ကခ်င္စစ္ပြဲရပ္စဲေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ကေလးၿမိဳ႕ရွိခ်င္းလူမ်ဳိးမ်ားဦးေဆာင္၍ မနက္ျဖန္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္မည္

Home » Politics » ကခ်င္စစ္ပြဲရပ္စဲေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ကေလးၿမိဳ႕ရွိခ်င္းလူမ်ဳိးမ်ားဦးေဆာင္၍ မနက္ျဖန္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္မည္

By Lal Nun Uk on October 28, 2016. No Comments

img_2987

ဆလုိင္းလာလ္ႏြန္အုပ္

ျမန္မာႏိုင္ငံၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ကခ်င္စစ္ပြဲရပ္စဲေရးအတြက္ ကေလးၿမိဳ႕ရွိ ခ်င္းလူမ်ဳိးမ်ားဦးေဆာင္၍ မနက္ျဖန္ (ေအာက္တိုဘာ ၂၉) နံနက္တြင္ စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသၾကီး၊ ကေလးၿမိဳ႕တြင္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲက်င္းပမည္ဟု အဆိုပါဆႏၵေဖာ္ထုတ္ရန္ ခြင့္ျပဳမိန္႔တင္ျပသူ ဦးအုပ္လ်န္ထံမွသတင္းရရွိသည္။

“အုပ္ခ်ဳပ္သူေတြက ကေလးၿမိဳ႕မွာရွိတဲ့ ခ်င္းလူမ်ဳိးေတြလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုလိုလားတဲ့အေၾကာင္းျပခ်င္တယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို စစ္ေရးနဲ႔မဟုတ္ဘဲ စားပြဲဝိုင္းကေနေျဖရွင္းဖို႔အစိုးရသိေအာင္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ျခင္းျဖစ္တယ္။ အဓိကေတာ့ ကခ်င္စစ္ပြဲအတြက္ဆုေတာင္းေပးတဲ့သေဘာျဖစ္တယ္”ဟု ဦးအုပ္လ်န္ကေျပာသည္။

ယင္းဆႏၵျပပြဲအတြက္ အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားထံ ခြင့္ျပဳမိန္႔ရရွိၿပီျဖစ္ၿပီး နံနက္ ၈ နာရီမွစ၍ တာဟန္းရပ္ကြက္ ေနၾကာတိုက္ေရွ႕မွစုရပ္သတ္မွတ္ထားသည္။ ထုို႔ေနာက္ ကေလးၿမိဳ႕တံတားဦးမွ ၿမိဳ႕ပတ္လမ္းသို႔ဆက္လက္ခ်ီတက္ကာ တာဟန္း၊ ေနၾကာတုိက္ေရွ႕တြင္ ဆုေတာင္းၿပီးေနာက္လူစုကြဲမည္ျဖစ္သည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ေအာက္တိုဘာ ၁၆ ရက္တြင္ ခ်င္းျပည္နယ္ ဟားခါးၿမိဳ႕ႏွင့္ ထန္တလန္ၿမိဳ႕တို႔တြင္လည္းေကာင္း၊ ေအာက္တိုဘာ ၂၀ ရက္တြင္ တီးတိန္ၿမိဳ႕တြင္လည္းေကာင္း၊ ေအာက္တိုဘာ ၂၄ ရက္တြင္ ဖလမ္းၿမိဳ႕တြင္လည္းေကာင္း ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲႏွင့္ ဆုေတာင္းပြဲမ်ားက်င္းပခဲ့ၾကသည္။

ဆႏၵေဖာ္ထုတ္စဥ္ ကိုင္ေဆာင္မည့္စာတမ္းမ်ားမွာ ထိုးစစ္ခ်က္ခ်င္းရပ္၊ ျပည္သူ႔ဘ႑ာျဖင့္ ျပည္သူကိုမသတ္သင့္၊ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာကို ႏိုင္ငံေရးျဖင့္ေျဖရွင္းပါ၊ ထိုးစစ္ျဖင့္ တုိင္းရင္းစည္းလံုးညီညႊတ္ေရးမတည္ေဆာက္ႏိုင္၊ တန္းတူဆက္ဆံမႈမရွိသေရႊ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရႏိုင္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈမရွိသေရြ႕ တိုးတက္မႈမရွိႏိုင္၊ ျပည္တြင္းစစ္တုိက္ဖို႔ဘယ္အေၾကာင္းျပခ်က္မွမလို၊ ျပည္တြင္းစစ္မွာ ျပည္သူ႔အစိုးရဘာလုပ္ေနသလဲ စသည္တို႔ျဖစ္သည္။

Latest Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *