ဗမာမႈအျပဳခံရျခင္းႏွင့္ယေန႕တိုင္းရင္းသားလူဦးေရ

Home » Article » ဗမာမႈအျပဳခံရျခင္းႏွင့္ယေန႕တိုင္းရင္းသားလူဦးေရ

By Chin World on October 24, 2016. No Comments

 

2014

စိုင္းထြန္းေအာင္လြင္

အန္စီေအလို႔ ေခၚတဲ႔ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုမႈ တစ္ႏွစ္ျပည့္အခမ္းနားကို တက္ေရာက္မိန္႔ခြန္႔ ေျပာၾကားသူေတြထဲမွာ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးမင္းေအာင္လိႈင္လည္း ပါ၀င္ခဲ့ပါတယ္။

တပ္မေတာ္ကိုယ္ ကိုယ္စားျပဳျပီး တပ္ခ်ဳပ္ေျပာခဲ့မိန္္႔ခြန္းထဲမွာ ပါတဲ႔ အခ်က္ေတြအမ်ားစုကေတာ့ နဂိုကတည္းက တပ္မေတာ္က ကိုင္စြဲထားတဲ႔ မူ၀ါဒေတြပါပဲ။ ၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒအရ တန္းတူအခြင့္ေရးေပးထားတယ္။ လက္နက္စြဲကိုင္ျပီး အခြင့္အေရးေတာင္းဆိုတာေတြကို စြန္႔လြတ္ဖို႔လိုတယ္။တပ္မေတာ္ရဲ႕ ျငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာ မူ၀ါဒ (၆) ရပ္ ဆိုတဲ႔ ကိစၥေတြ ပါသလို အန္စီေအ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အပစ္ခတ္ရပ္စဲမႈ စာခ်ဳပ္လက္မွတ္မထိုးပဲ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ တက္ခ်င္တဲ႔ ကိစၥမ်ဳိးေတြက မျဖစ္သင့္ဘူး စသျဖင့္ပါပဲ။ ထူးျခားခ်က္တစ္ခုကေတာ့ တပ္ခ်ဳပ္ေျပာသြားခဲ့တဲ႔ မိန္႔ခြန္းမွာ ျပည္နယ္ေတြမွာလည္း တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးေပါင္းစံု ေနထိုင္တယ္ဆိုျပီး ကိန္းဂဏန္းေတြနဲ႔ ေျပာဆိုသြားတာပါ။ ထူးျခားမႈ တစ္ခုက အဲဒီ ကိန္းဂဏန္းေတြကို ၂၀၁၄ ခုနစ္ သန္းေခါင္စာရင္းေပၚမူတည္ျပီး မ်ဳိးႏြယ္စုအလိုက္ပ်ံ႔ႏွံ႔မႈေတြကို ဥပမာေပးေျပာဆိုသြားတာျဖစ္ပါတယ္။တကယ္ေတာ့ သန္းေခါင္စာရင္းေကာ္မရွင္က လူမ်ဳိးစုအလိုက္ အေရအတြက္ စာရင္းေတြကို ထုတ္ျပန္ေသးတာ မဟုတ္ပါဘူး။ တႏိုင္ငံလံုးနဲ႔ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသအလိုက္ လူဦးေရကိုသာ တရား၀င္ထုတ္ျပန္ထားခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႔ ေလ့လာသူအခ်ဳိ႕ကလည္း ဆိုၾကပါတယ္။

တပ္ခ်ဳပ္ေျပာခဲ့တဲ႔ အပိုဒ္ကို ျပန္ထုတ္ႏႈတ္ျပရမယ္ဆိုရင္

“ကြၽန္ေတာ္တို႕ႏိုင္ငံဟာ ေရွးႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းက စုစည္းတည္ေထာင္ထားတဲ့ ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုအတြင္းရွိ မည္သည့္တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္မွာမဆို တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု တစ္စုတည္းသီးသန္႔ ေနထုိင္တာမဟုတ္ဘဲ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု ေပါင္းစည္းေနထိုင္ခဲ့ ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ သာဓကအားျဖင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ လူဦးေရစာရင္းအရ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာဆိုရင္ လူဦးေရ ၁၆ သိန္း ေက်ာ္ ပ်ံ႕ႏွံ႕ေနထိုင္လ်က္ရွိၿပီး လူဦးေရအခ်ိဳးမွာ ဗမာ ၂၉.၂ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ရွမ္း ၂၃.၆ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ဂ်ိမ္းေဖာ ၁၈.၉၇ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ လီဆူး ၇ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ရ၀မ္ ၅.၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ေလာ္ေ၀ၚ ၃.၃၃ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ လာခ်ိတ္ ၂.၈၉ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ဇုိက္၀ါး ၁.၅၇ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႕ က်န္တိုင္းရင္းသားမ်ားအေနနဲ႕ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႕ ေရာေႏွာေနထိုင္တာကို ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ ကယားျပည္နယ္မွာဆုိရင္ လူဦးေရ ၂ သိန္း ၆ ေသာင္းေက်ာ္ ပ်ံ႕ႏွံ႕ေနထုိင္လ်က္ရွိၿပီး လူဦးေရ အခ်ဳိးမွာ ကယား ၅၉.၄၅ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ရွမ္း ၁၆.၀၅ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ဗမာ ၁၅.၄၄ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ကရင္ ၇.၀၄ ရာခုိင္ႏႈန္းနဲ႔ က်န္တုိင္းရင္းသားမ်ားအေနနဲ႔ ၂.၀၂ ရာခုိင္ႏႈန္း ေရာေႏွာ ေနထုိင္ၾကတာကုိ ေတြ႕ရွိရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ရွမ္းျပည္နယ္မွာဆိုရင္ လူဦးေရ ၅၈ သိန္းေက်ာ္ ပ်ံ႕ႏွံ႕ ေနထိုင္လ်က္ရွိၿပီး လူဦးေရအခ်ိဳးမွာ ရွမ္း ၃၅.၂၃ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ဗမာ ၁၁.၄၄ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ပအို၀့္ ၈.၉၄ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ပေလာင္ ၇.၀၆ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ “၀”  ၆.၄၁ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ဓႏု ၄.၄၆ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ကိုးကန္႔ ၃.၂၂ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ လားဟူ ၄.၀၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ဂ်ိမ္းေဖာ ၂.၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႕ က်န္တိုင္းရင္းသားမ်ားအေနနဲ႕ ၁၆.၈၄ ရာခိုင္ႏႈန္း ေရာေႏွာေနထိုင္ၾကတာကို ေတြ႕ရွိရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႕ႏိုင္ငံမွာ အဓိကတိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးႀကီး ၈ မ်ိဳးလို႕ဆိုေသာ္လည္း တိုင္းရင္းသား မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား အေနနဲ႕ ၁၃၀ ေက်ာ္ခန္႔ ရွိပါတယ္။ အခ်ိဳ႕တိုင္းရင္းသားေတြက လူဦးေရမ်ားျပားၿပီး အခ်ိဳ႕တိုင္းရင္းသားေတြ ကေတာ့ လူဦးေရနည္းပါးပါတယ္။ ျပည္နယ္အႀကီးအေသးကြဲျပားျခားနားျခင္း၊ လူဦးေရနဲ႕ မ်ိဳးႏြယ္စု ကြဲျပားျခားနားျခင္းမ်ားရွိေပမယ့္ တိုင္းရင္းသားအားလံုးရရွိခံစားရတဲ့ အခြင့္အေရးကေတာ့ တန္းတူညီမွ်ရွိၿပီး ဘယ္သူ႔ကုိမွ ပုိေပးထားတာ မရွိပါဘူး။ ဒီမိုကေရစီဆိုရာမွာ လူမ်ားစုရဲ႕ဆႏၵကို ဥပေဒနဲ႔အညီ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမွာ ျဖစ္သလို လူနည္းစုရဲ႕ဆႏၵကိုလည္း ေလးစားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ‘ လို႔ ဆိုထားပါတယ္။

ျပန္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ပကတိ အေနထားအရ ဟုတ္သလိုလိုပါ။ ဒါေပမဲ႔ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ ပင္လံုစာခ်ဳပ္အရ လြတ္လပ္စြာ အတူတကြ ယွာဥ္တြဲျပီး စာခ်ဳပ္နဲ႔ ဗမာျပည္မနဲ႔ ပူးေပါင္းခဲ့တဲ႔ သမိုင္းနဲ႔ မူပိုင္ခြင့္ကိုေတာ့ ေတာ္ေတာ္ပ်က္ရယ္ျပဳသလို ျဖစ္တဲ႔ ကိစၥပါ။ လူမ်ဳိးစုကို အေျခခံတဲ႔ ဖက္ဒရယ္စနစ္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ တင္ျပေတာင္းဆိုမႈေတြရိွေနတဲ႔အတြက္ ခုလို တံု႔ျပန္မႈေတြရိွလာတာလို႔ပဲနားလည္ရပါတယ္။

တိုင္းရင္းသား ၊ မ်ဳိးႏြယ္စု ၊မ်ဳိးတူစု Ethnic ၊ Tribe ၊ Clan ဆိုတဲ႔  အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုမႈေတြအရ ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ေတာင္ စာေပ ၊ ဘာသာစကား ၊ သမိုင္းျဖစ္တည္မႈ ၊ လူဦးေရ အနည္းအမ်ားအေပၚမူတည္ျပီး ဘယ္ဟာက တိုင္းရင္းသား အဆင့္သတ္မွတ္လို႔ရတယ္ ၊ ဘယ္ဟာက Clan အဆင့္သတ္မွတ္တယ္ဆိုတာကို ရွင္းလင္းလို႔ရပါတယ္။

တပ္ခ်ဳပ္ေျပာခဲ့တဲ႔ အထဲမွာ ကခ်င္ ၊ ရွမ္း ၊ ကယားကို အဓိက ထားေျပာခဲ့တာ သတိထားမိပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ အဲဒီနယ္ေျမ သံုးခုစလံုးဟာ ကာလရွည္ ျပည္တြင္းစစ္နဲ႔ ၾကံဳေတြ႔ခဲ့တဲ႔ ေဒသေတြျဖစ္ျပီး လြတ္လပ္ေရးရျပီးစ ႏိုင္ငံစထူေထာင္တဲ႔ ၾကယ္( ၅) ပြင့္ႏိုင္ငံေတာ္အလံမွာ တစ္နယ္ကို တစ္ပြင့္စီပါ၀င္ခဲ့တဲ႔ မ်ဳိးႏြယ္စု တိုင္းရင္းသား ေဒသေတြလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ပင္လံုမခ်ဳပ္ဆိုမွီကာလက အေျခေနနဲ႔ ၾကည့္ရင္ လူဦးေရပ်ံ႔ႏွံ႔ေနထိုင္မႈနဲ႔ ၾကည့္ရင္ ဒီကိစၥက ရွင္းပါတယ္။ ရွမ္းကို ဥပမာထားၾကည့္ရေအာင္ပါ။ ရွမ္းမွာဆိုရင္ အဂၤလိပ္ေခတ္အထိကို ျပည္မကလူေတြ သြားခ်င္တိုင္းသြားလာလို႔ မရသလို ဗမာလူဦးေရ အဲေလာက္လည္း မရိွပါဘူး။ လြတ္လပ္ေရးရျပီး စစ္တပ္က ရွမ္းျပည္နယ္ကို စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ျပီး ေနာက္ပိုင္းမွ ျဖစ္လာခဲ့တဲ႔ ကိစၥေတြ အက်ဳိးဆက္ေတြသာျဖစ္ပါတယ္။

အဂၤလိပ္ေခတ္တစ္ေခတ္လံုးရွမ္းျပည္နယ္မွာ တပ္ရင္း ႏွစ္ရင္းသာ ရိွခဲ့ေပမဲ႔  လက္ရိွအခ်ိန္မွာ စစ္ဌာနခ်ဳပ္ ( ၄) ခုနဲ႔ တပ္ရင္းေပါင္း ၅၀၀ ေက်ာ္ေလာက္ရိွေနတာပါ။ ႏွစ္ ၆၀ ေက်ာ္ကာလအတြင္း ရွမ္းအေျခေနကို ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ လူေတြ ေျမာက္ျမားစြာ ေသေၾကပ်က္စီးခံရ၊ ေဒသခံေတြရဲ႕ ေျမေတြ ယာေတြကို တပ္မေတာ္အပါ၀င္ ခရိုနီေတြက သိမ္းဆည္းခံရ ၊ လူေပါင္းသိန္းနဲ႔ခ်ီ ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးရ ၊ တပ္ရဲ႔ နယ္ေျမစိုးမိုးမႈနဲ႔ အတူ တျခားေဒသက လူေတြ ၀င္ေရာက္လာ စတဲ႔ မႏွစ္ျမဳိ႕ဖြယ္ကိစၥေတြ မ်ားခဲ့တာကို ေတြ႔ရမွာပါ။ ဥပမာအားျဖင့္ လိြဳင္လင္ခရုိင္အတြင္းမွာ ၁၉၉၆- ၁၉၉၈ ကာလေတြအတြင္း လူေပါင္း ၃ သိန္းေလာက္ တပ္မေတာ္ရဲ႕ ျဖတ္ေလးျဖတ္ စီမံခ်က္ေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးခဲ့ရပါတယ္။ ဒါေပမဲ႔ ၂၀၁၄ ခုနစ္သန္းေခါင္းစာရင္းအရဆိုရင္ အဲဒီေဒသေတြမွာ လူဦးေရ ေလ်ာ့နည္းမသြားခဲ့ပါဘူး။ ျမင္သာထင္သာရိွတဲ႔ ကိစၥေတြကေတာ့ အဲဒီခရိုင္အတြင္းမွာပဲ ခိုလမ္လို ေနရာမွာ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ဆိုတာ ေပၚလာခဲ့သလို ၊ နမ့္စမ္လို ေနရာမွာလည္း တပ္ရင္းေတြအမ်ားၾကီးေပၚလာခဲ့တဲ႔ ကိစၥေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ႔ ႏွစ္ေပါင္း ၂၅ ၊ ၃၀ ကာလေတြတုန္းက ဆိုရင္ေတာ့  တပ္က တိုင္းရင္းသားေဒသေတြမွာ နယ္ေျမစိုးမိုးမႈရျပီဆိုတာနဲဲ႔ ဒါမွ မဟုတ္ စတင္ရယူဖို႔ ၾကိဳးစားျပီဆိုတာနဲ႔ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားေတြက ေနရပ္စြန္႔ခြာေျပးရတာေတြ ဒုနဲ႔ေဒးပါပဲ။ တပ္ကေနရာခ်ျပီးျျပီဆိုတာနဲဲ႔ တပ္တည္ေဆာက္ေရးအပါ၀င္ အျခားလုပ္ငန္းေတြအတြက္ လုပ္သားေတြကိုု ျပည္မကေန ေခၚလာေတာ့တာပါပဲ။ ေဒသခံေတြကို အသံုးျပဳမႈ အင္မတန္မွနည္းသလို စစ္အာဏာရွင္အစိုးရလက္ထက္ေတြမွာလည္း အစိုးရယႏၱရားေတြကအစ အုပ္ခ်ဳပ္ဖို႔အတြက္ ေဒသခံမဟုတ္သူေတြကိုပဲ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေနရာေပးတာပါပဲ။ စီမံကိန္းနယ္ေျမေတြဆိုရင္လည္း စီမံကိန္းေၾကာင့္သာ ေဒသခံေတြဖယ္ေပးရတယ္။ စီမံကိန္းမွာအလုပ္လာလုပ္တဲ႔ လုပ္သားေတြအေနနဲ႔ ေနာက္ပိုင္းအဲေဒသမွာပဲ အေျခခ်ဖို႔ရြာေတြကို တည္ေဆာက္ေပးသြားတာမ်ားပါတယ္။ ေဒသခံေတြအဖို႔ကေတာ့ စဥ္းစားၾကည့္ရင္ မိေအး ေလးခါနာဆိုတဲဲ႔ အျဖစ္ေတြပါ။ အဲလို ရြာေတြ ရပ္ကြက္ေတြတည္ေဆာက္ေပးမႈဟာ တပ္မေတာ္အတြက္လည္း နယ္ေျမစိုးမိုးမႈနဲ႔အတူ ကင္းေထာက္ဖို႔အတြက္လည္း အဆင္ေျပသလို မဟာဗမာစီမံခ်က္အတြက္လည္း အေထာက္အကူျဖစ္ေစပါတယ္။ စစ္အာဏာရွင္ေတြအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တဲ႔ ေခတ္ေတြမွာပဲ တိုင္းရင္းသားဘာသာစကားသင္ၾကားမႈေတြကို ႏွိပ္ကြပ္ခဲ့တာေတြ ၊ ေနာက္ ျမန္မာစာကိုပဲ တရား၀င္စာအျဖစ္ အတင္းအက်ပ္ျပဌာန္းခဲ့တာေတြ ၊ ဗုဒၶဘာသာမဟုတ္တဲဲ႔ ေဒသခံမ်ဳိးႏြယ္စုေတြေနထိုင္ရာ ေဒသေတြမွာ ခရစ္ယာန္လက္၀ါးကပ္တိုင္ေတြကို အတင္းဖ်က္ျပီး ေစတီတည္ခဲဲ့တာေတြက အမ်ဳိးသားေရး လူမ်ဳိးၾကီး၀ါဒကို အတင္းအၾကပ္ပံုေဖာ္ခဲ့တဲ႔ ျပယုဂ္ေတြပါပဲ။

အခုေခတ္အထိေတာင္ ကခ်င္မွာ ျပန္လည္္ထူေထာင္ေရးေက်းရြာဆိုျပီး ေဒသခံ မ်ဳိးႏြယ္စု စစ္ေဘးေရွာင္ေတြမဟုတ္ပဲ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းေတြကို ေနရာေပးအုပ္ခ်ဳပ္ေစတဲဲ႔ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ေက်းရြာေတြရိွေနတာက ျငင္းမရႏိုင္တဲ႔ကိစၥပါ။ ဘာကိုရည္ရြယ္ထားသလဲဆိုတာ ကာယကံရွင္ေတြပဲ သိပါလိမ့္မယ္။ တစ္ေလာက ကရင္နီအဖြဲ႔ KNPP က ခူးဦးရယ္က တိုင္းရင္းသားေတြမွာ ဘာမွ ေပးစရာမရိွေတာ့ဘူး။ ေက်းရြာေတြလည္းပ်က္ကုန္ျပီ။ ေတာင္ေတြလည္း ခ်ဳိင့္ေတြျဖစ္ကုန္ျပီ။ တစ္ခ်ဳိ႕ဆိုဒီကေျပးျပီး သားသမီးေျမးျမစ္ေတြက တျခားႏိုင္ငံေတြမွာ ခိုလံႈေနၾကရျပီဆိုတဲ႔ ကိစၥေတြက အင္မတန္မွမႏွစ္ျမိဳ႕စရာ ကိစၥေတြပါ။ တကယ္လည္း ကယားျပည္နယ္ထဲက ျမိဳ႕ရြာေတြကိုသြားၾကည့္ပါ။ အမ်ားၾကီး လူဦးေရ အေနထားက ေျပာင္းလဲကုန္ပါျပီ။ ဦးစိုးသိန္းတို႔ မဲႏိုင္ခဲ့တဲဲ႔ ေဒသေတြဆိုရင္ တပ္မေတာ္ရဲ႕ နယ္ေျမစိုးမိုးမႈနဲဲ႔အတူ ဗမာေတြသာ အမ်ားစုျဖစ္ကုန္ပါျျပီ။ အဲဒီနယ္ေျမေတြဟာ ျပီးခဲ့တဲ႔ႏွစ္ေပါင္း ၂၅ ေလာက္က တပ္မေတာ္နဲဲ႔ ေကအန္ပီပီအၾကား တိုက္ပြဲေတြျဖစ္ခဲ့တဲဲ႔ နယ္ေတြပါ။ တစ္ေလာက တနသာၤရီဘက္မွာ စစ္ေဘးေရွာင္ေတြ ေနရပ္မွာျပန္ေနေတာ့ မူလပိုင္တဲ႔ ေျမေတြမွာ က်ဴးေက်ာ္တယ္ဆိုျပီး တရားစြဲတယ္ဆိုတဲ႔ သတင္းတက္လာတာေတြ႔ရပါတယ္။ တိုင္းရင္းသားနယ္ေျမေတြကိုသိမ္း ၊ သယံဇာတေတြကိုယူ ေဒသဖြံ႔ျဖိဳးေရးမလုပ္ ၊ လယ္သိမ္းယာသိမ္း ၊ ရြာမီးရိွဳ႕ ေဒသခံေတြေျပးခဲ့ရဆိုတဲဲ႔ ကိစၥေတြက ဘယ္သူေတြလက္ထက္မွာျဖစ္သလဲ အရပ္သားအစိုးရလား စစ္အစိုးရအာဏာရွင္ေတြ လုပ္ခဲ့သလားဆိုတာ တပ္ခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ျပန္စဥ္းစားသင့္ပါတယ္။

အခုတပ္ခ်ဳပ္ေျပာပံုအရဆိုရင္ တပ္ကပဲ အျမဲမွန္တယ္ဆိုတဲဲ႔ ပံုစံပါ။ တပ္အုပ္ခ်ဳပ္တဲ႔ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္အတြင္းႏိုင္ငံရဲ႕ အေျခေန၊ စီးပြားေရး ၊ လူမႈေရးခ်ြတ္ျခံဳက်မႈ ေတြကိုၾကည့္ရင္ မွန္လား မွားလား စဥ္းစားၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။ တပ္ခ်ဳပ္ကေျပာခဲ့ပါေသးတယ္။ ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္အရဆိုတဲ႔ ကိစၥေတြ။ ဒါဆို လႊတ္ေတာ္ထဲ တပ္မေတာ္သားေတြ ၊ အရပ္ဘက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးျဖစ္တဲဲ႔ ျျပည္ထဲေရးလို ဌာနေတြက တပ္မေတာ္ေအာက္မွာရိွေနတာေတြကေကာ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ညီပါသလားဆိုတာ ေမးစရာ ရိွပါတယ္။ တပ္မေတာ္က အရပ္သားအုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္မွာ မရိွတာေကာ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ ညီပါသလားဆိုတဲဲ႔ ကိစၥေတြကအစပါ။ 2008 အေျခခံ ဥပေဒက ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီ အေျခခံ ဥပေဒလားဆိုတာကအစပါ။

စာေရးသူအျမင္အရေတာ့ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ သမိုင္း ၊ စာေပ ယဥ္ေက်းမႈ ၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကို အသိအမွတ္မျပဳသေရႊ႕ ျငိမ္းခ်မ္းေရးက ရဖို႔မလြယ္ပါဘူး။ ထိုနည္းသူ လူမ်ဳိးေပါင္းစံုေနတဲဲ႔ ႏိုင္ငံမွာ မေဂ်ာ္ရတီမဲမ်ားတိုင္းလည္း ဒီမိုကေ၇စီလို႔ ဆိုဖို႔ခက္ပါတယ္။

တပ္ခ်ဳပ္ေျပာခဲ့တဲဲ႔ ေရွးႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းက ျျပည္ေထာင္စုဆိုတဲ႔ ကိစၥက ဘုရင့္ေနာင္ ၊ အေလာင္းဘုရားေခတ္ကိုလား ၊ ပါလီမန္ေခတ္ကိုလာ္းဆိုတာ ေမးစရာရိွပါတယ္။ ေသခ်ာတာကေတာ့ ျပည္ေထာင္စုဆိုတာ မျဖစ္ပဲ ပင္လံုကတိက၀တ္ေတြ ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရဲ႕ အေျခခံမူေတြကို စကၠဴစုတ္လို လုပ္ခဲ့လို႔ တိုင္းျပည္အေျခေနက ဒီလိုျဖစ္ေနတယ္ဆိုတာပါပဲ။ ဘုရင့္ေနာင္ ၊အေလာင္းဘုရားတို႔ဟာ စစ္ဘုရင္ေတြသာျဖစ္ပါတယ္။ စစ္ဘုရင္၀ါဒက်င့္သံုးခ်င္လို႔ သူတို႔ကို ကိုးကြယ္မယ္ဆိုရင္ေတာ့လည္း မတတ္ႏိုင္ပါဘူး။ ကခ်င္မွာ ဗမာမ်ား ၊ ရွမ္းမွာ ဗမာရာခိုင္ႏႈနး္ဘယ္ေလာက္ဆိုတဲဲ႔ ကိစၥေတြက တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ သမိုင္းနဲ႔ ႏိုင္ငံပူးတြဲထူေထာင္သူဆိုတဲ႔ ကိစၥေတြကို ပ်က္ရယ္ျပဳတဲ႔ကိစၥေတြပါပဲ။။ ကခ်င္မွာရိွတဲ႔ ရွမ္းနီကိစၥ ၊ ရွမး္ေျမာက္မွာရိွတဲ႔ ကခ်င္ကိစၥေတြက ဦးႏုကို ေျမၾကီးထဲက ျပန္ႏိႈးျပီးေမးရမွာလား ၊ ပထ၀ီအရ ဖက္ဒရယ္စနစ္က်င့္သံုးမယ္ ( လူမ်ဳိးစုနာမည္ေတြနဲ႔ ျပည္နယ္ေတြေဖ်ာက္ ) သြားမယ္ဆိုရင္ေတာင္ လိုသလို ဆြဲထားတဲ႔ ျပည္နယ္နဲ႔တိုင္းေျမပံုေတြ ကို ဘယ္လိုလုပ္မလဲဆိုတာေတြက တိုင္းရင္းသားေတြဘက္က ေမးစရာအမ်ားၾကီးရိွေနပါတယ္။

ေသခ်ာတာကေတာ့ လူဦးေရရာခိုင္ႏႈနး္ေတြတြက္ျပေနတာ ၊ ျပည္ေထာင္စု မျဖစ္ခဲ့တဲဲ႔ ႏိုင္ငံကို ျပည္ေထာင္စုလို႔ ေျပာေနတာေတြက လူမ်ဳိးၾကီး၀ါဒနဲ႔ အသက္ဆက္ဖို႔လုပ္ေနတဲ႔ ေျခလွမ္းေတြပဲလို႔ ေကာက္ခ်က္ခ်ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

 

 

Latest Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *