ငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ တပ္မေတာ္မွတဖက္သတ္အပစ္ရပ္ေပးပါ

Home » Politics » ငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ တပ္မေတာ္မွတဖက္သတ္အပစ္ရပ္ေပးပါ

By Lal Nun Uk on October 20, 2016. No Comments

14702390_1243791309011631_8774214700132351366_n

ပံု- ဟားခါးၿမိဳ႕တြင္ ကခ်င္ႏွင့္ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ တပ္မေတာ္ထုိုးစစ္ရပ္တန္႔ရန္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားဆႏၵေဖာ္ထုတ္ေနၾကစဥ္။

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

စစ္ပြဲေတြမရွိရင္လည္း ကခ်င္ျပည္သူေတြဒုကၡေရာက္ေနတာပါပဲ
(ဗုိလ္ခ်ဳပ္ဂြမ္ေမာ္၊ေကအုိင္ေအဒုစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္)

တပ္မေတာ္ႏွင့္ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔အၾကားတုိက္ပြဲမ်ားျပန္လည္ျဖစ္ပြားလာမူႏွင့္ပတ္သက္ျပီးTheVoiceMedia၏ေမးျမန္းမူအေပၚလြန္ခဲ႔ေသာ၃ႏွစ္ခန္႔ကအထက္ပါအတုိင္းဗုိလ္ခ်ဳပ္ဂြမ္ေမာ္မွေျဖၾကားခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။စစ္မတုိက္လ်ွင္လည္းကခ်င္ျပည္သူအပါအ၀င္တုိင္းရင္းသားျပည္သူတုိ႔၏ဘ၀သည္ခြဲျခားဆက္ဆံခံရမူ၊မလုံျခံဳမူတုိ႔ျဖင့္ရွိေနေၾကာင္းကုိဆုိလုိျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

ယခုအခ်ိန္တြင္လည္းကခ်င္ျပည္နွင့္ရွမ္းေျမာက္ပုိင္းတုိ႔တြင္တပ္မေတာ္ႏွင့္ေဒသခံတုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္မ်ားအၾကားတုိက္ပြဲမ်ားျပင္းထန္လာမူႏွင့္ပတ္သက္ျပီးဟားခါးျမိဳ႔ေတာ္ႏွင့္ထန္တလန္ျမိဳ႔မ်ားတြင္လူထုေထာင္ခ်ီပါ၀င္ဆႏၵျပခဲ႔ၾကပါသည္။ညီေနာင္ကခ်င္ရွမ္းညီအကုိမ်ားထုိးစစ္ဆင္ခံေနရမူအေပၚရပ္တန္႔ေပးရန္ႏွင့္၂၁ရာစုပင္လုံညီလာခံေအာင္ျမင္ေရး၊တုိင္းရင္းသားမ်ားသည္တပ္မေတာ္၏ရန္သူမဟုတ္ပါဆုိေသာခ်င္းျပည္သူတုိ႔မွေၾကြးေၾကာ္ခဲ႔ၾကပါသည္။တုိက္ပြဲမ်ားအတြင္းဘယ္ဖက္ကေသဆုံးသည္ျဖစ္ေစ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားေသဆုံးျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။ျပည္တြင္းစစ္သည္ ျပည္ေထာင္စုကုိမ်ားစြာဆုတ္ယုတ္ေစခဲ႔ပါသည္။

လတ္တေလာ ကခ်င္ႏွင့္ရွမ္းျပည္တြင္ျဖစ္ပြားေနေသာတုိက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္NCA(တႏုိင္ငံလုံးအပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္)ထုိးထားေသာအဖြဲ႔ ၈ ဖြဲ႔ကလြဲျပီးမထုိးရေသးေသာတုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္မ်ားအေနျဖင့္ေနာက္တၾကိမ္ျပဳလုပ္မည့္၂၁ရာစုပင္လုံညီလာခံကုိတက္မည္မ တက္မည္မေသခ်ာေတာ့ပါ။တပ္မေတာ္အေနျဖင္႔ျငိမ္းခ်မ္းေရးကုိအမွန္တကယ္ေဖာ္ေဆာင္လုိပါကတုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္မ်ားႏွင့္တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားမူကုိေလ်ာ့ခ်ရန္လုိအပ္ျပီးႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမွသာျဖစ္ႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔မ်ားထက္အင္အားအဆမ်ားစြာၾကီးေသာျမန္မာ့တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ႏွစ္ေပါင္း၇၀နီးပါးျဖစ္ပြားခဲ႔ေသာျပည္တြင္းစစ္ကုိရပ္ဆုိင္းရန္ထာ၀ရျငိမ္းခ်မ္းေရးရယူရန္အတြက္တဖက္သတ္အပစ္ရပ္ေပးေစလုိပါေၾကာင္း၊သုိ႔မွသာျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ခ်င္းေ၀ါလ္မီဒီယာမွေရးသားအပ္ပါသည္။

Latest Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *