သဘာ၀ေဘးအတြက္ ခ်င္းေကာ္မတီ (CCERR) ဆက္လက္ဖဲြ႔စည္းရန္လိုအပ္ဟု ႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေ၀းတြင္ ဆံုးျဖတ္

Home » Chin News » သဘာ၀ေဘးအတြက္ ခ်င္းေကာ္မတီ (CCERR) ဆက္လက္ဖဲြ႔စည္းရန္လိုအပ္ဟု ႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေ၀းတြင္ ဆံုးျဖတ္

By Admin on November 24, 2016. No Comments

သဘာ၀ေဘးအတြက္ ခ်င္းေကာ္မတီ (CCERR) ဆက္လက္ဖဲြ႔စည္းရန္လိုအပ္ဟု ႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေ၀းတြင္ ဆံုးျဖတ္
====================
Mai Bawi Than Par
Chin World
November 24, 2016

သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ ကယ္ဆယ္ေရး နွင့္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး ဆိုင္ရာ ခ်င္းေကာ္မတီ ( CCERR ) ၏ ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေ၀းႏွင့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ေဆြးေႏြးပြဲကို ႏို၀င္ဘာလ ၁၇-၁၈ တို႔၌ ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္ဟု သိရသည္။

ccerrChin Committee for Emergency Response and Rehabilitation (CCERR) သည္ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ ၂၀၁၅ တြင္ ခ်င္းျပည္နယ္၌ ေရးၾကီး၊ ေျမျပိဳ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္မ်ား က်ေရာက္ျပီးေနာက္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

CCERR ဦးေဆာင္လႈပ္ရွားသူတဦးျဖစ္သည့္ ဆလိုင္းက်ံဳးလ်န္ေထာင္းမွ “ဒီအစည္းအေ၀းမွာ ဒီေကာ္မတီကို ဆက္ထားဖို႔လို/မလိုဆိုတာလည္း ေဆြးေႏြးခဲ့တယ္။ ကမာၻၾကီးမွာလည္း သဘာ၀ေဘးေတြၾကံဳေတြ႔ေနသလို၊ ခ်င္းျပည္နယ္လည္း ႏွစ္စဥ္လို ႀကံဳေတြ႔ေနရတဲ့အရာျဖစ္ေတာ့ ဆက္ထားဖို႔ကို ဆံုးျဖတ္ခဲ့တယ္။ ျပီးေတာ့ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္က ေကာ္မတီမွာ ပါခဲ့ျပီး ေနာက္ပိုင္းမွာ အခ်ိန္မေပးႏိုင္သူေတြလည္းရွိေတာ့ အားသစ္ျပန္ေလာင္း (Reform) အတြက္လည္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္” ဟု ဆိုသည္။

CCERR အေနျဖင့္ အခ်ိဳ႕ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ အားေကာင္းေကာင္းျဖင့္ ရပ္တည္ေနမႈမ်ားရွိေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕မ်ားတြင္ အားမေကာင္းသည့္အတြက္ ထိုအခ်က္မ်ားကို အားျဖည့္ကူညီသြားရန္ႏွင့္၊ ျပည္နယ္အစိုးရပိုင္းနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္မႈပိုင္း၊ ခ်င္းျပည္နယ္ျပင္ပတြင္ ခ်င္းေရးရာ၀န္ၾကီးမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ကာ လႈပ္ရွားသြားမည္ျဖစ္ျပီး၊ အသိပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ယခုလာမည့္ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီမွ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟုလည္း သိရသည္။

“အရင္နွစ္ေတြရ႕ဲ အေတြ႕အႀကဳံအရ ခ်င္းေတြကုိယ္တုိင္က ေကာ္မတီေတြ႕ဆုံမႈအေပၚမွာ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကုိ ကုိယ္တုိင္၊ ကုိယ္က်ေကာက္ယူၿပီးေတာ့ စုေဆာင္ခ့ဲၾကတယ္။ နုိင္ငံတကားအဖြ႕ဲအစည္းေတြပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ အစုိးရေတြပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ေနာက္တစ္ျခား NGO, CSO ေတြေကာ CCERR ရဲ႕data ဆိုျပီး တင္ျပႏုိင္တာမ်ိဳးရွိတယ္။ တခ်ိဳကေတာ့ Acknowledgement မျပဳတာမ်ိဳးလည္းရွိတာေပါ့။ ေရွ႕ဆက္ျပီးေတာ့ ခ်င္းလူထုေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးပိုင္းေတြ၊ အသိပညာပိုင္းေတြကို လူေတြ ပိုသိေအာင္ ဦးတည္ျပီးေတာ့ လုပ္ၾကမယ္” ဟု CCERR၏ EC တစ္ဦးျဖစ္သူ Flora Bawi Neing Mawi ကေျပာသည္။

ccerr2ဆလိုင္းက်ံဳးလ်န္ေထာင္းမွလည္း “သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ စုစည္းျပီးေတာ့ ခ်င္းျပည္နယ္အေျခအေနေတြကို မီဒီယာပိုင္းနဲ႔ေကာ၊ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ျပီး အခ်က္အလက္ေတြ၊ သတင္းေတြ ေ၀ငွျပီးေတာ့ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္သြားခ်င္တယ္။ အစိုးရအေနနဲ႔ျဖစ္ျဖစ္၊ ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းအေနနဲ႔ျဖစ္ျဖစ္ သူတို႔တေတြ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္တဲ့အခါမွာလည္း အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္ေတြကို ေစာင့္ၾကည့္တာမ်ိဳးေကာလုပ္မယ္။ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမွင့္တင္ေရးအပိုင္းေကာေပါ့။” ဟုေျပာသည္။

ထိုအစည္းအေ၀းသို႔ ခ်င္းျပည္နယ္ (၉) ျမိဳ႕နယ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီး၊ မေကြးတိုင္းေဒသၾကီး၊ ပဲခူးတိုင္းေသၾကီးႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးရွိ ခ်င္းလူမ်ိဳးမ်ား၊ စုစုေပါင္း (၄၀) ၀န္းက်င္ တက္ေရာက္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။
ယခုသက္တမ္းသစ္အတြက္ ဦးေဆာင္ၾကမည့္ အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ (EC) ေရြးခ်ယ္မႈအတြက္ အမည္တင္သြင္းမႈ အခ်ိဳ႕ကိုလည္း ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကျပီး၊ လာမည့္ ဇန္န၀ါရီလထဲတြင္ အတည္ျပဳသတ္မွတ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္ဟုလည္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ သဘာ၀ေဘးအႏၱာရယ္က်ေရာက္မႈတြင္ ဒုတိယအျမင့္ဆံုးအဆင့္တြင္ ပါ၀င္ျပီး၊ ခ်င္းျပည္နယ္သည္လည္း ႏွစ္စဥ္မိုးရာသီကာလမ်ားတြင္ ေရၾကီး၊ ေျမျပိဳမႈမ်ားႏွင့္ သဘာ၀ေဘးမ်ားႀကံဳေတြ႔ရေလ့ရွိသည္။

Latest Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *