ေစ်းဆိုင္မ်ားအားလံုးပိတ္ၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ဖလမ္းၿမိဳ႕တြင္လူထုဆုေတင္းပြဲျပဳလုပ္မည္

Home » Politics » ေစ်းဆိုင္မ်ားအားလံုးပိတ္ၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ဖလမ္းၿမိဳ႕တြင္လူထုဆုေတင္းပြဲျပဳလုပ္မည္

By Lal Nun Uk on October 20, 2016. No Comments

falam

ဆလုိင္းလာလ္ႏြန္အုပ္

ေစ်းဆိုင္မ်ားအားလံုးပိတ္ပင္ၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ဖလမ္းၿမိဳ႕တြင္ လူထုဆုေတာင္းပြဲျပဳလုပ္မည္ဟု ဖလမ္းႏွစ္ျခင္းအသင္း ဆရာေတာ္ ေထာင္းဘိတ္ကေျပာသည္။

အဆိုပါဆုေတာင္းပြဲကို ဖလမ္းခရစ္ယာန္သာသနာဆရာမ်ားမိတ္သဟယအဖြဲ႔ကဦးေဆာင္၍ ေအာက္တိုဘာ ၂၄ ရက္ နံနက္ ၇ နာရီမွ ၁၀ နာရီထိ ဖလမ္းႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္တြင္ျပဳလုပ္သြားမည္ဟုသိရသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ဆုေတာင္းစဥ္ ဖလမ္းၿမိဳ႕တြင္းရွိ ေစ်းဆိုင္မ်ားအားလံုးပိတ္ပင္ကာ ကခ်င္လူထုအတြက္ဆုေတာင္းရန္ ဖလမ္းခရစ္ယာန္သာသနာဆရာမ်ားမိတ္သဟယအဖြဲ႔ကထုတ္ျပန္ထားသည္။

“ ကခ်င္ေတြက ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ညီအစ္ကိုေတြပါ။ ကခ်င္စစ္ပြဲေၾကာင့္ ခံစားရသူက ကခ်င္ျပည္သူေတြပါ။ သူတို႔ဒုကၡေရာက္ေနတဲ့ခ်ိန္မွာ ဒီဘက္ကေနလည္း ညီအစ္ကိုတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ အားေပးႏွစ္သိမ့္ေပးပါတယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္း၊ သူတို႔ဘက္မွာရပ္တည္ေနတယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္းျပတာပါ။ ဘုရားေ်က်ာင္းမွာ ကခ်င္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အျမဲတမ္းအထူးဆုေတာင္းေပး လ်က္ရွိပါတယ္”ဟု ဆရာေတာ္ ေထာင္းဘိတ္ကေျပာသည္။

စစ္ပြဲဆိုတာ ႏိုင္ငံေရးေၾကာင့္ျဖစ္လာေသာကိစၥျဖစ္သျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးနည္းလမ္းျဖစ္ စားပြဲေပၚတြင္ေျဖရွင္းရန္ႏွင့္ မည္သည့္စစ္ပြဲမွ်အလိုမရွိေၾကာင္း ဆရာေတာ္ ေထာင္းဘိတ္ကေျပာသည္။

ေအာက္တိုဘာ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္လည္း ကခ်င္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ဟားခါးၿမိဳ႕ႏွင့္ ထန္တလန္ၿမိဳ႕တြင္ လူထုဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲက်င္းပခဲ့သည္။

Latest Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *