကေတာ့ ကခ်င္မွာ လူေတြေသာင္းခ်ီ လမ္းေပၚထြက္ဆႏၵျပေနတာကို လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုခုနဲ႔ ျပသေခ်ြးသိပ္တာမ်ဳိး ၊ ဂရုဏာ အသံနဲ႔ ေျပာတာမ်ဳိး မလုပ္တာပဲျဖစ္ပါတယ္။

 

(၃) ဆန္ရွင္ေတာ့ လြတ္လာ စစ္ေတာ့ဆက္တိုက္ေနတယ္။

— —

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈကေနတစ္ဆင့္ အာဏာရွင္အၾကီးအေသး ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား လြတ္လာခဲ့ပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ အေမရိကန္ ခရီးစဥ္အျပီးမွာပါ။ ဒါေပမဲ႔ စစ္ကေတာ့ ဆက္တိုက္ေနဆဲပါပဲ။ ဆန္ရွင္လြတ္ေၾကာင္း ေၾကျငာျပီး ၃ ရက္အၾကာ ေအာက္တိုဘာ ၁၀ ရက္ေန႔အထိ ေကအိုင္ေအရဲ႕ ဂိဒြန္စခန္းကို အင္အားအလံုးအရင္းသံုးတိုက္ခိုက္မႈေတြ ၊ ဗံုးၾကဲမႈေတြရိွေနပါတယ္။

ျပန္ဆက္စပ္ရမယ္ဆိုရင္ ၂၁ ရာစု ပင္လံုဟာ ပင္ဒိုရာေဘာက္စ္ဆိုရင္ ျပႆနာ ေသတၱာဖြင့္ျပီးေနာက္ရွင္းရမဲ႔ အစီစအစဥ္ေတြက ရိွေနရမွာပါ။ ေအာက္တိုဘာလ ၈ ရက္ေန႔ ရက္စြဲနဲ႔ ထုတ္ျပန္တဲ႔ ေကအိုင္အိုရဲ႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာဆိုရင္ စစ္မီးဆက္ပ်ံ႔လာရင္ ေနာက္ဆက္တြဲျပႆနာေတြကို တပ္မေတာ္က တာ၀န္ယူရမယ္လို႔ ဆိုထားတာေတြ႔ရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းနဲ႔ အလယ္ပိုင္းဘက္မွာလည္း SSPP/SSA ရွမး္ျပည္တပ္မေတာ္ေျမာက္ပိုင္းအဖြဲ႔နဲ႔ တပ္မေတာ္အၾကားစစ္ေရးတင္းမာမႈေတြလည္း ျမင့္တက္လာေနတာပါ။ တပ္ခ်ဳပ္ရဲ႕ သယံဇာတေတြ ခိုးထုတ္ေနတာေၾကာင့္ တိုက္ရတယ္ဆိုတဲ႔ အေၾကာင္းျပခ်က္ကလည္း ေလ့လာသူအမ်ားစုက ဘ၀င္မက်လွပါ။

 

( ၄) ဗမာအီလစ္နဲ႔ ဗမာအာဏာရွင္သင့္ျမတ္ေရးလား

ဆိုရမယ္ဆိုရင္ လက္ရိွ ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္နဲ႔ တိုင္းရင္းသားအေရးက အဆင့္ေက်ာ္လုပ္တာေတြရိွေန အနာနဲ႔ေဆးမတည့္ဆိုတဲ႔ အေနထားပါ။ ဖက္ဒရယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ တစ္ခါမွ တိုင္းရင္းသားကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ဆိုတာမ်ဳိး ေျပာသံ မၾကားမိေသးပါဘူး။ မႏၱေလးတိုင္း၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ေျပာတဲ႔ ဖက္ဒရယ္က အေပၚက ခ်ေပးေအာက္ကလုပ္ နည္းနည္းပါးပါးလုပ္ပိုင္ခြင့္ခြဲေပးဆိုတာက ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒသည္ ဖက္ဒရယ္ဆိုျပီး တပ္က ေျပာေနတာနဲ႔မကြာလွပါ.။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနနဲ႔ ၂၀၁၅ ခုနစ္တုန္းက ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ႔ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုမႈကို တိုင္းရင္းသားအားလံုးမပါႏိုင္လို႔ ဆိုျပီးမသြားခဲ့ပါ။အခုက်ေတာ့ အားလံုးပါပါမပါပါ ရထားကသြားေနတယ္ လက္မွတ္ယူတက္ရမဲ႔ ကိန္းပါပဲ။ ဒါေပမဲ႔ တစ္ဖြဲ႔နဲ႔ တစ္ဖြဲ႔သတ္မွတ္မႈျခင္းလည္း မတူသလို ခြဲျခားဆက္ဆံမႈေတြလည္း ရိွေနပါတယ္။ေနာက္ အားလံုးမပါရင္ေတာင္ စစ္မွန္တဲ႔ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈျဖစ္ဖို႔အေရးပါတဲ႔ ႏိုင္ငံေရးမူေဘာင္စည္းမ်ဥ္းေတြ ( ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ ) ထြက္လာဖို႔ အားသြန္ခြန္စိုက္ေဆာင္ရြက္တာလည္း မေတြ႔ရပါဘူး။ ေနာက္ ၈၈ အပါ၀င္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းေတြက႑ကိုလည္း အေရးမပါသလို လုပ္ထားျပန္ပါတယ္။

ေတာင္အာဖရိကကို ျပီးခဲ့တဲ႔အပတ္က အစိုးရ နဲ႔ တိုင္းရင္းသား ကိုယ္စားလွယ္ေတြသြားၾကပါတယ္။ စာေရးသူအျမင္အရေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တိုင္သြားရမွာ။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ျမန္မာ့အေျပာင္းအလဲမွာ မင္ဒဲလားလို ပုဂၢိဳလ္လိုအပ္ေနတာေၾကာင့္ပါ။ မင္ဒဲလားက အားလံုးပါ၀င္ေရးလမ္းေၾကာင္း ၊ အတိုက္အခံေတြအားလံုးကို ဦးေဆာင္တဲ႔ လမ္းေၾကာင္းကို ရွာေဖြခဲ့ျပီး လူျဖဴအစိုးရနဲ႔ ေဆြးေႏြးျပီး ႏိုင္ငံသစ္ထူေထာင္ႏိုင္ခဲ့တာေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင္ျျုမတ္ေရးမွာ အားလံုးပါ၀င္ေရးမူကို အေျခခံခဲ့ပါတယ္။ အားလံုးပါ၀င္ေရးမူဟာ ေရရွည္ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အေရးၾကီးတယ္ဆိုျပီး ေတာင္အာဖရိက သမၼတေဟာင္းႏိုဗယ္ျငိမ္းခ်မ္းေရးဆုရွင္ ဒီကလပ္က ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္ေတြကို ေျပာခဲ့ပါတယ္။  ျမန္မာျပည္မွာကေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနနဲ႔ ဘ၀တူ ဒီမိုကရက္တစ္ အင္အားစု တိုင္းရင္းသားအင္အားစုေတြနဲ႔ ေနာက္ပိုင္း သိပ္အေစးမကပ္လွေတာ့ပါ။ သူ႔အနားရိွေနတာေတြက တစ္ခ်ိန္က အာဏာရွင္ေဟာင္းေတြနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ လက္ကိုင္တုတ္ေတြသာမ်ားလာပါတယ္။ ( အစိုးရအဖြဲ႔၀င္ေတြ လႊတ္ေတာ္ေရးရာေကာ္မတီေတြကိုၾကည့္ပါ)

အခု အေျခေနကေတာ့ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းေတြ အာဏာရွင္ၾကီးေသးေတာ္ေတ္ာမ်ားမ်ားက ဆန္ရွင္ပိတ္ဆို႔မႈ ကင္းလြတ္ကုန္ပါျပီ။

ျပည္သူ႔အက်ဳိးပါမပါကေတာ့ ဆက္ၾကည့္ရပါဦးမယ္။ ေလာေလာဆယ္ ဒီမိုကေရစီ ခရီးၾကမ္း ၂၈ ႏွစ္မွာ ျပည္သူက ဘာမွ သိပ္မရေသးေပမဲ႔ အာဏာရွင္ေတြကေတာ့ လက္ခေမာင္းခတ္ႏိုင္ခဲ့ပါျပီ။ ဆိုးေနတာကေတာ့ ဆန္ရွင္ေတြရုပ္မယ္လို႔ ေၾကျငာျပီးလည္း  တိုင္းရင္းသားေဒသေတြကို ထိုးစစ္ဆင္ေနတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေမးစရာရိွလာတာကေတာ့ အမ်ုးိသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးမွာ တိုင္းရင္းသားေတြမပါဘူးလား  ။ ဗမာအီလစ္နဲ႔ ဗမာအာဏာရွင္ေတြရဲ႕ သင့္ျမတ္ေရးလားဆိုျပီး ေမးလို႔ ေကာင္းလာတဲ႔ အေျခအေနျဖစ္လာတာကေတာ့ အေသခ်ာပါပဲ။

Latest Post

One Response to NLD နဲ႕ စစ္အာဏာရွင္ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးလား

 1. ေအာက္ခ်င္းသစၥာ   October 15, 2016 at 10:36 am

  စာေရးသူ အေနနဲ႕ ခ်က္က်လက္က်
  စိတ္ကူးဇာတ္လမ္းဆင္ ဇာတ္အိမ္ဖြဲ႕သြားတာေလးေတာ့
  သိပ္သေဘာက်တယ္
  မိမိစိတ္ခံစားခ်က္တစ္ခုကို ရိုက္သြင္းေပးသလို ေရးသြားတာေတာ့ ေပၚလြင္ျမင္သာလာေစတယ္
  ေသခ်ာတာတစ္ခုကေတာ့ ခင္မ်ားလည္း ပင္လံုကို ဖင္တုန္ေအာင္ေၾကာက္ေနတဲ႔ အမ်ိဴးသားေရးဗန္းျပသမားဆိုတာ ေပၚလြင္ထင္ရွားလာတယ္
  အရမ္းဖတ္လို႔ေကာင္းပါတယ္
  ခ်ီးက်ဴးလြန္းလို႔ စကား ၁ ခြန္းကို လက္ေဆာင္ေပးခဲ႔ပါတယ္
  .
  .
  ေစာက္ရူးးးးးးးးးးးး

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *