စိုက္ပ်ဳိးစရိတ္အတြက္ ေတာင္သူမ်ားကို ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မွ ေငြေခ်းခြင့္ေပးသင့္ဟုဆို

Home » Business » စိုက္ပ်ဳိးစရိတ္အတြက္ ေတာင္သူမ်ားကို ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မွ ေငြေခ်းခြင့္ေပးသင့္ဟုဆို

By Lal Nun Uk on October 20, 2016. No Comments

lairam-lo

Photo: Gin Kim Mang

ဆလုိင္းလာလ္ႏြန္အုပ္

ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား ပိုမိုအဆင္ေျပလာႏိုင္ရန္အတြက္ စိုက္ပ်ဳိးစရိတ္ကို ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မွ ေငြေခ်းခြင့္ေပးသင့္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ လယ္သမားအသင္း ဥကၠဌဦးစိုးထြန္းကေျပာသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္ ျပည္တြင္းတြင္ ႏိုင္ငံျခားသားပိုင္ ၁၂ ဘဏ္လာေရာက္ဖြင့္ခြင့္ေပးထားေသာ္လည္း လကၠားဘဏ္လုပ္ငန္းသာခြင့္ျပဳၿပီး လက္လီဘဏ္လုပ္ငန္းကိုမူလုပ္ပိုင္ခြင့္မေပးျခင္းေၾကာင့္ ျပည္ပဘဏ္မ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားထံေငြမေခ်းႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယခင္အစိုးရလက္ထက္တြင္ ျပည္တြင္းဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားထိခိုက္မည္ဟုဆိုကာ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားကို ေငြေခ်းခြင့္မေပးခဲ့ပဲ လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္တြင္လည္းလယ္ယာက႑အတြက္ ေထာက္ပံ့ရန္ ေငြေၾကးအလံုအေလာက္မရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံလယ္ သမားအသင္းဥကၠဌလည္းျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ ဒုဥကၠဌ ေဒါက္တာစိုးထြန္းက ေျပာသည္။

“အစိုးရသစ္တက္လာေတာ့ ငါတို႔မွာပိုက္ဆံမရွိဘူးလို႔ပဲေျပာတယ္။ ပိုက္ဆံရွိဖို႔မလိုဘူး။ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ေတြ ခြင့္ျပဳေပးဖို႔ပဲလိုတယ္။ ဒါကိုဘာလို႔ခြင့္မျပဳတာလဲ”ဟု ေဒါက္တာစိုးထြန္းက ေျပာသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ စိုက္ပ်ဳိးမႈကုန္က်စရိတ္သည္ တစ္ဧကလွ်င္ က်ပ္ ႏွစ္သိန္းေက်ာ္ရွွိေသာ္လည္း တစ္ဧက က်ပ္တစ္သိန္းခြဲႏႈန္းသာ အစိုးရကေငြေခ်းေပးသည္။ ထို႔ျပင္ တစ္ဦးလွ်င္ အမ်ားဆံုးလယ္ ၁၀ ဧက ထိသာေခ်းခြင့္ရွိသည္ဟု ဆန္စပါးကုန္သည္မ်ားႏွင့္ ေတာင္သူမ်ားထံမွသိရသည္။

ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားသည္ အစိုးရေခ်းထားေသာစိုက္ပ်ဳိးစရိတ္ေခ်းေငြကို ျပန္ဆပ္ရန္ လယ္ယာမ်ားေရာင္းခ်သည့္ေတာင္သူမ်ားလည္းရွိေၾကာင္း လြတ္လပ္ေသာေတာင္သူလယ္သမားအသင္းဥကၠဌ ဦးသိန္းေအာင္ကေျပာသည္။

“အစိုးရရဲ႕အေၾကြးေတြကို ရတာေရာင္းၿပီးဆပ္တယ္။ က်န္တဲ့အေၾကြးေတြကို အျပင္ကဆြဲၿပီးေတာ့ အေၾကြးဆပ္တယ္။ မတက္ႏိုင္ေတာ့တဲ့အဆံုး လယ္ေတြေရာင္းၿပီးဆပ္တယ္”ဟု ဦးသိန္းေအာင္က ေျပာသည္။

Latest Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *