ခ်င္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္အစိုးရတို႔ၾကားအတူတကြ ပူးေပါင္း အလုပ္လုပ္ၾကရန္ ဒီခ်ဳပ္ဗဟိုအလုပ္မႈေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္ ဦးဝင္းထိန္မွာၾကား

Home » Chin News » ခ်င္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္အစိုးရတို႔ၾကားအတူတကြ ပူးေပါင္း အလုပ္လုပ္ၾကရန္ ဒီခ်ဳပ္ဗဟိုအလုပ္မႈေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္ ဦးဝင္းထိန္မွာၾကား

By Lal Nun Uk on October 19, 2016. No Comments

ဆလုိင္းလာလ္ႏြန္အုပ္

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီ ဗဟိုအလုပ္မႈေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္ ဦးဝင္းထိန္သည္ ခ်င္းျပည္နယ္သုိ႔လာေရာက္စဥ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အစိုးရတို႔အတူတကြပူးေပါင္းအလုပ္လုပ္ၾကရန္မွာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ဦးဝင္းထိန္သည္ ခ်င္းျပည္နယ္ ဟားခါးၿမိဳ႕သို႔ ေအာက္တိုဘာ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ လာေရာက္ခဲ့သည္။

“အစိုးရ၊ ျပည္သူနဲ႔ပါတီပူးေပါင္းဖို႔အေရးၾကီးတယ္။ အဲ့လိုမပူးေပါင္းႏိုင္ရင္ ႏိုင္ငံလည္းတိုးတက္လာႏိုင္မွာမဟုတ္ဘူး။ လႊတ္ေတာ္နဲ႔ အစိုးရပူးေပါင္းၿပီး အလုပ္လုပ္ဖို႔၊ ၿပီးေတာ့ မဲထည့္ေရြးေကာက္တဲ့ ျပည္သူ မေမ့ဖို႔ အေရးၾကီးေၾကာင္း၊ ျပည္သူလိုအပ္ခ်က္ကိုေရွ႕ထားၿပီးအေကာင္အထည္လုပ္ေဆာင္ဖို႔လိုတယ္ဆိုတာကို အဓိကေျပာၾကားသြားတယ္”ဟု ခ်င္းျပည္နယ္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီ ဥကၠဌႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ဦးဇိုဘြဲ႔ကေျပာသည္။

14671149_1366498180057315_2620571494606101193_n

Latest Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *