ဒုသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ၏ ခ်င္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းခရီးစဥ္စတင္၊ ပထမဆံုးအၾကိမ္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေနာက္ဆံုးအၾကိမ္ မဟုတ္ဟုေျပာ

Home » Chin News » ဒုသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ၏ ခ်င္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းခရီးစဥ္စတင္၊ ပထမဆံုးအၾကိမ္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေနာက္ဆံုးအၾကိမ္ မဟုတ္ဟုေျပာ

By Admin on February 26, 2017. No Comments

ဒုသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ၏ ခ်င္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းခရီးစဥ္စတင္၊ ပထမဆံုးအၾကိမ္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေနာက္ဆံုးအၾကိမ္ မဟုတ္ဟုေျပာ

Mai Ling Hung Leng

Chin World

February 27, 2017

ႏိုင္ငံေတာ္ ဒုသမၼတ Pu Henry Van Thio ၏ ခ်င္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းခရီးစဥ္အား ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ခဲ့ကာ ကန္ပက္လက္ႏွင့္ မင္းတပ္ျမိဳ႕မ်ားသို႔ သြားေရာက္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ဒုသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူမွ မင္းတပ္ျမိဳ႕လူထုႏွင့္ ေတြ႔ဆံုရာတြင္ ” ယခုလို မိဘျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုရသည့္အတြက္ အင္မတန္မွ ၀မ္းသာပါတယ္။ ေႏြးေထြးစြာၾကိဳဆိုမႈကိုလည္း ေက်းဇူးအထူးတင္ပါတယ္။ ဒီခ်င္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းခရီးစဥ္က ပထမဆံုးအၾကိမ္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေနာက္ဆံုးအၾကိမ္ဟုတ္ပါ” ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ျပည္ေထာင္စုေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ၾကီးမွ ခ်င္းျပည္နယ္အတြက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ စက္မ်ားျဖင့္ ရာသီမေရြးသြားလာႏိုင္ရန္အတြက္ ကန္ေဘာင္တံတားၾကီးမ်ားအားလည္း တည္ဆာက္သြားမည္ဟု၄င္း၊ လူမႈ၀န္ထမ္းႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ၾကီးမွ ခ်င္းျပည္နယ္ရွိ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္မ်ားႏွင့္ ႏွစ္ႏွစ္ေအာက္ ကေလးမ်ားအား တလလွ်င္ က်ပ္ေငြ (၁၅၀၀၀) ေထာက္ပံ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ခေလးငယ္မ်ား၏ အဓိက ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္မႈအခ်ိန္သည္ အသက္ (၂) ႏွစ္အထိ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၁၀ ဘီလီယံ က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၀၀၀၀ အထိ ခ်င္းျပည္နယ္အား ေထာက္ပံ့မည္ျဖစ္ျပီး၊ ၂၀၁၇-၁၈ တြင္ တနိုင္ငံလံုးရွိ အသက္ ၉၀ အထက္ ဘိုးဘြားမ်ားအား တလလွ်င္ က်ပ္ေငြ (၁၀၀၀၀) ေထာက္ပံ့သြားမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီလ ပထမပတ္တြင္ ခ်င္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းျမိဳ႕မ်ားျဖစ္ေသာ တြန္းဇံ၊ တီးတိန္၊ ဖလမ္း၊ ဟားခါးႏွင့္ ထန္တလန္ျမိဳ႕မ်ားသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ျပီး၊ ေတာင္ပိုင္းခ်င္းျပည္နယ္သို႔ မသြားေရာက္ခဲ့သျဖင့္ ေဒသခံမ်ားမွ ၀မ္းနည္းသည့္သတင္းအား ခ်င္းေ၀ါလ္မီဒီယာတြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၉) ရက္ေန႔၌လည္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ထိုခ်င္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းခရီးစဥ္အတြင္း၌ ျပည္နယ္အစိုးရမွ “ဟားခါးျမိဳ႕တြင္ နည္းပညာႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္ဖြင့္လွစ္ေပးရန္၊ ပလက္၀ျမိဳ႕တြင္ စက္မႈလက္မႈအထက္တန္းေက်ာင္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ေပးရန္၊ မင္းတပ္ႏွင့္ တီးတိန္ရွိ စက္မႈလက္မႈ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားအား စက္မႈလက္မႈ သိပၸံေက်ာင္းမ်ားအျဖစ္သို႔ တိုးျမွင့္ေပးရန္တို႔အား ဒုသမၼတထံ၌ တင္ျပခဲ့ၾကသည္။

ထို႔အျပင္ ျမိဳ႕နယ္မ်ားအေနျဖင့္- မတူပီျမိဳ႕ႏွယ္ႏွင့္ ပလက္၀ျမိဳ႕နယ္အား စုစည္း၍ မတူပီခရိုင္အျဖစ္ တိုးျမွင့္ေပးရန္၊ ကုတင္ ၁၀၀ ဆန္႔ေဆးရံုအျဖစ္ အဆင့္ျမွင့္ေပးရန္၊ မတူပီတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ တည္းခိုႏိုင္ရန္ ဧည့္ရိပ္သာေဆာက္လုပ္ေပးရန္မ်ား..။ မင္းတပ္ျမိဳ႕နယ္ႏွင့္ စပ္လွွ်ဥ္း၍ မင္းတပ္ခရိုင္အတြက္ ၀ိဇာသိပၸံေကာလိပ္ဖြင့္လွစ္ေပးရန္၊ ပညာေရးေကာလိပ္ဖြင့္လွစ္ေပးရန္၊ ကန္ပက္လက္ျမိဳ႕နယ္ႏွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍ ကုတင္ ၅၀ ဆံ့ေဆးရံုအျဖစ္ တိုးျမွင့္ေပးရန္၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဖြံ႔ျဖိဳးမႈသင္တန္းေက်ာင္းဖြင့္လွစ္ေပးရန္ႏွင့္ သစ္ေတာေက်ာင္းဖြင့္လွစ္ေပးရန္။ ပလက္၀ျမိဳ႕နယ္တြင္ နတလအိမ္တြင္းမႈသင္တန္းေက်ာင္းဖြင့္လွစ္ေပးရန္၊ ဆမီးႏွင့္ ရွင္းလက္၀တို႔တြင္ တိုက္နယ္ေဆးရံုေဆာက္လုပ္ေပးရန္၊ ပလက္၀-မီးဇာ-ရွင္းလက္၀ကားလမ္းႏွင့္ ကုလားတန္ျမစ္ကူးတံတားၾကီး (ေလာင္းကဒူး) အားအျမင္ဆံုးေဆာက္လုပ္ေပးရန္ စသည္တို႔ပါ၀င္သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ ဒုသမၼတမွ “မိဘျပည္သူေတြရဲ႕ တင္ျပခ်က္ေတြကိုလည္း အတတ္ႏိုင္ဆံုးျဖည့္ဆည္းေပးသြားမွာပါ။ အခုခ်က္ျခင္း မျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ရင္ေတာင္မွ အေႏွးနဲ႔အျမန္ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူေတြရဲ႕လိုအပ္ခ်က္ေတြကို တင္ျပသြားၾကတဲ့ သက္ဆိုင္ရာလူၾကီးေတြကိုလည္း ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ခ်င္းျပည္နယ္က အဆင္းရဲဆံုးေဒသျဖစ္တဲ့အတြက္ လိုအပ္ခ်က္ေတြအမ်ားၾကီးရွိပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ ဘတ္ဂ်က္အေပၚမွာ မူတည္ျပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားရမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ နားလည္ေပးဖို႔၊ အခ်ိန္ေပးဖို႔ကိုလည္း ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ ပံ့ပိုးမႈတခုကိုပဲ အားမကိုးပဲ ျပည္သူေတြဘက္ကလည္း အတတ္ႏိုင္ဆံုး တက္ညီလက္ညီ ပါ၀င္ၾကပါလို႔လည္း ေမတၱာရပ္ခံပါတယ္” ဟု ျပန္လည္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဤခရီးစဥ္အတြင္းတြင္ လိုင္လဲန္းပီျမိဳ႕၊ ေရဇြာျမိဳ႕၊ မတူပီျမိဳ႕၊ ဆမီးျမိဳ႕ႏွင့္ ပလက္၀ျမိဳ႕မ်ားသို႔လည္း ဆက္လက္သြားေရာက္မည္ဟု သိရသည္။

Latest Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *