ခ်င္းမီဒီယာ ကြန္ယက္ (၆) ၾကိမ္ေျမာက္ ႏွစ္ပါတ္လည္ အစည္းအေဝးကို မတူပီျမိဳ့တြင္ က်င္းပ

Home » Chin News » ခ်င္းမီဒီယာ ကြန္ယက္ (၆) ၾကိမ္ေျမာက္ ႏွစ္ပါတ္လည္ အစည္းအေဝးကို မတူပီျမိဳ့တြင္ က်င္းပ

By Admin on March 15, 2017. No Comments

ခ်င္းမီဒီယာ ကြန္ယက္ (၆) ၾကိမ္ေျမာက္ ႏွစ္ပါတ္လည္ အစည္းအေဝးကို မတူပီျမိဳ့တြင္ က်င္းပ
Mai Ling Hung Leng
Chin World
March 15, 2017
ခ်င္းမီဒီယာ ကြန္ယက္ (၆) ၾကိမ္ေျမာက္ ႏွစ္ပါတ္လည္ အစည္းအေဝးကို ၁၅ရက္ ၃လ ၂၀၁၇ေန႔မွ ၁၇ရက္ ၃လ ၂၀၁၇ေန႔ထိ ခ်င္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း မတူပီျမိဳ့နယ္ရွိ ဘံုတလာခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။
၁၅ရက္ ၃လ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ နံနက္ (၉)နာရီမွ စတင္၍ ညေန ၄နာရီထိ ပထမရက္ကို က်င္းပ ျပဳလုပ္ျပီး၊ ခ်င္းျပည္နယ္ရွိိ မီဒီယာ ကြန္ယက္အဖြဲ႔မ်ား၊  ျမန္မာနိုင္ငံရွိ  သတင္းမီဒီယာဌာနမွ အထူးဧည့္သည္ေတာ္ အဖြဲ႔    (၁၆)ဖြဲ႔ ႏွင့္ စုစုေပါင္း လူဦးေရ (၃၅) ဦး ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။
ယခုႏွစ္ ခ်င္းမီဒီယာကြန္ယက္အစည္းအေ၀းတြင္ လာမည့္ႏွစ္ႏွစ္အတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေရးဆြဲျခင္း၊ ဦးေဆာင္မည့္သူမ်ား ေရြးခ်ယ္ျခင္းမ်ားလည္း ျပဳလုပ္မည္ဟု သိရသည္။
ခ်င္းမီဒီယာကြန္ယက္သည္ ခ်င္းမီဒီယာအဖြဲ႔မ်ားအၾကား မီဒီယာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ သင္တန္းမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းမ်ား၊ ျမိဳ႕မ်ားတြင္ ေဒသတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လူထုႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းမ်ား၊ ေ၀းလံေခါင္သီေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ သတင္းမီဒီယာစပ္လွ်ဥ္းေသာ သတင္းမ်ားအား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု ခ်င္းမီဒီယာကြန္ယက္၏ အမႈေဆာင္ ဒါရိုက္တာ ဆလိုင္းဟုန္းထြန္းေဂမွ ေျပာသည္။
ခ်င္းမီဒီယာကြန္ယက္၏ အစီရင္ခံစာမွတ္တမ္းအရ- ၂၀၁၅ႏွင့္ ၂၀၁၆ခခုႏွစ္တြင္း တစ္ႏွစ္အတြင္း ခ်င္းမီဒီယာႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔တို႔ အစိုးရႏွင့္ သတင္းမီဒီယာမ်ား ဆက္သြယ္နိုင္မႈ အတြက္ ေဆြးေႏြးပြဲ ႏွစ္ၾကိမ္ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း၊ မတူပီျမိဳ့ ၌ ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ရေသာ ဖုန္းလိုင္းျပသနာမ်ားအား ေဒသခံမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူအခ်ိဳ႕ႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊  မင္းတပ္ျမိိဳ့၌ ၾကဳံေတြေနရေသာ ရိုးရာဓေလ့ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား ႏွင့္ ပါတ္သက္သည့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊ တီးတိန္ျမိဳ့ ၌ ေရေပးေဝမႈ စနစ္ႏွင့္ ပါတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊ ဖလမ္းျမိဳ့ေပၚရွိ လမ္းမ်ား၏ အမည္မ်ား ႏွင့္ ပါတ္သက္၍ ခ်င္းသူရဲေကာင္းမ်ား အမည္ ျပန္လည္အမည္တြင္ေစေရး ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊ထို႔အျပင္  CADAW ႏွင့္ ပါတ္သက္သည့္ အမ််ိဳးသမီး အခြင့္အေရး၊ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးႏွင့္ အေျခခံ သတင္းေရးသားနည္းမ်ား သင္တန္းပို႔ခ်မႈ၊၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ခ်င္းျပည္နယ္ မီဒီယာ ကြန္ယက္ အဖြဲ႔ဝင္ (၁၃) ဖြဲ႔မွ လူဦးေရ (၂၇) ဦး တို႔သည္ မီဇိုရမ္ျပည္နယ္ရွိ သတင္းဌာနၾကီးမ်ား၊ အသံလႊင့္ ရံုၾကီးမ်ားသို႔ ေလ့လာေရး ခရီးစဥ္သြားခဲ့ ၾကသည္ ဟုုသိရသည္။
စုစုေပါင္း ခ်င္းမီဒီယာ၏ ျပဳလုပ္မႈ သင္တန္းမ်ာမွာ (၉) ၾကိမ္ရွိခဲ့ျပီး၊ ျပည္မဘက္မွ သင္တန္းဆရာ (၆)ဦး ႏွင့္ ေဒသတြင္းမွ သင္တန္းဆရာ (၂)ဦး စုစုေပါင္း (၈) ဦးကို ဖိတ္ေခၚခဲ့ျပီး သင္တန္းသား စုစုေပါင္း (၁၆၂)ဦး တက္ေရာက္နိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
ခ်င္းျပည္နယ္ရွိ သတင္းဌာနမ်ားမွာ ေဒသသံုး ခ်င္းဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ အမ်ားဆံုး ထုတ္ေဝလ်က္ ရွိျပီး၊ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ထုတ္ေဝေသာ သတင္းဌာန (၂)ခုရွိသည္ ဟုသိရသည္။
အဆိုပါ ခ်င္းသတင္းဌာန ေအာက္တြင္ အလုပ္လုပ္ေနၾကေသာ အယ္ဒီတာမ်ားႏွင့္ သတင္းေထာက္ လုပ္သား စုစုေပါင္း (၈၀) ဦးခန္႔ရွိသည္ဟုလည္း သိရသည္။
၂၀၁၂ခုႏွစ္ ပထမအၾကိမ္ ခ်င္းမီဒီယာ ကြန္ယက္ကို  ခ်င္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း ထန္တလန္ျမိဳ့တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး၊ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ ဒုတိယအၾကိမ္ကို ဖလမ္းျမိဳ့၊ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ တတိယ အၾကိမ္ကို၂၀၁၄ ဟားခါးျမိဳ့၊ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ စတုတၳ အၾကိမ္ကို တီးတိန္ျမိဳ့၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ပဥၥမအၾကိမ္ေျမာက္ကို မင္းတပ္ျမိဳ့ႏွင့္ ဆဌမအၾကိမ္ကို ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဆဌမအၾကိမ္ကို  မတူပီျမိဳ့တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

Latest Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *