ရာသီအကူအေျပာင္းေၾကာင့္ ျဖစ္တ့ဲ ၀မ္းပ်က္ ၀မ္းေလွ်ာ ေရာဂါ ပလက္၀ၿမိဳ႕ေဆးရုံးသုိ႕ ေရာက္ရွိသူမ်ား

Home » Chin News » ရာသီအကူအေျပာင္းေၾကာင့္ ျဖစ္တ့ဲ ၀မ္းပ်က္ ၀မ္းေလွ်ာ ေရာဂါ ပလက္၀ၿမိဳ႕ေဆးရုံးသုိ႕ ေရာက္ရွိသူမ်ား

By Admin on February 21, 2017. No Comments

ရာသီအကူအေျပာင္းေၾကာင့္ ျဖစ္တ့ဲ ၀မ္းပ်က္ ၀မ္းေလွ်ာ ေရာဂါ ပလက္၀ၿမိဳ႕ေဆးရုံးသုိ႕ ေရာက္ရွိသူမ်ား
Mai Bawi Than Par
Chin World
February 21, 2017
ေဆာင္းရာသီမွ ပြင့္လင္းရာသီ ရာသီဥတု အကူအေျပာင္းေၾကာင့္ ေတြ႕ႀကံဳေနရေသာ သန္႕ရွင္းမႈမရွိေသာ အစားေသာက္မ်ား ၊ ေရရွားပါးျခင္းတုိ႕ေၾကာင့္ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ပလက္၀ျမိဳ႕နယ္တြင္ ၀မ္းပ်က္ ၀မ္းေလွ်ာေရာဂါမ်ားနွင့္ ရင္ဆုိင္ေနသည္ ဟု သတင္းရရွိသည္။
“ရာသီအကူအေျပာင္းကာလမွာ ေရရွားပါးတာရယ္၊ ေရမလုံေလာက္တာရယ္၊ တစ္ကုိယ္ေရသန္႕ရွင္းမႈနည္းတာ၊ အသိပညာနည္းတာ၊ ေရေတြ က်ဳိခ်က္ေသာက္မွာကုိ မေသာက္တာ၊ မသန္႔ရွင္းတ့ဲ အစားအေသာက္ေတြ စားသုံးတာေရ၊  ယင္လုံအိမ္သာမသုံစြဲတာ၊ ဒီေရာဂါန႕ဲ ပတ္သက္ၿပီး ေသတာ ေပ်ာက္တာ ဘာမွ မရွိပါဘူး။ တစ္ျခားေသေတြမွာ ဒီလုိပါပဲ ျဖစ္ရုိးျဖစ္တစ္ခုပါ။မုိးရာသီမွာလည္း ျဖစ္တတ္တ့ဲ ေရာဂါျဖစ္တယ္ ေရမသန္႕တ့ဲအတြက္”ဟု ပလက္၀ၿမိဳ႕ေဆးရုံးမွ ၿမိဳ႕နယ္ကုသေရးဦးစီးဌာနမွဴးဦးေအးေက်ာ္က ေျပာသည္။
ဆက္လက္၍ ေျပာၾကားသည္မွာ ျဖစ္တာကလည္း ၀မ္းေလ်ာ ၀မ္းပ်က္က ကူးစက္ေရာဂါလုိ  ျဖစ္မဟုတ္တ့ဲအတြက္  တစ္ေနရာတည္းတြင္ ျဖစ္ေလ့ မရွိျခင္း၊ ပလက္၀ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ရြာ(၆) ရြာ လက္ပံ့ျပည္၊ ရိပ္ခါ၊ ရြာမ၊ စိမ္၀ါ၊ ေအာင္ေျမလ၀ါစသည့္ ရြာမ်ားမွ လာေရာက္ ကုသမႈခံယူေနၾကေၾကာင့္ ထုိေနာက္ အျဖစ္မ်ားဆုံး အသက္အရြယ္မွာ သက္ငယ္ပုိင္းမ်ား ျဖစ္မ်ားသည္ဟု ရွင္းျပသည္။
ပလက္၀ၿမိဳ႕ေဆးရုံးမွ ၿမိဳ႕နယ္ကုသေရးဦးစီးဌာနမွဴးဦးေအးေက်ာ္က “ျဖစ္္တ့ဲေနရာေတြမွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ သားဖြားဆရာမေတြက ခ်က္ခ်င္း သြားေရာက္ အသိပညာေပးတယ္။ စစ္ေဆးစရာရွိတာေတြ စစ္ေဆးတယ္။ ေပးစရာရွိတာေတြ ေပးတယ္။ က်န္းမာေရး ပညာေပးတယ္။ လမ္းတုိင္ လမ္းတုိင္မွာလည္း ၀မ္းေလ်ွာ ၀မ္းပ်က္နွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ႏႈိးေဆာ္၊ သတိေပးခ်က္ေတြကုိ ခ်ိတ္ထားပါတယ္။ လက္ကမ္းစာေစာင္ကုိလည္း ေ၀ဖုိ႕ လုပ္ထားပါတယ္။ အတုိင္းအတာတစ္ခုထိေတာ့ ထိန္းခ်ဳပ္နုိင္ပါတယ္” ဟု လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ ေျပာသည္။
ယင္းကိစၥနွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ၁၅၊၂၊ ၁၂၀၁၇ ရက္ေန႕တြင္ ခ်င္းျပည္နယ္စည္ပင္၀န္ႀကီးျဖစ္ေသာ ဆလုိင္းအုိက္ဇက္ခင္က ေဖာ္ျပထားသည္မွာ ေဆးရုံးသုိ႕ လာေရာက္ကုသမႈခံယူမ်ားမွာ ပလက္၀ၿမိဳ႕အနီးတစ္၀ုိက္ ေက်းရြာမ်ားမွ ျဖစ္ၿပီး၊ စုစုေပါင္း လူနာဦးေရ ၃၀ ရွိကာ ၁၆၊၂၊ ၂၀၁၇ ေန႕တြင္ ၂၄ ဦး သက္သာ ေပ်ာက္ကင္း၍ ေဆးရုံးမွ ဆင္းၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ က်န္ ၆ ဦးမွာ ကေလးငယ္မ်ားျဖစ္၍ ထုိသူတုိ႕၏ အေျခအေနမွာ စုိးရိမ္းစရာမရွိေသာ္လည္း ပုိမုိစိတ္ခ်နုိ္င္ရန္ ဆက္လက္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးေနျခင္းေၾကာင့္ ေရးသားထားသည္။
(၅၀) ကုတင္ဆံ့ ပလက္၀ျမိဳ႕ေဆးရံုမွ ေဒါက္တာစန္းမာမွ ပလက္၀ျမိဳ႕နယ္အတြင္းတြင္ ငွက္ဖ်ားေရာဂါ၊ ၀မ္းပ်က္၀မ္းေလွ်ာေရာဂါႏွင့္ အစာအိမ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေရာဂါမ်ား အျဖစ္မ်ားဆံုးျဖစ္သည္ဟု ေျပာသည္။

Latest Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *