ဖလမ္းၿမိဳ႕ လူထု တစ္ေထာင္ေက်ာ္က ကခ်င္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေစ်းဆိုင္မ်ားပိတ္၍ ယေန႔ ဆုေတာင္း

Home » Politics » ဖလမ္းၿမိဳ႕ လူထု တစ္ေထာင္ေက်ာ္က ကခ်င္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေစ်းဆိုင္မ်ားပိတ္၍ ယေန႔ ဆုေတာင္း

By Lal Nun Uk on October 24, 2016. No Comments

fbc-thla-cam

ပံု- ကခ်င္ျပည္နယ္ ၿငိ္မ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ဖလမ္းႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္တြင္ ဖလမ္းၿမိဳ႕လူထုဆုေတာင္းေနၾကစဥ္(ဓာတ္ပံု- Tha Nang)

ဆလိုင္းလာလ္ႏြန္အုပ္

ကခ်င္ႏွင့္အျခားတုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္ ဖလမ္းၿမိဳ႕ လူထု ၁၅၀၀ ခန္႔က ေစ်းဆိုင္မ်ားပိတ္၍ ယေန႔ နံနက္တြင္ဆုေတာင္းပြဲက်င္းပေၾကာင္း ဖလမ္းၿမိဳ႕ ေဒသခံမ်ားထံမွသတင္းရရွိသည္။

အဆိုပါဆုေတာင္းပြဲကို ဖလမ္းခရစ္ယာန္သာသနာဆရာေတာ္မ်ားမိတ္သဟယအဖြဲ႔က ဦးေဆာင္၍ ဖလမ္းၿမိဳ႕ ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္တြင္ နံနက္ ၇ နာရီမွ ၁၀ နာရီ ဆုေတာင္းပြဲက်င္းပသည္။

“ဖန္ဆင္းရွင္လို႔ယံုၾကည္တဲ့ ဘုရားသခင္ထံမွာ သူတို႔နဲ႔အတူမွ်ေဝခံစားခံတဲ့ ဒုကၡ ေတြဆိုေတာင္းခြင့္ရေတာ့ ေက်နပ္တယ္။ ဘုရားသခင္ကလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ဆုေတာင္းသံကို နားေညာင္းမယ္လို႔ယံုၾကည္တယ္။ ဒီအေပၚ ျပည္သူေတြရဲ႕စိတ္ထဲမွာ ဘယ္ေလာက္ရွိလဲဆိုရင္ ေစ်းဆိုင္ေတြမဖြင့္ရင္ေကာင္းမယ္လို႔ အာဏာနဲ႔မဟုတ္ဘဲ ဖိတ္ေခၚတဲ့ခါမွာ လႈိက္လႈိက္လဲလဲပါဝင္လာၾကတယ္။ ဒါက ဘာကိုျပတာလဲဆိုရင္ ျပည္သူလူထုက စစ္ကိုဘယ္ေလာက္ မုန္းလဲဆိုတာျပေနတယ္။ ၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ညီအစ္ကိုေတြ ခံစားေနတဲ့ခ်ိန္ သူတို႔နဲ႔ထပ္တူဘယ္ေလာက္ခံစားေနရလဲဆိုတာလည္း ျပသေနပါတယ္”ဟု ဖလမ္းၿမိဳ႕ ႏွစ္ျခင္းအသင္း ဆရာေတာ္ ေထာင္းဘိတ္ကေျပာသည္။

fbc-thlacam

႔ပံု- ယေန႔ နံနက္ ဖလမ္းၿမိဳ႕တြင္ ေစ်းဆိုင္မ်ား ပိတ္ထားစဥ္ (ဓာတ္ပံု- Thet Naing Thang)

ယင္းဆုေတာင္းပြဲတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္မွ စစ္ေဘးဒုကၡသည္ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတြက္သာမက ရခိုင္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေရးဆုေတာင္းခဲ့ၾကသည္။

“အခုလိုညီအစ္ကို ကခ်င္ျပည္နယ္အတြက္ ဆုေတာင္းေပးတာဟာ ခရစ္ယာန္အသက္တာနဲ႔လည္းကိုက္ညီၿပီးေတာ့ ဘုရားသခင္ကိုယံုၾကည္ၿပီး ဆုေတာင္းျခင္းဟာ ဘုရားသခင္နားေညာင္းမယ္ဆိုတာလည္းယံုၾကည္တယ္”ဟု ဖလမ္းလူငယ္အဖြဲ႔ဝင္ မိုင္နီရွန္ပါရ္ကေျပာသည္။

Latest Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *