မိမိတို႔အား လုပ္ပုိင္ခြင့္ေပးပါက ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း ဖလမ္းေလယာဥ္ကြင္းအၿပီးတည္ေဆာက္မည္ဟု ဂ်ပန္ကုမၸဏီမ်ားဆို

Home » Chin News » မိမိတို႔အား လုပ္ပုိင္ခြင့္ေပးပါက ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း ဖလမ္းေလယာဥ္ကြင္းအၿပီးတည္ေဆာက္မည္ဟု ဂ်ပန္ကုမၸဏီမ်ားဆို

By Lal Nun Uk on October 19, 2016. No Comments

14725617_1250141338364919_9164043690687120946_n

ပံု- ဂ်ာပန္ကုမၸဏီမ်ားက ဖလမ္းေလယာဥ္ကြင္းအား ေအာက္တိုဘာ ၁၆ ရက္တြင္ၾကည့္ရႈေနၾကစဥ္(ဓာတ္ပံု- Salai Lungpi Memu Facebook)

မုိင္ဘြ႔ဲထန္ပါရ္

ဂ်ပန္ကုမၸဏီ နွစ္ခုျဖစ္ေသာ KLL Amazing Company နွင့္ Zakada Company က ဖလမ္းေလယာဥ္ကြင္းကိုတည္ေဆာက္ခြင့္ေပးပါက ႏွစ္ႏွစ္အတြင္းအၿပီးေဆာက္လုပ္သြားမည္ဟုေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

အဆိုပါ ကုမၸဏီတို႔သည္ ဖလမ္းၿမိဳ႕ ေလယာဥ္ကြင္းသို႔ ေအာက္တိုဘာ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္လာေရာက္ေလ့လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ကုိ ေဆာက္ဖုိ႕တာ၀န္ေပးထားရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ဘက္က နွစ္နွစ္အတြင္း ၿပီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးမယ္လုိ႕ဂ်ပန္ကုမၸဏီေတြကေျပာတယ္။ ဒီစီမံကိန္းကေတာ့ အစုိးရက လုပ္လက္စဆုိေတာ့ လႊတ္ေတာ္က ဆုံးျဖတ္မွပဲရမယ္။ အစုိးရက ခြင့္ျပဳမွ ရမွာေလ”ဟု ဖလမ္းျမိဳ႕မိ၊ျမိဳ႕ဖေကာ္မတီ ဥကၠဌ ဦးဟရန္ေလာမ္က ေျပာသည္။

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ႏွစ္တြင္ ဖလမ္းၿမိဳ႕ ေလယာဥ္တည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္းအတြက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ က်ပ္သိန္း ေျခာက္ေထာင္ လ်ာထားေၾကာင္းသိရသည္။

14720417_1250141245031595_1292939167733494063_n

ပံု- ဂ်ာပန္ကုမၸဏီမ်ားက ဖလမ္းေလယာဥ္ကြင္းအား ေအာက္တိုဘာ ၁၆ ရက္တြင္ၾကည့္ရႈေနၾကစဥ္(ဓာတ္ပံု- Salai Lungpi Memu Facebook)

“အစိုးရကေတာ့ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီေတြဆီမွာ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ေပးႏိုင္တယ္။ ဒါေပမယ့္ သူ ေပးခ်င္လား၊ မေပးခ်င္ဘူးလားဆိုတာပဲရွိမယ္”ဟု ဖလမ္းၿမိဳ႕နယ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဇုန္လွယ္ထန္ကေျပာသည္။

ယခုကဲ့သို႔ ဘတ္ဂ်က္အနည္းငယ္ျဖစ္ႏွစ္တုိင္းလုပ္ေဆာင္ေနပါက တည္ေဆာက္ခ်ိန္ကာလၾကာျမင့္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အန္အယ္ဒီအစိုးရ လက္ထက္တြင္ၿပီးစီးႏုိင္ရန္ ခ်င္းျပည္နယ္ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္က ပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ၾကီးဌာနထံသို႔ စာတင္ထားေၾကာင္းသိရသည္။

ဖလမ္းၿမိဳ႕ ေလယာဥ္ကြင္းကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ေဒသခံမ်ားက ကိုယ္ထူကိုယ္ထျဖစ္ စတင္လုပ္ေဆာင္ၾကရာ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ ဘတ္ဂ်က္ျဖစ္ စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ ဦးေနဝင္းလက္ထက္တြင္ ယင္းေနရာ၌ ေဒသခံမ်ားက ကိုယ္ထူကိုယ္ထျဖစ္ ေလယာဥ္ကြင္းတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ရပ္နားခဲ့သည္။

Latest Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *